งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ กนกพลอย อาทิฎฐานุ คติ ชื่อเล่นว่า “ เปียโน ” กำลัง ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้อง 1 เลขที่ 2 ชื่อ กนกพลอย อาทิฎฐานุ คติ ชื่อเล่นว่า “ เปียโน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ กนกพลอย อาทิฎฐานุ คติ ชื่อเล่นว่า “ เปียโน ” กำลัง ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้อง 1 เลขที่ 2 ชื่อ กนกพลอย อาทิฎฐานุ คติ ชื่อเล่นว่า “ เปียโน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อ กนกพลอย อาทิฎฐานุ คติ ชื่อเล่นว่า “ เปียโน ” กำลัง ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้อง 1 เลขที่ 2 ชื่อ กนกพลอย อาทิฎฐานุ คติ ชื่อเล่นว่า “ เปียโน ” กำลัง ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้อง 1 เลขที่ 2

3

4 ฉันเหมือนใคร ? 1. ตา ฉันเหมือน คุณพ่อ และ คุณอา ( ผู้หญิง ) 2. ปาก ฉันเหมือน คุณพ่อ คุณย่า และ น้องสาว ฉัน

5 3. จมูก ฉันเหมือน คุณพ่อ และ คุณปู่ 4. หน้าตา ฉันเหมือน คุณพ่อ และ คุณแม่ ฉัน

6 5. สีผมโดยธรรมชาติ ฉันเหมือน คุณพ่อ คุณ แม่ น้องสาว และ คุณปู่ 6. คิ้ว ฉันเหมือน คุณปู่ คุณตา และ คุณพ่อ ฉัน

7 7. ติ่งหู ฉันเหมือน คุณยาย 8. รูปหน้า ฉันเหมือน คุณย่า และ คุณพ่อ

8 9. สีผิว ฉันเหมือน คุณพ่อ และ คุณแม่ 10. ลักษณะเชิงผม ฉันเหมือน คุณแม่ คุณป้า

9


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ กนกพลอย อาทิฎฐานุ คติ ชื่อเล่นว่า “ เปียโน ” กำลัง ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้อง 1 เลขที่ 2 ชื่อ กนกพลอย อาทิฎฐานุ คติ ชื่อเล่นว่า “ เปียโน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google