งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมพัฒนา บุคคลากร. นายสมพร ใช้บางยาง อธิบดีกรม ส่งเสริมฯ มาเยี่ยมบูธ นวัตกรรม การศึกษาของเทศบาลเมืองปาก พนังในงาน มหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมพัฒนา บุคคลากร. นายสมพร ใช้บางยาง อธิบดีกรม ส่งเสริมฯ มาเยี่ยมบูธ นวัตกรรม การศึกษาของเทศบาลเมืองปาก พนังในงาน มหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมพัฒนา บุคคลากร

2 นายสมพร ใช้บางยาง อธิบดีกรม ส่งเสริมฯ มาเยี่ยมบูธ นวัตกรรม การศึกษาของเทศบาลเมืองปาก พนังในงาน มหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น

3 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยจระเข้ เทศบาลนครนครปฐม

4 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยจระเข้ เทศบาลนครนครปฐม

5 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

6 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านฟ้ารังสิต จ. ปทุมธานี

7 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านฟ้ารังสิต เทศบาลตำบลบึงยี่โถ จ. ปทุมธานี

8 แผนป้องกันความ ปลอดภัย ภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองปาก พนัง

9 ให้ความรู้เบื้องต้น ก่อนปฏิบัติจริง

10 ซ้อมแผนป้องกัน อัคคีภัย

11 สาธิต วิธีการดับเพลิงโดย จนท. ป้องกันบรรเทาสาธาร ภัย เทศบาลเมืองปากพนัง

12 ผู้ดูแลเด็กทุกคนผ่าน การฝึกปฏิบัติ การใช้ ถังเคมีดับเพลิง


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมพัฒนา บุคคลากร. นายสมพร ใช้บางยาง อธิบดีกรม ส่งเสริมฯ มาเยี่ยมบูธ นวัตกรรม การศึกษาของเทศบาลเมืองปาก พนังในงาน มหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google