งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Solar cooking เตาสุริยะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Solar cooking เตาสุริยะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Solar cooking เตาสุริยะ
นาย ณฐพล จิระรุ่งเสถียร สาขา เทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

2 ประเภทการนำแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์

3 ประวัติความเป็นมา

4 BOX cooker มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมีฝาปิดเป็นกระจกหรือแผ่นพลาสติก ภายในเตาจะต้องทาสีดำใช้วัสดุที่กักเก็บความร้อน ด้านบนจะมีฝาอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะสะท้อนแสงมายังส่วนที่ไม่โดนแสงอาทิตย์ภายในกล่อง

5 Panel cooker ลักษณะของเตาจะคล้ายกับโดมเพื่อที่จะสะท้อนแสงอาทิตย์ไปยังภาชนะ (เรียกว่า Hotpot เป็นหม้อแก้วที่มีหม้อสีดำอยู่ข้างในอีกใบหนึ่ง) ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกขึ้นภายในภาชนะแล้วเกิดความร้อนขึ้น

6 Solar kettle จะมีอยู่ 2 ประเภทคือแบบทั่วไปกับใช้หลอดสุญญากาศซึ่งจะมีราคาสูงและมีประสิทธิภาพสูงกว่า

7 Parabolic cooker จุดเด่นข้อเตาชนิดนี้คือเมื่อทำการรวมแสงจะทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าแบบ box cookers หรือแบบ Panel cookers มาก สามารถแบบอย่างเป็น 2 ประเภท คือ แบบทั่วไป กับ แบบ Scheffler cookers

8 Scheffler cooker เตาถูกตั้งไว้ภายในอาคาร โดยตัวจานจะปรับให้หมุนตามดวงอาทิตย์ แต่เตาชนิดนี้มีข้อจำกัด คือ ครัวที่รับแสงอาทิตย์จะต้องหน้าไปทางทิศเหนือเพื่อที่รับแสงจากตัวสะท้อนได้ตลอดวัน และบริเวณที่ติดตั้งจานจะต้องไม่มีตึกหรือสิ่งที่บังแสงอาทิตย์ที่จะส่องเข้ามาสู่จาน

9 Solar Furnace Compound parabolic concentrator
Compound parabolic concentrator

10 Solar cooker Compound Parabolic Concentrator (CPC)
เป็นจานรวมแสงที่นำแผ่นโค้งแบบพาลาโบลิก 2 แผ่นมาประกอบเข้าหากัน ทำให้มีจานรวมแสงสามารถรับแสงได้เพิ่มมากขึ้น

11 ความแตกต่างระหว่าง Solar cooker กับ solar furnace
Solar cooking ขนาดของเตาและช่วงอุณหภูมิในการทำงาน solar furnace จะมีขนาดเตาที่ใหญ่กว่าและจุดรวมแสงที่เป็นจุดเล็กๆจุดเดียว ส่วนของ solar cooking จะกระจายไปทั่วบริเวณภาชนะช่วงอุณหภูมิที่ทำงานของ solar cooking จะต่ำกว่า solar furnace Solar furnace

12 ในต่างประเทศ Ningbo Pulsee International Trade Co., Ltd.

13 ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Solar cooking เตาสุริยะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google