งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Web Promotion.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Web Promotion."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Web Promotion

2 BC424 Information Technology 2 การโปรโมตเว็บไซต์  โปรโมตผ่านสื่อ (Media) ต่าง ๆ  ข้อดี : เข้าหาผู้ชมแบบกระจาย, ไม่ จำกัดกลุ่ม  ข้อเสีย : ใช้งบประมาณโปรโมตสูง  โปรโมตผ่านเอกสาร หรือทรัพย์สิน ของบริษัท  ข้อดี : เอกสารจะติดตัวผู้รับไปตลอด  ข้อเสีย : อาจต้องเสียเวลารอแก้ Artwork

3 BC424 Information Technology 3  โปรโมตผ่านกิจกรรมพิเศษ  ข้อดี : สร้างภาพพจน์ให้แก่เว็บไซต์  ข้อเสีย : ต้องวางแผนและเตรียมตัวมาดี  โปรโมตผ่านหน่วยงานหรือสถานที่ สำคัญ  ข้อดี : ใช้งบประมาณไม่มาก  ข้อเสีย : ต้องขออนุญาตและทำตามระเบียบ หน่วยงาน  โปรโมตด้วยวิธิการทางอินเทอร์เน็ต แบบพื้นฐาน  เช่น Sign Guest book,

4 BC424 Information Technology 4 Guest book

5 BC424 Information Technology 5 Recommend to a friendBookmark Default Homepage

6 BC424 Information Technology 6 กลยุทธ์ในการโปรโมตเว็บไซต์ 1.Search Engine 2. 3.Usenet Newsgroups 4.Media 5.FFA 6.Banner

7 BC424 Information Technology 7  Search Engine รูปแบบของ Search Engine มี 3 แบบ  Search Engine (Robot Search Engine) เช่น lycos.com, Google.com

8 BC424 Information Technology 8  Web Directories เช่น yahoo.com, hunsa.com

9 BC424 Information Technology 9  Meta Search Engine เช่น thai2net.com, metacrawler.com

10 BC424 Information Technology 10 การเตรียมตัวก่อนลงทะเบียนกับ Search Engine เทคนิคการใช้ Keyword Keyword เป็นคำสำคัญที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้ในการ ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ใน Search Engine • เลือกใช้ Keyword ที่เหมาะสมกับเนื้อหาของ เว็บไซต์ เช่น จะขายรถ Car, Cars, Auto, Autos, Automobile, new car, car for sale, car sale, car buying, new car price

11 BC424 Information Technology 11 • ใส่ Keyword ในหัวเรื่อง (Title) ของแต่ละหน้า ของเว็บเพจ …………………….. • ใส่ Keyword ใน Meta tag • ใส่ Keyword ใน ย่อหน้า (paragraph) แรก

12 BC424 Information Technology 12 ตัวอย่าง Source Code ของ Hotelthailand.com Hotels in Thailand-large selection of hotels and resorts in Thailand, find your accommodations online.

13 BC424 Information Technology 13 •Website ที่ช่วยตรวจสอบ keyword ที่ เหมาะสม •Website ที่ช่วยตรวจสอบอันดับที่ Search Engine จะหาเจอ

