งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใช้โจทย์ต่อไปนี้เขียนเลขเรียกหนังสือ ให้ถูกต้อง 8. หนังสือชีวประวัติ เรื่อง บุคคลที่ควร ยกย่อง ผู้เขียนคือ สรัญญา เมือง มนต์ เลขหนังสือคือ 023 ใน ห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใช้โจทย์ต่อไปนี้เขียนเลขเรียกหนังสือ ให้ถูกต้อง 8. หนังสือชีวประวัติ เรื่อง บุคคลที่ควร ยกย่อง ผู้เขียนคือ สรัญญา เมือง มนต์ เลขหนังสือคือ 023 ใน ห้องสมุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใช้โจทย์ต่อไปนี้เขียนเลขเรียกหนังสือ ให้ถูกต้อง 8. หนังสือชีวประวัติ เรื่อง บุคคลที่ควร ยกย่อง ผู้เขียนคือ สรัญญา เมือง มนต์ เลขหนังสือคือ 023 ใน ห้องสมุด มี 3 เล่ม 9. หนังสือชีวประวัติต่างประเทศเรื่อง Human Story ผู้เขียนคือ Mac David เลขหนังสือ 124 เป็น หนังสือชุด 3 เล่มจบ

2 10. หนังสือสำหรับเด็กของ ต่างประเทศเรื่อง Little Ghost ผู้แต่ง คือ Lila Chose เลขหนังสือคือ 115 ในห้องสมุด มี 2 เล่ม 11. หนังสือวรรณคดี เรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน ผู้แต่งคือสุนทรภู่ เลขผู้แต่ง คือ 249 เป็นหนังสือชุด 4 เล่มจบ ( อาทิตย์หน้า สอบบทที่ 4 และ แบบฝึกหัดที่ให้ทำวันนี้ )

3 12. จงเรียงหนังสือนวนิยายเหล่านี้ ให้ถูกต้อง น ร 78 ศ ล.1 น น 536 ด ร.2 น ท 256 อ ล.1 น ก 282 ร ล.2 กข ค ง 13.13. นว ร 78 ศ ฉ. 3 นว ม 282 ร ล.1 นว ท 234 ด นว ม 282 ร ล.2 ก ข ค ง

4 1 5. ดนตรีบำบัด ภัยธรรมชาติ ดอกคูณ เสียงแคน มายาชีวิต ก ข คง จันทร์คืนเพ็ญจันทร์กระจ่าง เดือนครึ่งดวง สายรุ้ง สุดขอบฟ้า ก ข ค ง 14. จงเรียงแฟ้มทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทกฤตภาคให้ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt ใช้โจทย์ต่อไปนี้เขียนเลขเรียกหนังสือ ให้ถูกต้อง 8. หนังสือชีวประวัติ เรื่อง บุคคลที่ควร ยกย่อง ผู้เขียนคือ สรัญญา เมือง มนต์ เลขหนังสือคือ 023 ใน ห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google