งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกบริการสารสนเทศ KM ขึ้นชั้น Cops Jigsaw ครั้งที่ 1/2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกบริการสารสนเทศ KM ขึ้นชั้น Cops Jigsaw ครั้งที่ 1/2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกบริการสารสนเทศ KM ขึ้นชั้น Cops Jigsaw ครั้งที่ 1/2553

2 หนังสือทั่วไป เมื่อนำหนังสือจากชั้น 1 ขึ้นมายังบริเวณชั้น 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการแยกหนังสือแต่ละประเภทออกจากกัน เช่น หนังสือภาษาอังกฤษ นวนิยาย ที่ต้องนำขึ้นชั้นที่ชั้น 4 และหนังสือที่อยู่ตาม Set corner และ SMEs Corner แยกไว้จากหนังสือทั่วไป 2. นำหนังสือทั่วไปแยกเป็นหมวดหมู่ก่อนอย่างกว้างๆ เช่น หมวด 100 , หมวด 200 เป็นต้น โดยแยกเป็นกองๆวางไว้บนล้อเข็น

3 หนังสือทั่วไป 3. เจ้าหน้าที่จะทำการวางหนังสือไว้ตามชั้นตามเลขหมู่ของหนังสือนั้นๆไปจนกว่าหนังสือจะหมด 4. หลังจากวางหนังสือตามชั้นเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะนำหนังสือที่วางไว้ตามชั้น นำไปจัดเรียงเข้าในชั้นหนังสือให้ถูกต้อง ซึ่งจะถือเป็นการอ่านชั้นไปด้วย

4 หนังสือ SET Corner และ SMEs Corner
หนังสือประเภทนี้จะมีความแตกต่างในการขึ้นชั้นเนื่องจากจะมีการให้เลข Call Number แบบ running number โดย ที่มีอักษรนำหน้าเป็น SET หรือ SMEs เช่น SET 001 , SMEs การขึ้นชั้นหนังสือประเภทนี้จะขึ้นชั้นตามหมายเลข Call number

5 สพ 1,สพ 2 ,สพ3, สพ 4 ,สพ 5 ,สพ 7 สิ่งพิมพ์รัฐบาล หรือ สพ หมายเลข Call number จะมีความแตกต่างคือมีตัวอักษรสพ.1 ,สพ.3 นำหน้าหมวด ซึ่ง สพ.3 จะตามด้วยเลขหมวดหมู่หนังสือ เช่น สพ บ 699 ม ส่วน สพ.1 จะตามด้วยตัวอักษร เช่น สพ.1 ศธ-มท และ สพ 7 ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ เช่น สพ.7 FS 0052 ซึ่งการขึ้นชั้นจะเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ A-Z

6 หนังสือเภสัชศาสตร์ หนังสือหมวดเภสัชศาสตร์จะมีตัวอักษร Q นำหน้าตาด้วยอักษร A-Z เช่น QA ตามด้วยเลขหมู่ สามารถขึ้นชั้นหนังสือทั่วไป A-Z โดยขึ้นชั้นตามตัวอักษรที่นำหน้า

7 หนังสืออ้างอิง หนังสืออ้างอิงจะขึ้นตัวตัวอักษรด้วยตัว อ ตามด้วยเลขหมู่ ขึ้นชั้นได้ที่ชั้นหนังสืออ้างอิงจัดเรียงตามเลขหมู่

8 นวนิยาย พ็อกเก็ตบุ๊ค หนังสือเยาวชน
หนังสือนวนิยายจะขึ้นต้นด้วยอักษร น หนังสือพ็อกเก็ตบุคจะขึ้นต้นด้วยอักษร P หนังสือเยาวชนจะขึ้นต้นด้วยอักษร ย ตามด้วยตัวอักษรหน้าชื่อผู้แต่ง จัดเรียงขึ้นชั้นตาม อักษรหน้าชื่อผู้แต่ง และตัวเลขประจำตัวผู้แต่ง เช่น ผู้แต่งชื่อ ทมยนตี น. ท121จ

9 ประเด็นข้อซักถาม


ดาวน์โหลด ppt แผนกบริการสารสนเทศ KM ขึ้นชั้น Cops Jigsaw ครั้งที่ 1/2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google