งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานของ นางนฤมล ศักดิ์ศรี เกษมกุล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญ การพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ นนทบุรี หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานของ นางนฤมล ศักดิ์ศรี เกษมกุล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญ การพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ นนทบุรี หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานของ นางนฤมล ศักดิ์ศรี เกษมกุล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญ การพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ นนทบุรี หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา ภาษาไทย ม. ๓

2

3

4

5 สะธุ สะ

6 พระไชยสุริยาเป็นกษัตริย์ ครองเมืองสาวัตถี มีมเหสีชื่อ สุมาลี บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ และเป็นสุขมาช้านาน จนกระทั่ง เมื่อข้าราชบริพารและผู้มีอำนาจ พากันลุ่มหลงในอบายและเที่ยว ข่มเหงราษฎรจนเดือดร้อนไปทั่ว ในที่สุดน้ำป่าก็ไหลบ่าท่วมเมือง จนผู้คนล้มตาย ผู้ที่มีชีวิตรอดก็ หนีออกจากเมืองไป ทิ้งสาวัตถี กลายเป็นเมืองร้าง พระไชยสุริยาพามเหสีและ ข้าราชบริพารหนีลงเรือสำเภา ออกจากเมืองแต่ถูกพายุใหญ่ พัดเรือแตก พระไชยสุริยากับ นางสุมาลีว่ายน้ำไปขึ้นฝั่งแล้ว รอนแรมไปในป่า พระดาบสรูป หนึ่งเข้าฌาณเห็นพระไชยสุริยา กับนางสุมาลีต้องทนทุกข์ทรมาน ก็เวทนา เพราะเห็นว่าพระไชย สุริยาทรงเป็นกษัตริย์ที่ดี แต่ ประสบเคราะห์กรรมเพราะ หลงเชื่อเสนาอำมาตย์ จึงเทศนา โปรดจนทั้งสองศรัทธาและ บำเพ็ญธรรมจนได้ไปเกิดบน สวรรค์

7 ๑. คนเราเมื่อประพฤติดี ย่อมได้ดี และมีความสุข ๒. คนเราควรเคารพในสิ่งที่ควร เคารพเท่านั้น ๓. การประพฤติตนอยู่ในศีลใน ธรรม ย่อมทำให้ตนเองและ สังคมเจริญด้วย ๔. การประพฤติชั่วนอกจากจะทำ ให้ตนเองดูเป็นคนไม่ดีแล้วยังทำ ให้ประเทศชาติและสังคมเสื่อม โทรมด้วย ๕. ความเจริญรุ่งเรืองและความ มั่นคงของบ้านเมือง ขึ้นอยู่กับ ประชาชนทุกคนในชาติที่จะต้อง ช่วยกันธำรงรักษาไว้


ดาวน์โหลด ppt ผลงานของ นางนฤมล ศักดิ์ศรี เกษมกุล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญ การพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ นนทบุรี หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google