งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมพัฒนาบุคคลากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมพัฒนาบุคคลากร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมพัฒนาบุคคลากร

2 นายสมพร ใช้บางยาง อธิบดีกรมส่งเสริมฯ มาเยี่ยมบูธ นวัตกรรมการศึกษาของเทศบาลเมืองปากพนังในงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

3 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยจระเข้
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยจระเข้ เทศบาลนครนครปฐม

4 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยจระเข้
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยจระเข้ เทศบาลนครนครปฐม

5 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

6 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านฟ้ารังสิต
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านฟ้ารังสิต จ.ปทุมธานี

7 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านฟ้ารังสิต
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านฟ้ารังสิต เทศบาลตำบลบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี

8 แผนป้องกันความปลอดภัย ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากพนัง

9 ให้ความรู้เบื้องต้นก่อนปฏิบัติจริง

10 ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

11 สาธิต วิธีการดับเพลิงโดย จนท.ป้องกันบรรเทาสาธารภัย เทศบาลเมืองปากพนัง

12 ผู้ดูแลเด็กทุกคนผ่านการฝึกปฏิบัติ การใช้ถังเคมีดับเพลิง


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมพัฒนาบุคคลากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google