งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Family Tree Produced by Miss Pornpimol Khruawan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Family Tree Produced by Miss Pornpimol Khruawan."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Family Tree Produced by Miss Pornpimol Khruawan

2 คำนำ แบบฝึกหัดนี้ฝึกการใช้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว และการใช้…’s แสดงความเป็นเจ้าของ ในแบบฝึกนี้มีคำศัพท์ให้นักเรียนได้ศึกษาก่อนทำแบบฝึกหัด และถ้านักเรียนลืมก็สามารถกลับมาดูความหมายของคำศัพท์ได้ในระหว่างการทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ แบบให้เลือกว่าถูกหรือผิด กับเป็นตัวเลือก ขอให้นักเรียนโชคดีในการทำแบบฝึกหัดนะคะ

3 สัญญลักษณ์และเครื่องหมายต่างๆ
หมายถึง เลิกการทำแบบฝึกหัด/ ออกจากโปรแกรม รูปมือ หมายถึง ให้คลิกเลือกได้ หมายถึงกลับไปที่หน้าแบบฝึกหัดถูกหรือผิด Quit Back to True or False

4 Vocabulary: คำศัพท์ที่ควรทราบ
คุณพ่อ = father, dad, daddy คุณแม่ = mother, mom, mommy คุณตา/คุณปู่ = grandfather, granddad คุณย่า/คุณยาย = grandmother, grandmom คุณลุง/คุณน้า = uncle คุณป้า/คุณอา = aunt ลูกชาย = son ลูกสาว = daughter หลานชาย (ระดับลุง-ป้า-น้า/อา)= nephew หลานสาว (ระดับลุง-ป้า-น้า/อา) = niece 11. หลานชาย (ระดับปู่ย่า-ตายาย) = grandson 12. หลานสาว (ระดับปู่ย่า-ตายาย) = granddaughter 13. ลูกเขย = son-in- law 14. ลูกสะใภ้ = daughter-in-law 15. ลูก 1 คน = child 16. ลูกหลายคน = children 17. ภรรยา = wife 18. สามี = husband 19. ลูกพี่-ลูกน้อง = cousin 20. ครอบครัว = family

5 Family Tree Henry Beth Sue Christ Mary Jenny Wong Aron Jane Jana Jay

6 Check Your Understanding
True or False Multiple Choices

7 Questions 1. How many children does Henry have ? a. Three children
b. Two children c. Five children

8 Questions 2. Who is Mary ? a. She is Jana’s sister.
b. She is Jay’s niece. c. She is Jane’s aunt.

9 Questions 3. Who is Wong ? a. He is Jenny’s husband.
b. He is Jenny’s wife. c. He is Jana’s father.

10 Questions 4. Sue is Beth’s…………….. . a. niece b. granddaughter
c. daughter-in-law

11 Questions 5. Who is Aron ? a. He is Jenny’s son.
b. He is Jay’s cousin. c. He is Henry’s nephew.

12 From Henry’s family Tree
True or False Back to Family Tree True False From Henry’s family Tree 1. Sue is Jay’s aunt. 2. Henry is Beth’s husband. 3. Jane is Jenny’s nephew. 4. Christ is Jana’s uncle. 5. Aron is Henry’s grandson. Next

13 Quit Very Good! Back to True or False

14 Quit Great Job! Back to True or False

15 Quit Back to True or False

16 Quit Sorry ! Back to True or False

17 Quit Go to question No. 2

18 Quit Henry มีลูกกี่คน Go back to the question

19 Quit Go to question No. 3

20 Mary คือใคร Quit Go back to the question

21 Quit Go to question No. 4

22 Wong คือใคร Quit Go back to the question

23 Quit Go to question No. 5

24 Sue เกี่ยวข้องกับ Beth คือ
Quit Go back to the question

25 Quit Next page

26 Aron คือใคร Quit Go back to the question

27 เกณฑ์วัดความสามารถในการตอบคำถาม ในแต่ละตอน ตอนละ 5 คะแนน
ในแต่ละตอน ตอนละ 5 คะแนน 0 – 2 ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง ปานกลาง ดี ดีมาก

28 Goodbye


ดาวน์โหลด ppt Family Tree Produced by Miss Pornpimol Khruawan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google