งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2550. มูลค่าการจัดซื้อยาปี 2550 จำนวน 1,055 รายการ มูลค่าทั้งสิ้น 346,232,509.11 บาท เฉลี่ย 28,852,709.09 บาท/เดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2550. มูลค่าการจัดซื้อยาปี 2550 จำนวน 1,055 รายการ มูลค่าทั้งสิ้น 346,232,509.11 บาท เฉลี่ย 28,852,709.09 บาท/เดือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2550

2 มูลค่าการจัดซื้อยาปี 2550 จำนวน 1,055 รายการ มูลค่าทั้งสิ้น 346,232, บาท เฉลี่ย 28,852, บาท/เดือน

3 เปรียบเทียบมูลค่าการจัดซื้อยา ปี มูลค่าจัดซื้อปี 49 รวม 274,550, บาท มูลค่าจัดซื้อปี 50 รวม 346,232, บาท...เพิ่มขึ้น... 71,682, บาท

4 มูลค่าการจัดซื้อยา ED และ NED ปี 2550 ED 230 ล้านบาท NE 116 ล้านบาท (67:33)

5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ จัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นไปตามการใช้จริง

6 เปรียบเทียบมูลค่าการจัดซื้อยา ปี

7 ทำไม??? มูลค่าการซื้อยาเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเดิม

8 เหตุผล : มูลค่าการใช้ยาสูงขึ้นจากเดิม •ยาที่สั่งใช้เฉพาะราย มีปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้น •ยาที่อยู่ในบัญชีร.พ. มีปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้น

9 ยาที่สั่งใช้เฉพาะราย •ปี 2550 มีจำนวนรายการยาเฉพาะรายที่ต้องจัดซื้อ ทั้งหมด 83 รายการ (จากเดิมปี2549 มี 70 รายการ)....เพิ่มขึ้น 13 รายการ •มูลค่าในการสั่งซื้อยาเฉพาะราย ปี 2550 คิดเป็นมูลค่า ทั้งสิ้น 29,282, บาท (จากเดิมปี 2549 ซื้อ 18,003, บาท)....เพิ่มขึ้น 11,278, บาท •คิดเป็น 9% ของมูลค่าการซื้อยาทั้งหมดปี 2550 (จาก เดิมคิดเป็น 7% ของมูลค่าการซื้อยาทั้งหมดปี 2549)

10 ยาเฉพาะรายที่มีมูลค่าในการซื้อสูง ปี 2550ที่รายการ มูลค่าการใช้ (บาท) 1Recormon 30,000 u3,852, Hepsera 10 mg2,640, Meropenem 500 mg2,022, Oxalip 5 mg/ml, 10 ml1,719, Seroquel 100 mg1,290, Reminyl PR 8 mg1,187, Aricept 5 mg1,136, Exelon 3 mg1,053, Comtan 200 mg821, Zeffix 100 mg818,550.00

11 10 อันดับยาที่มีมูลค่าการใช้สูงปี 50(OPD) ที่รายการยามูลค่า (บาท) 1PLAVIX 75 (CLOPIDOGREL)7,343, VIARTRIL-S POWDER5,772, HEMAX 4000 (ERYTHROPOITIN)5,345, ATORVASTATIN TAB (LIPITOR10,20)5,206, METFORMIN HCL 500 MG TABLET4,532, ACTOS (PIOGLITAZONE 15 MG)3,933, NEURONTIN 600 MG3,921, PLENDIL 5 (FELODIPINE)3,583, RECORMON U (ยาเฉพาะราย)3,470, HEPSERA 10 MG(ยาเฉพาะราย)2,970,075.00

