งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบทำความเย็นโดยใช้พลังงานความร้อน จากรังสีอาทิตย์ โดย นายกิตติธัช ถนอมพงษ์ ชาติ รหัสนักศึกษา 52402621 สายวิชาเทคโนโลยี พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบทำความเย็นโดยใช้พลังงานความร้อน จากรังสีอาทิตย์ โดย นายกิตติธัช ถนอมพงษ์ ชาติ รหัสนักศึกษา 52402621 สายวิชาเทคโนโลยี พลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบทำความเย็นโดยใช้พลังงานความร้อน จากรังสีอาทิตย์ โดย นายกิตติธัช ถนอมพงษ์ ชาติ รหัสนักศึกษา สายวิชาเทคโนโลยี พลังงาน

2 ลำดับการนำเสนอ 1. บทนำ 2. ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 3. ระบบทำความเย็น 4. ตัวอย่างงานวิจัย 5. เศรษฐศาสตร์

3 บทนำ พลังง าน การทำความ เย็น การปรับ อากาศ อุณห ภูมิ ความ ชื้น

4 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ โครงสร้างตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่น ราบ [1] ที่มา : [5 ตุลาคม 2553]http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_collector

5 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ โครงสร้างตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อ สุญญากาศ [1] ที่มา : [5 ตุลาคม 2553]http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_collector

6 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ตัวเก็บรังสีแบบรางพาราโบลาและตัวเก็บรังสี แบบจานพาราโบลา [2] ที่มา : [5 ตุลาคม 2553]

7 ระบบทำความเย็นแบบ ดูดกลืน ที่มา : solar-powered-air [5 ตุลาคม 2553]

8 ระบบทำความเย็นแบบดูด ซับ ที่มา :Adsorption Chiller [Online], Available: [5 ตุลาคม 2553]

9 ระบบทำความเย็นแบบอี เจ็กเตอร์ แผนภาพส่วนประกอบระบบทำความเย็น แบบอีเจ็กเตอร์ [3]

10 ระบบทำความเย็นแบบอี เจ็กเตอร์ ลักษณะของอีเจ็กเตอร์ (Ejector) [3]

11 ระบบทำความเย็นด้วยการลด ความชื้น ระบบทำความเย็นที่ลดความชื้นอากาศ โดยใช้สารละลาย [1]

12 ระบบทำความเย็นด้วยการลด ความชื้น ระบบทำความเย็นที่ลดความชื้นอากาศ โดยใช้ของแข็ง [1]

13 ตัวอย่างระบบทำความเย็น แบบดูดกลืน ผู้วิจัยคู่สารทำงาน T eva ( o C) T con ( o C) T gen ( o C) COPHeat Source Agyenim et al. [4]LiBr/Water Evacuated Tube Collector

14 ตัวอย่างระบบทำความเย็น แบบดูดซับ ผู้วิจัยคู่สารทำงาน T eva ( o C) T con ( o C) T gen ( o C) COPHeat Source Chang et al. [5]Silica gel/Water Flat Collector

15 ตัวอย่างระบบทำความเย็น แบบอีเจ็คเตอร์ ผู้วิจัย สาร ทำงาน T eva ( o C) T con ( o C) T gen ( o C) COPHeat source Pollerberg et al. [6] Water Parabolic trough collector

16 ตัวอย่างระบบทำความเย็นที่ลดความชื้น อากาศด้วยสารละลาย ผู้วิจัย สารลด ความชื้น อากาศเข้า ระบบ อากาศออกระบบ T gen ( o C) COP Heat source Gommed and Grossman [7] Liquid LiCl 43% T=30 o C h=16 g w /kg d, a T= 26.6 o C h= 8 g w /kg d, a collector 20 m 2

17 ตัวอย่างระบบทำความเย็นที่ลดความชื้น อากาศด้วยของแข็ง ผู้วิจัย สารลด ความชื้น อากาศเข้า ระบบ อากาศออกระบบ T gen ( o C) COP Heat source Bourdoukan et al. [8] Silica-gel 240 kg/ m 3 T=35 o C h=14.5 g w /kg d, a T= 29 o C h= 7.8 g w /kg d, a Vacuum tube 40m 2

18 เศรษฐศาสตร์ • สกุลเงินยูโร (€) • อัตราแลกเปลี่ยน 1 EUR : บาท (5 ตุลาคม 2553) แผนภาพสมรรถนะและค่าใช้จ่ายในด้าน ต่างๆ ของระบบทำความเย็น [1]

19 1. Kim, D.S. and Infante Ferreira, C.A., 2008, “Solar Refrigeration Option-a State-of-the-Art Review”, International Journal of Refrigeration, Vol. 31, No. 1, pp Kalogirou, A.S., 2004, “Solar Thermal Collectors and Applications”, Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 30, No. 3, pp Sankarlal, T. and Mani, A., 2007, “Experimental Investigations on Ejector Refrigeration System with Ammonia”, Renewable Energy, Vol. 32, No. 8, pp Agyenim, F., Knight, I. and Rhodes, M., 2010, “Design and Experimental Testing of the Performance of an Outdoor LiBr/H 2 O Solar Thermal Absorption Cooling System with a Cold Store”, Solar Energy, Vol. 84, No. 5, pp Chang, W.S., Wang, C.C. and Shieh, C.C., 2009, “Design and performance of a solar-powered heating and cooling system using silica gel/water adsorption chiller”, Applied Thermal Engineering, Vol. 29, No. 10, pp Pollerberg, C., Ali, H.A.H. and Dotsch, C., 2008, “Experimental Study on the Performance of a Solar Driven Steam Jet Ejector Chiller”, Energy Conversion and Management, Vol. 49, No. 11, pp Gommed, K. and Grossman, G., 2007, “Experimental Investigation of a Liquid Desiccant System for Solar Cooling and Dehumidification”, Solar Energy, Vol. 81, No. 1, pp Huang, B.J., 8. Bourdoukan, P., Wurtz, E. and Joubert, P., 2009, “Experimental Investigation of a Solar Desiccant Cooling Installation, Solar Energy, Vol. 83, No. 11, pp เอกสารอ้างอิง

20 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบทำความเย็นโดยใช้พลังงานความร้อน จากรังสีอาทิตย์ โดย นายกิตติธัช ถนอมพงษ์ ชาติ รหัสนักศึกษา 52402621 สายวิชาเทคโนโลยี พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google