งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Web Promotion.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Web Promotion."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Web Promotion

2 BC424 Information Technology 2 การโปรโมตเว็บไซต์  โปรโมตผ่านสื่อ (Media) ต่าง ๆ  ข้อดี : เข้าหาผู้ชมแบบกระจาย, ไม่ จำกัดกลุ่ม  ข้อเสีย : ใช้งบประมาณโปรโมตสูง  โปรโมตผ่านเอกสาร หรือทรัพย์สิน ของบริษัท  ข้อดี : เอกสารจะติดตัวผู้รับไปตลอด  ข้อเสีย : อาจต้องเสียเวลารอแก้ Artwork

3 BC424 Information Technology 3  โปรโมตผ่านกิจกรรมพิเศษ  ข้อดี : สร้างภาพพจน์ให้แก่เว็บไซต์  ข้อเสีย : ต้องวางแผนและเตรียมตัวมาดี  โปรโมตผ่านหน่วยงานหรือสถานที่ สำคัญ  ข้อดี : ใช้งบประมาณไม่มาก  ข้อเสีย : ต้องขออนุญาตและทำตามระเบียบ หน่วยงาน  โปรโมตด้วยวิธิการทางอินเทอร์เน็ต แบบพื้นฐาน  เช่น Sign Guest book,

4 BC424 Information Technology 4 Guest book

5 BC424 Information Technology 5 Recommend to a friendBookmark Default Homepage

6 BC424 Information Technology 6 กลยุทธ์ในการโปรโมตเว็บไซต์ 1.Search Engine 2.E-Mail 3.Usenet Newsgroups 4.Media 5.FFA 6.Banner

7 BC424 Information Technology 7  Search Engine รูปแบบของ Search Engine มี 3 แบบ  Search Engine (Robot Search Engine) เช่น lycos.com, Google.com

8 BC424 Information Technology 8  Web Directories เช่น yahoo.com, hunsa.com

9 BC424 Information Technology 9  Meta Search Engine เช่น thai2net.com, metacrawler.com

10 BC424 Information Technology 10 การเตรียมตัวก่อนลงทะเบียนกับ Search Engine เทคนิคการใช้ Keyword Keyword เป็นคำสำคัญที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้ในการ ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ใน Search Engine • เลือกใช้ Keyword ที่เหมาะสมกับเนื้อหาของ เว็บไซต์ เช่น จะขายรถ Car, Cars, Auto, Autos, Automobile, new car, car for sale, car sale, car buying, new car price

11 BC424 Information Technology 11 • ใส่ Keyword ในหัวเรื่อง (Title) ของแต่ละหน้า ของเว็บเพจ …………………….. • ใส่ Keyword ใน Meta tag • ใส่ Keyword ใน ย่อหน้า (paragraph) แรก

12 BC424 Information Technology 12 ตัวอย่าง Source Code ของ Hotelthailand.com Hotels in Thailand-large selection of hotels and resorts in Thailand, find your accommodations online.

13 BC424 Information Technology 13 •Website ที่ช่วยตรวจสอบ keyword ที่ เหมาะสม http://www.wordtracker.com/free-trial.html •Website ที่ช่วยตรวจสอบอันดับที่ Search Engine จะหาเจอ http://www.echoecho.com/toolposition.htm

14 BC424 Information Technology 14 วิธีการลงทะเบียนใน Search Engine • เช่น www.google.comwww.google.com

15 BC424 Information Technology 15 •www.northernlight.com

16 BC424 Information Technology 16 Search engine ที่ได้รับความนิยม

17 BC424 Information Technology 17  E-Mail ศัพท์ที่ใช้ในการโปรโมต –Opt-In-E-mail (Option In E-mail) –Spam E-mail –Mailing List –Newsletters