12 10 อันดับยาที่มีมูลค่าการใช้สูงปี 50(IPD) ที่รายการยามูลค่า (บาท) 1SULPERAZONE 1.5 G INJ14,025, TIENAM 500 MG IV INJ7,988, AUGMENTIN 1.2 G INJ6,092, CEFOTAXIME 1 G INJ (CLAFORAN)5,776, NEUPOGEN 300 MCG/0.5ML5,383, OCTREOTIDE 0.1MG/ML (SANDOSTATIN INJ)4,654, CLINDAMYCIN 600 MG/4 ML INJ4,552, NEXIUM IV 40 MG, 5 ML(ESOMEPRAZOLE)3,875, % ALBUMIN,50 ML3,830, GLIVEC [IMATINIB]3,449,205.00

13 มูลค่าการใช้ยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ประจำปี 2550

14 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ยา ED:NE ปี

15 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปี

16 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา NE ปี

17 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปี

18 มูลค่าการใช้ยาของผู้ป่วย สิทธิข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง)

19 มูลค่าการใช้ยา ED : NE ของผู้ป่วย สิทธิข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง)

20 กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา แบ่งตามกลุ่มทางเภสัชวิทยา ปี

21 Susceptibility of antibiotics •Sulperazone •Tienam IV •Colistin

22 ข้อมูลเดือนมกราคม - มิถุนายน 2550 Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa (MDR) Acinetobacter baumannii Acinetobacter baumannii (MDR) Escherichia coli Escherichia coli(ESBL) Escherichia coli(ESBL) MDR Klebsiella pneumoniae Klebsiella pneumoniae(ESBL) Klebsiella pneumoniae(ESBL) MDR % Susceptibility of Sulperazone % Susceptibility of Tienam % Susceptibility of Colistin 100 N/A

23 % Susceptibility of ปี 2549ปี 2550 Ps.aeruA.baumE.ColiK.pneumoPs. aeruA.baumE. coliK. pneumo Sulperazone Tienam Colistin100 N/A 100 N/A

24

25

26

27

28 TienamSulperazoneColistin ปี 2549ปี 2550ปี 2549ปี 2550ปี 2549ปี 2550 จำนวนผู้ป่วย (คน) (ยาตัวอย่าง)131 จำนวน (Vial)7,82610,40816,42215,256531,614 มูลค่า (บาท)5,024,2926,681,93611,171,54411,869,168 0 (ยาตัวอย่าง) 355,080 เฉลี่ยจำนวน vial/ คน มูลค่าเฉลี่ย/คน16, , ,23113,21702,710.50

29

30

31

32

33

34

35

36

37 จำนวน (vial) ยา Sulperazone inj. ที่ใช้

38

39 มูลค่า ( บาท ) การใช้ยา Sulperazone inj. ต่อปี

40

41

42

43

44

45 ข้อมูลเปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา กลุ่มรักษา BPH

46 เปรียบเทียบราคาทุน ยากลุ่มที่รักษา BPH รายการยาราคา/เม็ด (บาท)ขนาดที่ใช้รักษาราคาที่ใช้ในการ รักษา/วัน (บาท) HARNAL 0.2 MG (NE) เม็ด วันละครั้ง28.34 XATRAL XL (ED) เม็ด วันละครั้ง25.68 PROSCAR 5 MG (ED) เม็ด วันละครั้ง47.54 CARDURA XL (ED) – 2 เม็ด วันละครั้ง21.40 – DOXAZOSIN 2 MG (ED) – 4 เม็ด วันละครั้ง2.73 – 10.92

47 รายงานความก้าวหน้าการทำ E-auction ของยา •อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 9 รายการ มูลค่า 42,140, บาท •เรื่องรอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติเพื่อเผยแพร่ ใน web ของกรมบัญชีกลางและ web ของ โรงพยาบาลสระบุรี •รายการยาที่รอ e-auction ช่วงที่ 2 จำนวน 24 รายการ มูลค่าประมาณ 49 ล้านบาท


ดาวน์โหลด ppt สรุปการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2550. มูลค่าการจัดซื้อยาปี 2550 จำนวน 1,055 รายการ มูลค่าทั้งสิ้น 346,232,509.11 บาท เฉลี่ย 28,852,709.09 บาท/เดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google