งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2554
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรมMERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยในงาน ได้จัดให้มีการแสดงละครฯ การแจกของขวัญ แก่นักศึกษา สร้างความสนุกสนานตลอดงาน คณะผู้บริหาร พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองร่วมแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ณ สนามกีฬา อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีอย่างล้นหลาม

2 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรม MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยในงาน ได้จัดให้มีการแสดงละครฯ การแจกของขวัญ แก่นักศึกษา สร้างความสนุกสนานตลอดงาน คณะกรรมการประเมินนักศึกษาอาชีวศึกษา เข้าประเมินนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมบันทายศรี วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

3 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จัดการแข่งขันกีฬา พญาสัตบรรณเกมส์ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ ธันวาคม ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ประจำปีการศึกษา 2554 โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความ-สมัครสมาน รู้รักสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จัดโครงการ KUTC BIG CLEANING DAY เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดให้นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณตลาดสด อำเภอคูเมือง และเส้นทางระหว่างหน้าวิทยาลัยฯ ถึงเทศบาลตำบลคูเมือง


ดาวน์โหลด ppt ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google