งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รถยนต์อเนกประสงค์ สำหรับ รพ. สต. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หนองหญ้าปล้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รถยนต์อเนกประสงค์ สำหรับ รพ. สต. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หนองหญ้าปล้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รถยนต์อเนกประสงค์ สำหรับ รพ. สต. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หนองหญ้าปล้อง

2 วัตถุประสงค์ การใช้รถยนต์ อเนกประสงค์ การบริการเชิงรุก เช่น การออก เยี่ยมบ้าน การคัดกรอง การตรวจ มะเร็งปากมดลูก การออกหน่วยทันตก รรม การออกหน่วยแพทย์ การป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ การแพทย์ฉุกเฉิน / การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ การส่งต่อผู้ป่วย การเตรียมสถานที่ / อุปกรณ์ ในการจัด ประชุม จัดนิทรรศการ และการรณรงค์ ต่าง ๆ ในชุมชน การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น

3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าตะคร้อ

4

5

6 รถต้นแบบ กระบะ หลังคาสูง 85 ซ. ม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าตะคร้อ

7 หลังคา หลังคารถบรรทุก 1 ตัน หลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก 1. มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน 2. ฝาท้ายเปิดแบบโช็คอัพแก๊ส 3. มีที่นั่งสองแถว พร้อมยางปูพื้น หรือชุดเบาะมาตรฐานนั่ง พื้น

8 ประกอบด้วย ครุภัณฑ์การแพทย์ / ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1. ชุดเตียงรถเข็นพยาบาล แบบพับได้ 2. ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขวนผนัง 3. ชุดกล่องปฐมพยาบาล 18 รายการ ถังออกซิเจน 2 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ เครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบ หูฟัง เครื่องวัด ความดันโลหิต เครื่องดูดเสมหะแบบมือบีบ สาย ดูดเสมหะ Size 6”8”12”14” หน้ากากสำหรับทำ CPR ไฟฉาย ที่กดลิ้น พลาสติก หรือสแตนเลส กรรไกร 13”cm,14”cm กรรไกรจับลิ้น ที่เปิด ปาก เทปแต่งแผล ผ้าก๊อตในซองสุญญากาศ Size3”x3” เบตาตีน ถุงมืออนามัย ผ้าพันแผล ยืดหยุ่น 6” พลาสเตอร์ยา ( บรรจุ 100 ชิ้น ) 4. เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง

9 ราคากลาง รถยนต์ + ราคา หลังคา รถบรรทุก ( ดีเซล ) คัน ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ - แบบธรรมดา 494,000 - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 641,000 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลัง - หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 31,000 ตอนเดียวราคารวม 525,000 บาท ( ไม่ รวมอุปกรณ์การแพทย์ ) ตอนครึ่งราคารวม 672,000 บาท ( ไม่รวม อุปกรณ์การแพทย์ )

10 รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน

11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าตะคร้อ รพ. สต. ท่า ตะคร้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าตะคร้อ รพ. สต. ท่า ตะคร้อ

12

13

14

15 ประกอบด้วย ครุภัณฑ์การแพทย์ = ชุดเตียงรถเข็นพยาบาล แบบพับได้ ฐานรอง เตียงไฟเบอร์กลาส = ถังออกซิเจน ขนาด 20 ลิตร พร้อมขาจับ และ ชุดปรับแรงดันออกซิเจน = ถังออกซิเจน ขนาด 4 ลิตร พร้อมรถเข็น สำหรับเข็นถังออกซิเจนขนาด 4 ลิตร พร้อม ชุดปรับแรงดันออกซิเจน = ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขวนผนัง = ชุดกระดานแข็งรองนอนพร้อมเข็มขัด = ชุดล็อกศรีษะพร้อมเข็มขัด = เฝือกดามคอ = เปลตัก แบบสอดด้านข้าง = เก้าอี้เข็นมีล้อ – พับได้ = เครื่องดูดเสมหะแบบไฟฟ้า = ชุดเปลผ้าใบเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บชนิดพับได้ 4 ท่อน และ ชุดกล่องปฐมพยาบาล 18 รายการ

16 ราคากลางรถพยาบาล ฉุกเฉิน อยู่ที่ประมาณ 900,000 – 970,000 บาท

17 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข การจ่ายเงิน บำรุง เพื่อการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง บ้านพักหรืออาคารที่พักหรือเพื่อซื้อ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและ ยานพาหนะ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข พ. ศ.2544 ข้อ 2 การจ่ายเงินที่อยู่ภายในวงเงินตามข้อ 1 ให้หัวหน้าหน่วยบริการ เสนอ คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการเป็นผู้ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

18


ดาวน์โหลด ppt รถยนต์อเนกประสงค์ สำหรับ รพ. สต. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หนองหญ้าปล้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google