งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอข้อมูลการใช้ยา กลุ่มที่ต้องมีการเฝ้าระวังการ สั่งใช้ โรงพยาบาลสระบุรี ปี 2549 (1 ต. ค.48 - 30 เม. ย.49)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอข้อมูลการใช้ยา กลุ่มที่ต้องมีการเฝ้าระวังการ สั่งใช้ โรงพยาบาลสระบุรี ปี 2549 (1 ต. ค.48 - 30 เม. ย.49)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอข้อมูลการใช้ยา กลุ่มที่ต้องมีการเฝ้าระวังการ สั่งใช้ โรงพยาบาลสระบุรี ปี 2549 (1 ต. ค.48 - 30 เม. ย.49)

2 ยากลุ่ม PROTON PUMP INHIBITORS (PPIs) •PREVACID •OMEPRAZOLE (MIRACID) •NEXIUM

3 มูลค่าการใช้ยา PREVACID TAB

4 มูลค่าการใช้ยา PREVACID ปี 2549 ( ต. ค.48 – เม. ย.49) แยกตามสิทธิการรักษา ( ผู้ป่วย 128 ราย )

5 แผนกที่สั่งใช้ยา PREVACID ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย.49) ( ผู้ป่วย 128 ราย )

6 มูลค่าการใช้ยา OMEPRAZOLE TAB

7 มูลค่าการใช้ยา OMEPRAZOLE ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย.49) แยกตามสิทธิการรักษา ( ผู้ป่วย 10,273 ราย )

8 แผนกที่สั่งใช้ยา OMEPRAZOLE ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย.49) ( ผู้ป่วย 10,273 ราย )

9 มูลค่าการใช้ยา NEXIUM TAB

10 มูลค่าการใช้ยา NEXIUM ปี 2549 ( ต. ค.48 – เม. ย.49) แยกตามสิทธิการรักษา ( ผู้ป่วย 88 ราย )

11 แผนกที่สั่งใช้ยา NEXIUM ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย.49) ( ผู้ป่วย 88 ราย )

12 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยาปี 2548- ปี 2549 ( ตั้งแต่ 1 ต. ค. – 30 เม. ย.) PREVACID - OMEPRAZOLE TAB - NEXIUM TAB

13 ยากลุ่ม COX-II INHIBITORS •ARCOXIA 90 MG •CELEBREX 200 MG •NIDOL 100 MG •MOBIC 7.5 MG

14 มูลค่าการใช้ยา ARCOXIA 90 MG

15 มูลค่าการใช้ยา ARCOXIA 90 MG ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย.49) แยกตามสิทธิการรักษา ( ผู้ป่วย 323 ราย )

16 แผนกที่สั่งใช้ยา ARCOXIA ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย.49) ( ผู้ป่วย 323 ราย )

17 มูลค่าการใช้ยา CELEBREX 200 MG

18 มูลค่าการใช้ยา CELEBREX 200 MG ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย.49) แยกตามสิทธิการรักษา ( ผู้ป่วย 376 ราย )

19 แผนกที่สั่งใช้ยา CELEBREX 200 MG ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย.49) ( ผู้ป่วย 376 ราย )

20 มูลค่าการใช้ยา NIDOL 100 MG

21 มูลค่าการใช้ยา NIDOL 100 MG ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย.49) แยกตามสิทธิการรักษา ( ผู้ป่วย 587 ราย )

22 แผนกที่สั่งใช้ยา NIDOL 100 MG ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย.49) ( ผู้ป่วย 587 ราย )

23 มูลค่าการใช้ยา MOBIC 7.5 MG

24 มูลค่าการใช้ยา MOBIC 7.5 MG ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย.49) แยกตามสิทธิการรักษา ( ผู้ป่วย 520 ราย )

25 แผนกที่สั่งใช้ยา MOBIC 7.5 MG ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย.49) ( ผู้ป่วย 520 ราย )

26 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา ปี 2548- ปี 2549 ( ตั้งแต่ 1 ต. ค. – 30 เม. ย. ) ARCOXIA – CELEBREX – NIDOL - MOBIC

