งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายการ กลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรอง มากกว่าร้อยละ 90.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายการ กลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรอง มากกว่าร้อยละ 90."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป้าหมายการ ดำเนินงาน @ กลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรอง มากกว่าร้อยละ 90

3 อำเภอเป้าหมา ย คัดกรอง % กลุ่ม เสี่ยง % เมือง 60,55051,09284.382,6295.15 ทรายมูล 13,92410,84277.879568.82 กุดชุม 27,75525,47191.771,6356.42 คำเขื่อน แก้ว 39,73533,46184.211,7145.12 ป่าติ้ว 15,07313,02386.406655.11 มหาชนะ ชัย 24,94919,87079.648424.24 ค้อวัง 9,4275,65660.001,30523.07 เลิงนก ทา 36,17730,53084.392,7919.14 ไทย เจริญ 12,1328,19967.581,77821.69 รวม 239,72 2198,14482.6614,3157.22 ผลงานการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง (Verbal Screening)

4 อำเภอกลุ่ม เสี่ยง ตรวจ ov % พบ ov % เมือง 2,62996936.86363.72 ทรายมูล 956 100.0070.73 กุดชุม 1,635 100.00140.86 คำเขื่อน แก้ว 1,71429417.156321.43 ป่าติ้ว 66550676.09142.77 มหาชนะ ชัย 84271584.9210314.41 ค้อวัง 1,305705.3622.86 เลิงนกทา 2,79179128.3410.13 ไทยเจริญ 1,77863435.6620.32 รวม 14,3156,57045.902423.68 ผลงานการตรวจ ov ใน กลุ่ม เสี่ยง

5 อำเภอ อัลตร้า ซาวด์ ปกติ % ผิดปก ติ % เมือง 36 รอผล จาก รพ. ยส. ทรายมูล 1110000 กุดชุม 14 10000 คำเขื่อน แก้ว 153 10000 ป่าติ้ว 1110 90.9119.09 มหาชนะ ชัย 888697.7322.27 ค้อวัง ยังไม่ ดำเนินการ เลิงนกทา ยังไม่ ดำเนินการ ไทยเจริญ 161381.25318.75 รวม 31927786.8361.88 ผลงานการตรวจ อัลตร้าซาวด์ ใน กลุ่มเสี่ยง

6 ป่าติ้ว ผิดปกติ 1 ราย = cholangio confirm และรักษาอยู่ที่ รพ. ศรีนครินทร์ มหาชนะ ชัย ผิดปกติ 2 ราย (Ca Liver) รักษาที่ รพ. ยส. ไทย เจริญ ผิดปกติ 3 ราย = fatty liver ส่ง confirm รพ. ยส

7


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายการ กลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรอง มากกว่าร้อยละ 90.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google