งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2550. มูลค่าการจัดซื้อยาปี 2550 จำนวน 1,055 รายการ มูลค่าทั้งสิ้น 346,232,509.11 บาท เฉลี่ย 28,852,709.09 บาท/เดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2550. มูลค่าการจัดซื้อยาปี 2550 จำนวน 1,055 รายการ มูลค่าทั้งสิ้น 346,232,509.11 บาท เฉลี่ย 28,852,709.09 บาท/เดือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2550

2 มูลค่าการจัดซื้อยาปี 2550 จำนวน 1,055 รายการ มูลค่าทั้งสิ้น 346,232,509.11 บาท เฉลี่ย 28,852,709.09 บาท/เดือน

3 เปรียบเทียบมูลค่าการจัดซื้อยา ปี 2549-2550 มูลค่าจัดซื้อปี 49 รวม 274,550,004.81 บาท มูลค่าจัดซื้อปี 50 รวม 346,232,509.11 บาท...เพิ่มขึ้น... 71,682,504.30 บาท

4 มูลค่าการจัดซื้อยา ED และ NED ปี 2550 ED 230 ล้านบาท NE 116 ล้านบาท (67:33)

5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 จัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นไปตามการใช้จริง

6 เปรียบเทียบมูลค่าการจัดซื้อยา ปี 2540 - 2550

7 ทำไม??? มูลค่าการซื้อยาเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเดิม

8 เหตุผล : มูลค่าการใช้ยาสูงขึ้นจากเดิม •ยาที่สั่งใช้เฉพาะราย มีปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้น •ยาที่อยู่ในบัญชีร.พ. มีปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้น

9 ยาที่สั่งใช้เฉพาะราย •ปี 2550 มีจำนวนรายการยาเฉพาะรายที่ต้องจัดซื้อ ทั้งหมด 83 รายการ (จากเดิมปี2549 มี 70 รายการ)....เพิ่มขึ้น 13 รายการ •มูลค่าในการสั่งซื้อยาเฉพาะราย ปี 2550 คิดเป็นมูลค่า ทั้งสิ้น 29,282,495.79 บาท (จากเดิมปี 2549 ซื้อ 18,003,577.03 บาท)....เพิ่มขึ้น 11,278,918.76 บาท •คิดเป็น 9% ของมูลค่าการซื้อยาทั้งหมดปี 2550 (จาก เดิมคิดเป็น 7% ของมูลค่าการซื้อยาทั้งหมดปี 2549)

10 ยาเฉพาะรายที่มีมูลค่าในการซื้อสูง ปี 2550ที่รายการ มูลค่าการใช้ (บาท) 1Recormon 30,000 u3,852,000.00 2Hepsera 10 mg2,640,546.00 3Meropenem 500 mg2,022,300.00 4Oxalip 5 mg/ml, 10 ml1,719,000.00 5Seroquel 100 mg1,290,420.00 6Reminyl PR 8 mg1,187,914.00 7Aricept 5 mg1,136,340.00 8Exelon 3 mg1,053,522.00 9Comtan 200 mg821,332.00 10Zeffix 100 mg818,550.00

11 10 อันดับยาที่มีมูลค่าการใช้สูงปี 50(OPD) ที่รายการยามูลค่า (บาท) 1PLAVIX 75 (CLOPIDOGREL)7,343,765.00 2VIARTRIL-S POWDER5,772,365.00 3HEMAX 4000 (ERYTHROPOITIN)5,345,150.00 4ATORVASTATIN TAB (LIPITOR10,20)5,206,710.00 5METFORMIN HCL 500 MG TABLET4,532,750.00 6ACTOS (PIOGLITAZONE 15 MG)3,933,000.00 7NEURONTIN 600 MG3,921,125.00 8PLENDIL 5 (FELODIPINE)3,583,625.00 9RECORMON 30000 U (ยาเฉพาะราย)3,470,000.00 10HEPSERA 10 MG(ยาเฉพาะราย)2,970,075.00

