งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการใช้ยาประจำปี งบประมาณ 2548 มูลค่าการจัดซื้อยาประจำปี 2548 รวม 217,349,629.69 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการใช้ยาประจำปี งบประมาณ 2548 มูลค่าการจัดซื้อยาประจำปี 2548 รวม 217,349,629.69 บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุปการใช้ยาประจำปี งบประมาณ 2548

3 มูลค่าการจัดซื้อยาประจำปี 2548 รวม 217,349, บาท

4 มูลค่าการจัดซื้อยา ED และ NED ปี 2548 ED 152,575, บาท : NE 64,774, บาท (70:30)

5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ. ศ จัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติไม่น้อย กว่าร้อยละ 80

6 เปรียบเทียบมูลค่าการจัดซื้อยา ปี

7 ทำไมมูลค่าการซื้อยาเพิ่ม สูงขึ้นมากกว่าเดิม ?

8 เหตุผล : มูลค่าการใช้ยาสูงขึ้น จากเดิม • ยาที่สั่งใช้เฉพาะ ราย จำนวนรายการ เพิ่มขึ้น • ยาที่อยู่ในบัญชียา ร. พ. ปริมาณและมูลค่า การใช้สูงขึ้น

9 ยาที่สั่งใช้เฉพาะราย • ปัจจุบัน มีจำนวนรายการยาเฉพาะราย ทั้งหมด 48 รายการ • มูลค่าในการใช้ยาเฉพาะราย ปี 2548 คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 9,543, บาท • มาตรการที่ชัดเจนในการสั่งใช้ยาเฉพาะ ราย ?

10 ยาเฉพาะรายที่มีมูลค่าในการ ใช้สูง ปี 2548 ที่รายการมูลค่าการใช้ ( บาท ) 1EPREX U2,307, LAMIVUDINE 100 MG TAB 1,446, RECORMON IU. 1,000, MERONEM , GALANTAMIDE[REM INYL] 4 MG 592,816.00

11 ยาเฉพาะรายที่มีมูลค่าในการใช้ สูง ปี 2548 ( ต่อ ) ที่รายการมูลค่าการใช้ ( บาท ) 6ADEFOVIR DIPIVOXIL 10 MG (HEPSERA) 448, SEROQUEL 100 [QUETIAPINE] 392, NOVOSEVEN 1.2 MG INJECTION 321, EXELON 3 MG313, ENTACAPONE 200 [COMTAN] 195,150.00

12 มูลค่าการใช้ยาประจำปี 2548 รวม 284,250, บาท

13 มูลค่าการใช้ยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย ใน ประจำปี 2548

14 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา ED:NE ปี

15 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ยา ED:NE ปี

16 สัดส่วนการใช้ยา ED : NE ปี 2548 •ED 190,491, บาท •NE 93,758, บาท • รวม 284,250, บาท คิดเป็นการใช้ ED : NE เท่ากับ 67 : 33

17 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ยา ED:NE ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปี 2548

18 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยาปี

19 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยาในบัญชี ยาหลักแห่งชาติ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปี

20 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา NE ปี

21 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยานอกบัญชี ยาหลักแห่งชาติ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปี

22 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา แบ่งตามกลุ่มทางเภสัชวิทยา ปี 2548

23 ร้อยละของการใช้ยา แบ่งตามกลุ่มทางเภสัชวิทยา ปี 2548

24 Anti-infectives ลำดั บที่ ชื่อยามูลค่าการใช้ ( บาท ) 1SULPERAZONE 1 G INJ. 8,855, TIENAM INJ5,906, AUGMENTIN 1.2 G INJ 3,888, CEFOTAXIME 1 G INJ (CLAFORAN) 3,857, CLINDAMYCIN 600 MG/4 ML INJ 2,671,868.00

25 Cardiovascular drugs ลำดั บที่ ชื่อยามูลค่าการใช้ ( บาท ) 1ATORVASTATIN 10 MG TAB 3,347, PLENDIL 5 (FELODIPINE) 2,983, NORVASC 10 MG (AMLODIPINE) 2,369, COZAAR 50 (LOSARTAN) 1,741, ACCUPRIL 5 MG1,703,616.00

