งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 32.20% สพฉ. 100.00% สวรส. 99.34%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 32.20% สพฉ. 100.00% สวรส. 99.34%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 32.20% สพฉ % สวรส % สปสช % แพทย์ 34.32% สุขภาพจิต 32.95% สป % วิทย์ % สบส % อนามัย 24.25% อย % พัฒน์ 20.85% งบลงทุนทั้งกระทรวง 6.11% สุขภาพจิต % แพทย์ 8.04% สป % วิทย์. 5.33% อนามัย 3.49% คร. 2.34% อย. 2.27% สบส. 1.95% พัฒน์. 0.23% งบเหลื่อมปีทั้งกระทรวง % สุขภาพจิต % อนามัย 76.95% พัฒน์ฯ 54.85% สป % คร % สบส % แพทย์ % วิทย์ % สวรส % งบประจำ งบลงทุน งบเหลื่อมปี เบิกจ่าย , , , ง.ป.คงเหลือ , , , , , , , , , อย % คร % ,

2 สรุปรายงานการติดตามการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (MIS terminal) ณ วันที่ 31 มกราคม 2552 จำนวนวงเงินพ. ร. บ. ทั้งสิ้น 70, ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2552 ทั้งหมด 21, ล้านบาท หรือ 30.75% ของวงเงิน ในจำนวนนี้ เป็นงบรายจ่ายประจำ 21, ล้านบาท หรือ % ของ วงเงิน และเป็นงบรายจ่ายลงทุน ล้านบาท หรือ 6.11% ของวงเงิน นอกจากนี้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี ล้านบาท หรือ 31.92% ของวงเงินกันกันเหลื่อมปี

3


ดาวน์โหลด ppt สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 32.20% สพฉ. 100.00% สวรส. 99.34%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google