งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรม MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ประจำปี การศึกษา 2554 โดยในงาน ได้จัดให้มีการแสดงละครฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรม MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ประจำปี การศึกษา 2554 โดยในงาน ได้จัดให้มีการแสดงละครฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรม MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ประจำปี การศึกษา 2554 โดยในงาน ได้จัดให้มีการแสดงละครฯ การแจกของขวัญ แก่ นักศึกษา สร้างความสนุกสนานตลอดงาน คณะผู้บริหาร พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค คูเมืองร่วมแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ สนาม กีฬา อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม พิธีอย่างล้นหลาม

2 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง โดยแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ จัดกิจกรรม MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยในงาน ได้ จัดให้มีการแสดงละครฯ การแจก ของขวัญ แก่นักศึกษา สร้างความสนุกสนาน ตลอดงาน คณะกรรมการประเมินนักศึกษาอาชีวศึกษา เข้าประเมินนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง เพื่อ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมบันทาย ศรี วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

3 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จัดโครงการ KUTC BIG CLEANING DAY เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ประจำปีการศึกษา 2554 โดย วิทยาลัยฯ ได้จัดให้นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกได้ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณตลาดสด อำเภอคู เมือง และเส้นทางระหว่างหน้าวิทยาลัยฯ ถึง เทศบาลตำบลคูเมือง วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จัดการแข่งขันกีฬา พญาสัตบรรณเกมส์ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 28-30 ธันวาคม 2554 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ประจำปีการศึกษา 2554 โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความ - สมัครสมาน รู้รักสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรม MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ประจำปี การศึกษา 2554 โดยในงาน ได้จัดให้มีการแสดงละครฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google