14 BC424 Information Technology 14 วิธีการลงทะเบียนใน Search Engine • เช่น

15 BC424 Information Technology 15 •www.northernlight.com

16 BC424 Information Technology 16 Search engine ที่ได้รับความนิยม

17 BC424 Information Technology 17  ศัพท์ที่ใช้ในการโปรโมต –Opt-In- (Option In ) –Spam –Mailing List –Newsletters

18 BC424 Information Technology 18 กลยุทธ์การโปรโมตโดยใช้ วิธีต่าง ๆ • สร้าง Mailing List ของเว็บไซต์

19 BC424 Information Technology 19 • ใช้บริการเช่า Opt-In- List

20 BC424 Information Technology 20 • ลงโฆษณาใน Newsletters

21 BC424 Information Technology 21

22 BC424 Information Technology 22 • เข้าไปโปรโมตใน Mailing list กลุ่ม ต่างๆ

23 BC424 Information Technology 23  โปรโมตผ่านทาง Newsgroups Newsgroup (Usenet Newsgroups) คือ กลุ่ม ข่าว หรือกลุ่มสนทนา พูดคุย แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น โดยแยกตามกลุ่มหัวข้อที่น่าสนใจ (Newsgroup จะเก็บไว้ที่ Newsgroup Server) วิธีการติดต่อ Newsgroup Server มี 2 วิธี • ผ่านทางเว็บไซต์ • ผ่านทางโปรแกรมติดต่อกับ Newsgroup Server โดยตรง เช่น Ms.Outlook, Eudora • ผ่านทาง Forum Discussion/Message Boards

24 BC424 Information Technology 24  การโปรโมตเว็บไซต์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ 1.Press Release  Traditional Press Release  Electronic Press Release ( ) เช่น หนังสือพิม พ์ : Thairath.co. th Dailynews.c o.th Bangokpost.com โทรทัศน์ : thaitv3.com tv5.co.th itv.co.th

25 BC424 Information Technology 25 2.Free Stuff / Contest เช่น jakfree.com, freeshop.com 3.Affiliate Program มีวิธีการสร้าง 2 วิธีคือ  สร้าง Software ใช้เอง  ใช้บริการของเว็บไซต์ตัวกลางที่ให้บริการ เช่น  การโปรโมตเว็บไซต์ผ่านทางสื่อ ต่าง ๆ ( ต่อ )

26 BC424 Information Technology 26  ใช้ FFA เพื่อเพิ่ม Link Popularity  FFA (Free For All Link Page) เช่น ffanet.com, ffa-usa.net

27 BC424 Information Technology 27  ใช้ Banner Exchange  Banner คือป้ายโฆษณาที่จะนำมาติดไว้ ในเว็บไซต์  Banner Exchange สามารถติดต่อผ่าน ทาง Advertising Network

28 BC424 Information Technology 28  Advertising Network ในประเทศไทยมี 2 แห่ง คือ 1.Mweb Network เช่น mweb.co.th,sanook.com,sabuy.com วิธีการคิดค่าโฆษณาเป็นแบบ CPM (Cost- per-Thousand-Impress) 2. ThaiAdClick Network เช่น thaiadclick.com วิธีการคิดค่าโฆษณาเป็นแบบ CPC (Cost-per- Click)

29 BC424 Information Technology 29  วิธีอื่น ๆ ในการแลก Banner • แลกเปลี่ยนกับ Web ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน ( โดยคุยกับเจ้าของ Web) • ใช้บริการของ Web ที่มีตัวกลางที่มีระบบ แลกเปลี่ยน Banner

30 BC424 Information Technology 30 ตัวอย่าง Website ที่รับแลกเปลี่ยน Banner

31 BC424 Information Technology 31 การจดโดเมนเนม เช่นจดที่ Register.com

32 BC424 Information Technology 32 • ตรวจสอบชื่อที่จะจดว่ามีชื่อนี้อยู่หรือไม่

33 BC424 Information Technology 33 • ผลที่ได้จากการตรวจสอบชื่อที่ ต้องการจดโดเมนเนม

34 BC424 Information Technology 34 • เลือกรูปแบบของการจดโดเมนเนม

35 BC424 Information Technology 35 • ลงทะเบียน

36 BC424 Information Technology 36 • กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน

37 BC424 Information Technology 37 • เทคนิคในการดึงกลุ่มคนเข้าสู่ Portal Website แบบง่าย ๆ เช่น  ใช้ Brandname เป็นคำไทยที่สะกดด้วย ภาษาอังกฤษ  ดึงให้ผู้ใช้กลับมาใช้บ่อย ๆ ด้วย Webboard, การรวม link ฯลฯ  จัดกิจกรรมเป็นระยะ ๆ  ร่วมมือกับร้านค้าต่าง ๆ แล้วรวบรวมคูปอง ส่วนลดไว้ในเว็บ Portal Website

38 BC424 Information Technology 38 เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมในประเทศ ไทย สถิติจากเว็บไซต์

39 BC424 Information Technology 39 หมวดหมู่ของเว็บไซต์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Web Promotion.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google