งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Family Tree Produced by Miss Pornpimol Khruawan. คำนำ แบบฝึกหัดนี้ฝึกการใช้คำศัพท์ เกี่ยวกับครอบครัว และการใช้ …’s แสดง ความเป็นเจ้าของ ในแบบฝึกนี้มีคำศัพท์ให้นักเรียนได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Family Tree Produced by Miss Pornpimol Khruawan. คำนำ แบบฝึกหัดนี้ฝึกการใช้คำศัพท์ เกี่ยวกับครอบครัว และการใช้ …’s แสดง ความเป็นเจ้าของ ในแบบฝึกนี้มีคำศัพท์ให้นักเรียนได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Family Tree Produced by Miss Pornpimol Khruawan

2 คำนำ แบบฝึกหัดนี้ฝึกการใช้คำศัพท์ เกี่ยวกับครอบครัว และการใช้ …’s แสดง ความเป็นเจ้าของ ในแบบฝึกนี้มีคำศัพท์ให้นักเรียนได้ ศึกษาก่อนทำแบบฝึกหัด และถ้านักเรียน ลืมก็สามารถกลับมาดูความหมายของ คำศัพท์ได้ในระหว่างการทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ แบบ ให้เลือกว่าถูกหรือผิด กับเป็นตัวเลือก ขอให้นักเรียนโชคดีในการทำ แบบฝึกหัดนะคะ

3 สัญญลักษณ์และ เครื่องหมายต่างๆ หมายถึง เลิกการทำแบบฝึกหัด / ออกจาก โปรแกรม รูปมือ หมายถึง ให้คลิกเลือกได้ หมายถึงกลับไปที่หน้า แบบฝึกหัดถูกหรือผิด Quit Back to True or False

4 Vocabulary: คำศัพท์ที่ควรทราบ 1. คุณพ่อ = father, dad, daddy 2. คุณแม่ = mother, mom, mommy 3. คุณตา / คุณปู่ = grandfather, granddad 4. คุณย่า / คุณยาย = grandmother, grandmom 5. คุณลุง / คุณน้า = uncle 6. คุณป้า / คุณอา = aunt 7. ลูกชาย = son 8. ลูกสาว = daughter 9. หลานชาย ( ระดับลุง - ป้า - น้า / อา )= nephew 10. หลานสาว ( ระดับลุง - ป้า - น้า / อา ) = niece 11. หลานชาย ( ระดับปู่ย่า - ตายาย ) = grandson 12. หลานสาว ( ระดับปู่ย่า - ตายาย ) = granddaughter 13. ลูกเขย = son-in- law 14. ลูกสะใภ้ = daughter- in-law 15. ลูก 1 คน = child 16. ลูกหลายคน = children 17. ภรรยา = wife 18. สามี = husband 19. ลูกพี่ - ลูกน้อง = cousin 20. ครอบครัว = family

5 Family Tree Henry Beth SueChrist MaryJennyWong AronJaneJanaJay

6 Check Your Understanding True or False True or False Multiple Choices Multiple Choices

7 Questions 1. How many children does Henry have ? aa. Three children bb. Two children cc. Five children

8 Questions 2. Who is Mary ? aa. She is Jana’s sister. bb. She is Jay’s niece. cc. She is Jane’s aunt.

9 Questions 3. Who is Wong ? aa. He is Jenny’s husband. bb. He is Jenny’s wife. cc. He is Jana’s father.

10 Questions 4. Sue is Beth’s……………... aa. niece bb. granddaughter cc. daughter-in-law

11 Questions 5. Who is Aron ? aa. He is Jenny’s son. cc. He is Henry’s nephew. bb. He is Jay’s cousin.

12 True or False True False From Henry’s family Tree 1. Sue is Jay’s aunt. 2. Henry is Beth’s husband. 3. Jane is Jenny’s nephew. 4. Christ is Jana’s uncle. 5. Aron is Henry’s grandson. Back to Family Tree Next

13 Very Good! Back to True or False Quit

14 Great Job! Back to True or False Quit

15 Back to True or False Quit

16 Sorry ! Back to True or False Quit

17 Go to question No. 2

18 Quit Go back to the question Henry มีลูกกี่คน

19 Quit Go to question No. 3

20 Quit Go back to the question Mary คือใคร

21 Quit Go to question No. 4

22 Quit Go back to the question Wong คือใคร

23 Quit Go to question No. 5

24 Quit Go back to the question Sue เกี่ยวข้องกับ Beth คือ

25 Quit Next page

26 Quit Go back to the question Aron คือใคร

27 เกณฑ์วัดความสามารถใน การตอบคำถาม ในแต่ละตอน ตอนละ 5 คะแนน 0 – 2 ไม่ผ่าน ต้อง ปรับปรุง 3 ปานกลาง 4 ดี 5 ดีมาก

28 Goodbye


ดาวน์โหลด ppt Family Tree Produced by Miss Pornpimol Khruawan. คำนำ แบบฝึกหัดนี้ฝึกการใช้คำศัพท์ เกี่ยวกับครอบครัว และการใช้ …’s แสดง ความเป็นเจ้าของ ในแบบฝึกนี้มีคำศัพท์ให้นักเรียนได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google