งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cops Jigsaw ครั้งที่ 1/2553 แผนกบริการสารสนเทศ. 1. เมื่อนำหนังสือจากชั้น 1 ขึ้นมายังบริเวณชั้น 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการแยกหนังสือแต่ละ ประเภทออกจากกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cops Jigsaw ครั้งที่ 1/2553 แผนกบริการสารสนเทศ. 1. เมื่อนำหนังสือจากชั้น 1 ขึ้นมายังบริเวณชั้น 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการแยกหนังสือแต่ละ ประเภทออกจากกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cops Jigsaw ครั้งที่ 1/2553 แผนกบริการสารสนเทศ

2 1. เมื่อนำหนังสือจากชั้น 1 ขึ้นมายังบริเวณชั้น 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการแยกหนังสือแต่ละ ประเภทออกจากกัน เช่น หนังสือภาษาอังกฤษ นวนิยาย ที่ต้องนำขึ้นชั้นที่ชั้น 4 และหนังสือที่ อยู่ตาม Set corner และ SMEs Corner แยก ไว้จากหนังสือทั่วไป 2. นำหนังสือทั่วไปแยกเป็นหมวดหมู่ก่อนอย่าง กว้างๆ เช่น หมวด 100, หมวด 200 เป็นต้น โดยแยกเป็นกองๆวางไว้บนล้อเข็น

3 3. เจ้าหน้าที่จะทำการวางหนังสือไว้ตามชั้นตาม เลขหมู่ของหนังสือนั้นๆไปจนกว่าหนังสือจะ หมด 4. หลังจากวางหนังสือตามชั้นเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ จะนำหนังสือที่วางไว้ตามชั้น นำไปจัดเรียงเข้า ในชั้นหนังสือให้ถูกต้อง ซึ่งจะถือเป็นการอ่าน ชั้นไปด้วย

4 หนังสือประเภทนี้จะมีความแตกต่าง ในการขึ้นชั้นเนื่องจากจะมีการให้เลข Call Number แบบ running number โดย ที่มีอักษรนำหน้าเป็น SET หรือ SMEs เช่น SET 001, SMEs 0032 การขึ้นชั้นหนังสือประเภทนี้จะขึ้นชั้น ตามหมายเลข Call number

5 สิ่งพิมพ์รัฐบาล หรือ สพ หมายเลข Call number จะมีความแตกต่างคือมี ตัวอักษรสพ.1, สพ.3 นำหน้าหมวด ซึ่ง สพ.3 จะตามด้วยเลขหมวดหมู่ หนังสือ เช่น สพ.3 153.42 บ 699 ม ส่วน สพ.1 จะตามด้วยตัวอักษร เช่น สพ.1 ศธ - มท 592 2548 และ สพ 7 ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ เช่น สพ.7 FS 0052 ซึ่งการขึ้นชั้นจะเรียง ตามตัวอักษร ก - ฮ A-Z

6 หนังสือหมวดเภสัชศาสตร์จะมี ตัวอักษร Q นำหน้าตาด้วยอักษร A- Z เช่น QA ตามด้วยเลขหมู่ สามารถขึ้นชั้นหนังสือทั่วไป A-Z โดยขึ้นชั้นตามตัวอักษรที่นำหน้า

7 หนังสืออ้างอิงจะขึ้นตัวตัวอักษร ด้วยตัว อ ตามด้วยเลขหมู่ ขึ้นชั้นได้ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิงจัดเรียงตามเลขหมู่

8 หนังสือนวนิยายจะขึ้นต้นด้วยอักษร น หนังสือพ็อกเก็ตบุคจะขึ้นต้นด้วย อักษร P หนังสือเยาวชนจะขึ้นต้นด้วยอักษร ย ตามด้วยตัวอักษรหน้าชื่อผู้แต่ง จัดเรียงขึ้นชั้นตาม อักษรหน้าชื่อผู้แต่ง และตัวเลขประจำตัวผู้แต่ง เช่น ผู้แต่ง ชื่อ ทมยนตี น. ท 121 จ

9


ดาวน์โหลด ppt Cops Jigsaw ครั้งที่ 1/2553 แผนกบริการสารสนเทศ. 1. เมื่อนำหนังสือจากชั้น 1 ขึ้นมายังบริเวณชั้น 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการแยกหนังสือแต่ละ ประเภทออกจากกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google