18 BC424 Information Technology 18 กลยุทธ์การโปรโมตโดยใช้ E-mail วิธีต่าง ๆ • สร้าง Mailing List ของเว็บไซต์

19 BC424 Information Technology 19 • ใช้บริการเช่า Opt-In-E-mail List

20 BC424 Information Technology 20 • ลงโฆษณาใน Newsletters

21 BC424 Information Technology 21

22 BC424 Information Technology 22 • เข้าไปโปรโมตใน Mailing list กลุ่ม ต่างๆ

23 BC424 Information Technology 23  โปรโมตผ่านทาง Newsgroups Newsgroup (Usenet Newsgroups) คือ กลุ่ม ข่าว หรือกลุ่มสนทนา พูดคุย แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น โดยแยกตามกลุ่มหัวข้อที่น่าสนใจ (Newsgroup จะเก็บไว้ที่ Newsgroup Server) วิธีการติดต่อ Newsgroup Server มี 2 วิธี • ผ่านทางเว็บไซต์ • ผ่านทางโปรแกรมติดต่อกับ Newsgroup Server โดยตรง เช่น Ms.Outlook, Eudora • ผ่านทาง Forum Discussion/Message Boards

24 BC424 Information Technology 24  การโปรโมตเว็บไซต์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ 1.Press Release  Traditional Press Release  Electronic Press Release (E-Mail) เช่น หนังสือพิม พ์ : Thairath.co. th Dailynews.c o.th Bangokpost.com โทรทัศน์ : thaitv3.com tv5.co.th itv.co.th

25 BC424 Information Technology 25 2.Free Stuff / Contest เช่น jakfree.com, freeshop.com 3.Affiliate Program มีวิธีการสร้าง 2 วิธีคือ  สร้าง Software ใช้เอง  ใช้บริการของเว็บไซต์ตัวกลางที่ให้บริการ เช่น www.clicktrade.com  การโปรโมตเว็บไซต์ผ่านทางสื่อ ต่าง ๆ ( ต่อ )

26 BC424 Information Technology 26  ใช้ FFA เพื่อเพิ่ม Link Popularity  FFA (Free For All Link Page) เช่น ffanet.com, ffa-usa.net

27 BC424 Information Technology 27  ใช้ Banner Exchange  Banner คือป้ายโฆษณาที่จะนำมาติดไว้ ในเว็บไซต์  Banner Exchange สามารถติดต่อผ่าน ทาง Advertising Network

28 BC424 Information Technology 28  Advertising Network ในประเทศไทยมี 2 แห่ง คือ 1.Mweb Network เช่น mweb.co.th,sanook.com,sabuy.com วิธีการคิดค่าโฆษณาเป็นแบบ CPM (Cost- per-Thousand-Impress) 2. ThaiAdClick Network เช่น thaiadclick.com วิธีการคิดค่าโฆษณาเป็นแบบ CPC (Cost-per- Click)

29 BC424 Information Technology 29  วิธีอื่น ๆ ในการแลก Banner • แลกเปลี่ยนกับ Web ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน ( โดยคุยกับเจ้าของ Web) • ใช้บริการของ Web ที่มีตัวกลางที่มีระบบ แลกเปลี่ยน Banner

30 BC424 Information Technology 30 ตัวอย่าง Website ที่รับแลกเปลี่ยน Banner

31 BC424 Information Technology 31 การจดโดเมนเนม เช่นจดที่ Register.com

32 BC424 Information Technology 32 • ตรวจสอบชื่อที่จะจดว่ามีชื่อนี้อยู่หรือไม่

33 BC424 Information Technology 33 • ผลที่ได้จากการตรวจสอบชื่อที่ ต้องการจดโดเมนเนม

34 BC424 Information Technology 34 • เลือกรูปแบบของการจดโดเมนเนม

35 BC424 Information Technology 35 • ลงทะเบียน

36 BC424 Information Technology 36 • กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน

37 BC424 Information Technology 37 • เทคนิคในการดึงกลุ่มคนเข้าสู่ Portal Website แบบง่าย ๆ เช่น  ใช้ Brandname เป็นคำไทยที่สะกดด้วย ภาษาอังกฤษ  ดึงให้ผู้ใช้กลับมาใช้บ่อย ๆ ด้วย Webboard, การรวม link ฯลฯ  จัดกิจกรรมเป็นระยะ ๆ  ร่วมมือกับร้านค้าต่าง ๆ แล้วรวบรวมคูปอง ส่วนลดไว้ในเว็บ Portal Website

38 BC424 Information Technology 38 เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมในประเทศ ไทย สถิติจากเว็บไซต์ http://www.truehits.net

39 BC424 Information Technology 39 หมวดหมู่ของเว็บไซต์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Web Promotion.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google