27 ยากลุ่มที่ใช้รักษา BPH •HARNAL 0.2 MG •DOXAZOSIN 2 MG •CARDURA XL (DOXAZOSIN 4 MG) •XATRAL XL •PROSCAR 5 MG

28 มูลค่าการใช้ยา HARNAL 0.2 MG

29 มูลค่าการใช้ยา HARNAL 0.2 MG ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย.49) แยกตามสิทธิการรักษา ( ผู้ป่วย 177 ราย )

30 แผนกที่สั่งใช้ยา HARNAL 0.2 MG ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย.49) ( ผู้ป่วย 177 ราย )

31 มูลค่าการใช้ยา DOXAZOSIN 2 MG

32 มูลค่าการใช้ยา DOXAZOSIN 2 MG ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย.49) แยกตามสิทธิการรักษา ( ผู้ป่วย 597 ราย )

33 แผนกที่สั่งใช้ยา DOXAZOSIN 2 MG ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย.49) ( ผู้ป่วย 597 ราย )

34 มูลค่าการใช้ยา CARDURA XL (DOXAZOSIN 4 MG)

35 มูลค่าการใช้ยา CARDURA XL ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย.49) แยกตามสิทธิการรักษา ( ผู้ป่วย 200 ราย )

36 แผนกที่สั่งใช้ยา CARDURA XL ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย.49) ( ผู้ป่วย 200 ราย )

37 มูลค่าการใช้ยา XATRAL XL

38 มูลค่าการใช้ยา XATRAL XL ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย.49) แยกตามสิทธิการรักษา ( ผู้ป่วย 313 ราย )

39 แผนกที่สั่งใช้ยา XATRAL XL ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย.49) ( ผู้ป่วย 313 ราย )

40 มูลค่าการใช้ยา PROSCAR 5 MG

41 มูลค่าการใช้ยา PROSCAR 5 MG ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย.49) แยกตามสิทธิการรักษา ( ผู้ป่วย 103 ราย )

42 แผนกที่สั่งใช้ยา PROSCAR 5 MG ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย.49) ( ผู้ป่วย 103 ราย )

43 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา ปี 2548- ปี 2549 ( ตั้งแต่ 1 ต. ค. – 30 เม. ย. ) HARNAL–DOXAZOSIN 2– DOXAZOSIN 4 – XATRAL XL - PROSCAR

44 ปัญหาที่พบ ยา HARNAL มีปัญหาเรื่องปริมาณไม่เพียงพอแก่ การให้บริการผู้ป่วย เนื่อง จากแพทย์ยังยืนยันการสั่งใช้ยา HARNAL เป็น ปริมาณมาก ควรมีมาตรการ ดำเนินการแก้ไขโดยรีบด่วน เพราะมีผู้ป่วยหลาย รายไม่พอใจที่ห้องยาไม่มียา จ่าย เมื่อแพทย์มี order • ควรปลดล๊อกเพดานการสั่งซื้อยา HARNAL ??? (50,000 บาท / เดือน ) • การลดปริมาณการสั่งใช้ยาต่อใบสั่งยา เช่น สั่ง ไม่เกิน 2 เดือน • การกำหนดข้อบ่งชี้ในการใช้ยา HARNAL ???

45

46 PLAVIX 75 MG

47 มูลค่าการใช้ยา PLAVIX 75 MG

48 มูลค่าการใช้ยา PLAVIX 75 MG ปี 2549 (1 ต. ค. 48 - 30 เม. ย. 49) แยกตามสิทธิการรักษา ( ผู้ป่วย 251 ราย )

49 แผนกที่สั่งใช้ยา PLAVIX ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย.49) ( ผู้ป่วย 215 ราย )

50

51 SULPERAZONE INJ

52 มูลค่าการใช้ยา SULPERAZONE INJ

53 มูลค่าการใช้ยา SULPERAZONE INJ ปี 2549 (1 ต. ค.48 – 30 เม. ย. 49) แยกตามสิทธิการรักษา ( ผู้ป่วย 476 ราย )

54 THE END


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอข้อมูลการใช้ยา กลุ่มที่ต้องมีการเฝ้าระวังการ สั่งใช้ โรงพยาบาลสระบุรี ปี 2549 (1 ต. ค.48 - 30 เม. ย.49)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google