งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 32.20% สพฉ. 100.00% สวรส. 99.34%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 32.20% สพฉ. 100.00% สวรส. 99.34%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 32.20% สพฉ. 100.00% สวรส. 99.34% สปสช. 29.27% แพทย์ 34.32% สุขภาพจิต 32.95% สป. 32.53% วิทย์. 26.87% สบส. 26.29% อนามัย 24.25% อย. 21.02% พัฒน์ 20.85% งบลงทุนทั้งกระทรวง 6.11% สุขภาพจิต 19.87 % แพทย์ 8.04% สป. 6.44 % วิทย์. 5.33% อนามัย 3.49% คร. 2.34% อย. 2.27% สบส. 1.95% พัฒน์. 0.23% งบเหลื่อมปีทั้งกระทรวง 31.919% สุขภาพจิต 100.00% อนามัย 76.95% พัฒน์ฯ 54.85% สป. 29.56% คร. 28.15% สบส. 26.62 % แพทย์. 25.72% วิทย์. 24.82% สวรส. 20.83 % งบประจำ งบลงทุน งบเหลื่อมปี 239.547 825.198 0.445 เบิกจ่าย 112.250 119.073 611.869 1,207.051 661.133 17,175.809 203.630 187.771 411.535 143.684 46.237 21,568.536 ง.ป.คงเหลือ 2.484 19.417 203.267 89.237 574.724 92.652 2.341 2.592 26.253 1.200 7.232 8.462 45,410.047 0 0.796 324.881 2,309.701 1,345.137 35,630.880 554.066 526.568 1,285.716 540.022 175.504 3,681.953 10.020 222.174 2,952.300 150.172 76.835 80.030 2.885 40.751 146.786 1,760.054 0 26.725 5.954 1,369.604 236.499 6.453 7.483 79.446 4.56 2.776 1.920 อย. 18.88 % 5.430 23.329 คร. 20.22 % 688.494 2,716.778 0.067 0.811 0.343

2 สรุปรายงานการติดตามการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (MIS terminal) ณ วันที่ 31 มกราคม 2552 จำนวนวงเงินพ. ร. บ. ทั้งสิ้น 70,900.083 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2552 ทั้งหมด 21,808.083 ล้านบาท หรือ 30.75% ของวงเงิน ในจำนวนนี้ เป็นงบรายจ่ายประจำ 21,568.536 ล้านบาท หรือ 32.20 % ของ วงเงิน และเป็นงบรายจ่ายลงทุน 239.547 ล้านบาท หรือ 6.11% ของวงเงิน นอกจากนี้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี 825.198 ล้านบาท หรือ 31.92% ของวงเงินกันกันเหลื่อมปี

3


ดาวน์โหลด ppt สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 32.20% สพฉ. 100.00% สวรส. 99.34%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google