26 Blood and blood forming agents ลำดั บที่ ชื่อยามูลค่าการใช้ ( บาท ) 1EPREX 3000 (ERYTHROPOITIN) 9,008, PLAVIX 75 (CLOPIDOGREL) 4,287, EPREX ,307, CLEXANE 40 MG 0.4 ML 1,700, HEMAX 4000 (ERYTHROPOITIN) 1,451,620.00

27 Anti-neoplastic and immunomodulating drugs ลำดั บที่ ชื่อยามูลค่าการใช้ ( บาท ) 1GLIVEC [IMATINIB]4,984, NEUPOGEN 300 MCG/ML 3,808, MABTHERA 100MG/10ML 2,840, PACLITAXEL 150 MG/25 ML 1,373, EPIRUBICIN HCL 10 MG 847,888.00

28 Drugs acting on musculoskeletal system ลำดั บที่ ชื่อยามูลค่าการใช้ ( บาท ) 1VIARTRIL-S POWDER2,634, CELEBREX (CELECOXIB 200 MG) 1,687, ARCOXIA 90 MG1,645, MYDOCALM (TOLPERISONE 50 MG) 1,432, RISEDRONATE 35 MG ( ACTONEL) 1,225,

29 Endocrinologic drugs ลำดั บที่ ชื่อยามูลค่าการใช้ ( บาท ) 1ACTOS (PIOGLITAZONE 15 MG) 2,551, MIACALCIC NS 200 IU2,464, OCTREOTIDE 0.1MG/ML 2,436, HUMULIN70/30,10 ML 2,187, METFORMIN HCL 500 MG TABLET 1,945,277.00

30 Gastro-intestinal drugs ลำดั บที่ ชื่อยามูลค่าการใช้ ( บาท ) 1PREVACID (LANSOPRAZOLE) 2,128, LOSEC INJ (OMEPRAZOLE) 1,964, NEXIUM IV (ESOMEPRAZOLE) 1,240, OMEPRAZOLE 20 MG TAB 1,199, RANITIDINE INJ 50 MG/2 ML 952,386.00

31 Drugs acting on respiratory system ลำดั บที่ ชื่อยามูลค่าการใช้ ( บาท ) 1BERODUAL FORTE NEBULE 889, SALBUTAMOL NEBULE.2.5 MG 815, NASONEX NS,140 DOSE 698, SINGULAIRE 10 MG (MONTELUKAST) 687, VENTOLIN SPRAY, Non-CFC 602,965.00

32 Genito-urinary drugs and sex hormone ลำดั บที่ ชื่อยามูลค่าการใช้ ( บาท ) 1HARNAL 0.2 MG (TAMSULOSIN) 1,891, CARDURA XL1,259, FINASTERIDE 5 MG (PROSCAR) 986, XATRAL XL (ALFUZOSIN 10 MG) 920, KETOSTERIL 600 MG733,219.00

33 Psychotherapeutic drugs ลำดั บที่ ชื่อยามูลค่าการใช้ ( บาท ) 1ZOLOFT50 (SERTRALINE 50 MG) 1,143, LEXAPRO 10 MG720, ZYPREXA 10 MG709, RISPERDAL QUICKLET 1 MG 533, FLUPENTIXOL 20 MG/ML INJ 418,125.00

34 10 อันดับยาที่มีมูลค่าในการใช้ สูง ปี 2548 ที่รายการมูลค่าการใช้ ( บาท ) 1EPREX 3000 (ERYTHROPOITIN) 9,008, SULPERAZONE 1 G INJ. 8,855, TIENAM INJ5,906, GLIVEC [IMATINIB]4,984, PLAVIX 75 (CLOPIDOGREL) 4,296,119.00

35 10 อันดับยาที่มีมูลค่าในการใช้สูง ปี 2548 ( ต่อ ) ที่รายการมูลค่าการใช้ ( บาท ) 6AUGMENTIN 1.2 G INJ 3,888, CEFOTAXIME 1 G INJ (CLAFORAN) 3,857, NEUPOGEN 300 MCG/ML 3,808, ATORVASTATIN 10 MG TAB 3,347, % ALBUMIN,50 ML3,346,999.00

36 EPREX 3000

37 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา EPREX 3000 ( ปี 2544 – ปี 2548)

38 เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยที่ใช้ EPREX 3000 ( ปี 2544 – ปี 2548)

