งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้นข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ต SRARCH ENGINE. เสิร์ชเอ็นจิน คือเครื่องมือที่ใช้ สำหรับค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เสิร์ชเอ็นจิน จะทำการรวบรวมข้อมูลในแต่ละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้นข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ต SRARCH ENGINE. เสิร์ชเอ็นจิน คือเครื่องมือที่ใช้ สำหรับค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เสิร์ชเอ็นจิน จะทำการรวบรวมข้อมูลในแต่ละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้นข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ต SRARCH ENGINE

2 เสิร์ชเอ็นจิน คือเครื่องมือที่ใช้ สำหรับค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เสิร์ชเอ็นจิน จะทำการรวบรวมข้อมูลในแต่ละ เว็บเพจ ของแต่ละเว็บไซต์เข้าเก็บไว้เป็น ฐานข้อมูล และเสิร์ชเอ็นจิน จะมีการค้นหา ข้อมูลใน 2 ลักษณะ คือ ค้นจาก  ดัชนีเว็บเพจที่สร้างไว้  เว็บเพจ ที่จัดเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ตามหัว เรื่องต่าง ๆ

3 ประเภทของเสิร์ชเอ็นจิน Key word Search Engine Subject Directories and Guides Mata Search Engines Subject-Specfic Search Engine

4 Key word Search Engine เป็นการรวบรวมระบบฐานข้อมูล โดยซอฟต์แวร์ Spider Robot ที่คอยอ่านข้อมูลบนเว็บเพจจาก เว็บไซต์ต่าง ๆ โดยอัติโนมัติ และสร้างเป็นดัชนี เว็บเพจ นำมารวมไว้ในฐานข้อมูลของตน ตัวอย่าง Go AltaVista Lycos Hotbot Google ข้อดี ข้อมูลมีปริมาณมาก และทันสมัย ข้อด้อย ข้อมูลส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสอบ และ Robot ไม่สามารถเข้าถึงเว็บที่ออกแบบให้ ใส่ login และ pass word

5 Subject Directories and Guides เป็นการรวบรวมเว็บเพจ ขึ้นมาเป็นฐานข้อมูล โดยใช้มนุษย์เป็นผู้ตรวจสอบ และมีการจัดเรียง เนื้อหาของข้อมูลให้เป็นหมวด หมู่ ตามลำดับ หัวเรื่องต่าง ๆ ผู้ใช้สามารถเลือกค้นตามหัวข้อที่ สนใจเป็นลำดับ หรือชั้นเป็นชั้น ๆ ของเนื้อหา ตัวอย่าง Yahoo, Look Smart, Magellan ข้อดี ใช้งานง่ายเหมาะกับการค้นหาแบบตาม หมวดหมู่ที่ต้องการทราบ และข้อมูลมีคุณภาพ เพราะใช้มนุษย์เป็นผู้จัดกลุ่มให้ ข้อดี ใช้งานง่ายเหมาะกับการค้นหาแบบตาม หมวดหมู่ที่ต้องการทราบ และข้อมูลมีคุณภาพ เพราะใช้มนุษย์เป็นผู้จัดกลุ่มให้ ข้อด้อย ฐานข้อมูลมีขนาดเล็ก และไม่ทันสมัย

6 Mata Search Engines ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่ช่วยส่งคำถามไป ยังเสิร์ชเอ็นจินต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยม และส่ง คำตอบกลับมาให้ ไม่มีฐานข้อมูลเป็นของตนเอง แต่เป็นการ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีกลไกช่วยค้น เสิร์ชเอ็นจิน หลายชื่อในเวลาเดียวกัน ตัวอย่าง AskMe, SavvySearch, MataCrawler, DogPile ข้อดี ช่วยค้นหาข้อมูลหลาย ๆ เสิร์ชเอ็นจินได้ พร้อมกัน ข้อด้อย ไม่เหมาะกับผู้ชำนาญการ ที่ต้องการ ค้นหาข้อมูล แบบระบุเงื่อนไขที่ซับซ้อน

7 Subject-Specfic Search Engine เน้นรวบรวมข้อมูลสำหรับการค้นหาเฉพาะหัว เรื่องใดหัวเรื่องหนึ่ง แต่จะให้รายละเอียด เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ มากเป็นพิเศษ ตัวอย่าง เลิร์ชเอ็นจิน ประเภทนี้ ได้แก่ HotelThailand, A-Roi

8 เอกสารอ้างอิง กิตติพล อัจฉริยากรชัย ไขปัญหา 10 คำถามเรื่องไม่ลับสำหรับเสิร์ชเอ็นจิน Windows Magazine 7,84 ( ก. ค.2543) 199-203 กองบรรณาธิการ ( คอมพิวเตอร์รีวิว ) เสิร์ชเอ็นจินทำงานอย่างไร คอมพิวเตอร์รีวิว |17, 203 (16 - 31 ม. ค.2544) 106 สุธีร์ นวกุล เสิร์ชเอนจิ้นเครื่องมือ สำหรับนักท่องเน็ต ฮอบบี้ อิเล็กทรอนิกส์ | ฉบับที่ 110 ( พ. ค.2544) 82-84


ดาวน์โหลด ppt การค้นข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ต SRARCH ENGINE. เสิร์ชเอ็นจิน คือเครื่องมือที่ใช้ สำหรับค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เสิร์ชเอ็นจิน จะทำการรวบรวมข้อมูลในแต่ละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google