12 10 อันดับยาที่มีมูลค่าการใช้สูงปี 50(IPD) ที่รายการยามูลค่า (บาท) 1SULPERAZONE 1.5 G INJ14,025,087.00 2TIENAM 500 MG IV INJ7,988,269.00 3AUGMENTIN 1.2 G INJ6,092,579.00 4CEFOTAXIME 1 G INJ (CLAFORAN)5,776,265.00 5NEUPOGEN 300 MCG/0.5ML5,383,710.00 6OCTREOTIDE 0.1MG/ML (SANDOSTATIN INJ)4,654,170.00 7CLINDAMYCIN 600 MG/4 ML INJ4,552,544.00 8NEXIUM IV 40 MG, 5 ML(ESOMEPRAZOLE)3,875,851.00 925% ALBUMIN,50 ML3,830,138.00 10GLIVEC [IMATINIB]3,449,205.00

13 มูลค่าการใช้ยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ประจำปี 2550

14 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ยา ED:NE ปี 2545 - 2550

15 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปี 2545 - 2550

16 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา NE ปี 2545 - 2550

17 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปี 2545 - 2550

18 มูลค่าการใช้ยาของผู้ป่วย สิทธิข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง)

19 มูลค่าการใช้ยา ED : NE ของผู้ป่วย สิทธิข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง)

20 กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา แบ่งตามกลุ่มทางเภสัชวิทยา ปี 2548 - 2550

21 Susceptibility of antibiotics •Sulperazone •Tienam IV •Colistin

22 ข้อมูลเดือนมกราคม - มิถุนายน 2550 Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa (MDR) Acinetobacter baumannii Acinetobacter baumannii (MDR) Escherichia coli Escherichia coli(ESBL) Escherichia coli(ESBL) MDR Klebsiella pneumoniae Klebsiella pneumoniae(ESBL) Klebsiella pneumoniae(ESBL) MDR % Susceptibility of Sulperazone 780550957877977943 % Susceptibility of Tienam 9390340100 99 % Susceptibility of Colistin 100 N/A

23 % Susceptibility of ปี 2549ปี 2550 Ps.aeruA.baumE.ColiK.pneumoPs. aeruA.baumE. coliK. pneumo Sulperazone8044939878559597 Tienam9046100 9334100 Colistin100 N/A 100 N/A

24

25

26

27

28 TienamSulperazoneColistin ปี 2549ปี 2550ปี 2549ปี 2550ปี 2549ปี 2550 จำนวนผู้ป่วย (คน)305413785898 4 (ยาตัวอย่าง)131 จำนวน (Vial)7,82610,40816,42215,256531,614 มูลค่า (บาท)5,024,2926,681,93611,171,54411,869,168 0 (ยาตัวอย่าง) 355,080 เฉลี่ยจำนวน vial/ คน25.6625.220.9216.9813.2512.32 มูลค่าเฉลี่ย/คน16,473.0816,179.0214,23113,21702,710.50

29

30

31

32

33

34

35

36

37 จำนวน (vial) ยา Sulperazone inj. ที่ใช้

38

39 มูลค่า ( บาท ) การใช้ยา Sulperazone inj. ต่อปี

40

41

42

43

44

45 ข้อมูลเปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา กลุ่มรักษา BPH

46 เปรียบเทียบราคาทุน ยากลุ่มที่รักษา BPH รายการยาราคา/เม็ด (บาท)ขนาดที่ใช้รักษาราคาที่ใช้ในการ รักษา/วัน (บาท) HARNAL 0.2 MG (NE) 28.341 เม็ด วันละครั้ง28.34 XATRAL XL (ED) 25.681 เม็ด วันละครั้ง25.68 PROSCAR 5 MG (ED) 47.541 เม็ด วันละครั้ง47.54 CARDURA XL (ED) 21.401 – 2 เม็ด วันละครั้ง21.40 – 42.80 DOXAZOSIN 2 MG (ED) 2.731 – 4 เม็ด วันละครั้ง2.73 – 10.92

47 รายงานความก้าวหน้าการทำ E-auction ของยา •อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 9 รายการ มูลค่า 42,140,150.00 บาท........ •เรื่องรอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติเพื่อเผยแพร่ ใน web ของกรมบัญชีกลางและ web ของ โรงพยาบาลสระบุรี •รายการยาที่รอ e-auction ช่วงที่ 2 จำนวน 24 รายการ มูลค่าประมาณ 49 ล้านบาท........


ดาวน์โหลด ppt สรุปการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2550. มูลค่าการจัดซื้อยาปี 2550 จำนวน 1,055 รายการ มูลค่าทั้งสิ้น 346,232,509.11 บาท เฉลี่ย 28,852,709.09 บาท/เดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google