39 มูลค่าการใช้ยา EPREX 3000 ปี 2548

40 มูลค่าการใช้ยา EPREX 3000 ปี 2548 แยกตามสิทธิการรักษา ( ผู้ป่วย 147 ราย )

41 SULPERAZONE INJ

42 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา SULPERAZONE INJ ( ปี 2544 – ปี 2548)

43 มูลค่าการใช้ยา SULPERAZONE INJ ปี 2548

44 มูลค่าการใช้ยา SULPERAZONE INJ ปี 2548 แยกตามสิทธิการรักษา ( ผู้ป่วย 576 ราย )

45 TIENAM IV

46 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา TIENAM IV ( ปี 2544 – ปี 2548)

47 มูลค่าการใช้ยา TIENAM IV

48 มูลค่าการใช้ยา TIENAM IV ปี 2548 แยกตามสิทธิการรักษา ( ผู้ป่วย 274 ราย )

49 GLIVEC TAB

50 มูลค่าการใช้ยา GLIVEC TAB ปี 2548

51 มูลค่าการใช้ยา GLIVEC ปี 2548 แยกตามสิทธิการรักษา ( ผู้ป่วย 7 ราย )

52 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา GLIVEC ( ปี 2544 – ปี 2548)

53 PLAVIX 75 MG

54 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา PLAVIX 75 MG ( ปี 2544 – ปี 2548)

55 เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยา PLAVIX ปี

56 มูลค่าการใช้ยา PLAVIX 75 MG ปี 2548

57 มูลค่าการใช้ยา PLAVIX 75 MG ปี 2548 แยกตามสิทธิการรักษา ( ผู้ป่วย 277 ราย )

58 เงื่อนไขการสั่งใช้ตามบัญชียา หลักแห่งชาติ ใช้ในกรณีที่ใช้ ASPIRIN แล้วไม่ ได้ผลหรือผู้ป่วยทนต่ออาการ ข้างเคียงของ ASPIRIN ไม่ได้

59 ปริมาณการใช้ยา ASPIRIN เปรียบเทียบกับ PLAVIX ปี 2548

60 มูลค่าการใช้ยา ASPIRIN 60 MG ปี 2548 แยกตามสิทธิการรักษา ( ผู้ป่วย 3,053 ราย )

61 มูลค่าการใช้ยา PREVACID ปี 2548

62 มูลค่าการใช้ยา OMEPRAZOLE TAB ปี 2548

63 มูลค่าการใช้ยา NEXIUM TAB ปี 2548

64 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา PREVACID กับ OMEPRAZOLE TAB และ NEXIUM TAB

65 เปรียบเทียบปริมาณการใช้ยา PREVACID กับ OMEPRAZOLE TAB และ NEXIUM TAB

66 มูลค่าการใช้ยา ARCOXIA 90 MG

67 เปรียบเทียบราคาทุนของยาก ลุ่ม COX II รายการยาราคา / เม็ด ( บาท ) ARCOXIA 90 MG CELEBREX 200 MG MOBIC 7.5 MG13.91 NIDOL 100 MG8.80

68 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา กลุ่ม COX II

69 เปรียบเทียบปริมาณการใช้ยา กลุ่ม COX II

70 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา COX II กับ NSAIDs อื่น ปี 2548

71 มูลค่าการใช้ยา HARNAL 0.2 MG

72 เปรียบเทียบราคาทุนของยากลุ่มที่ รักษา BPH รายการยาราคา / เม็ด ( บาท ) ขนาดที่ใช้ รักษา ราคาที่ใช้ใน การรักษา / วัน ( บาท ) HARNAL 0.2 MG (NE) เม็ด วันละ ครั้ง XATRAL XL (ED) เม็ด วันละ ครั้ง PROSCAR 5 MG (ED) เม็ด วันละ ครั้ง CARDURA XL (ED) – 2 เม็ด วัน ละครั้ง – DOXAZOSIN 2 MG (ED) – 4 เม็ด วัน ละครั้ง 2.73 – 10.92

73 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา กลุ่มที่รักษา BPH

74 เปรียบเทียบปริมาณการใช้ยากลุ่ม ที่รักษา BPH

75

76 THE END


ดาวน์โหลด ppt สรุปการใช้ยาประจำปี งบประมาณ 2548 มูลค่าการจัดซื้อยาประจำปี 2548 รวม 217,349,629.69 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google