งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ภวัต เรืองยิ่ง แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 4/02/2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ภวัต เรืองยิ่ง แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 4/02/2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ภวัต เรืองยิ่ง pootorn@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 4/02/2552

2 2 Introduction

3 3 รายชื่อวารสารที่ให้บริการ Text BJO: British Journal of Ophthalmology BMJ case report BMJ (British Medical Journal) Archives of Diseases in Childhood (including Fetal and Neonatal Edition และ including Education In Practice) Annals of the Rheumatic Diseases British Journal of Sports Medicine Journal of Medical Ethics (including Medical Humanities)

4 4 Gut Evidence-Based Nursing Evidence-Based Mental Health Evidence-Based Medicine Emergency Medicine Journal Injury Prevention Heart รายชื่อวารสารที่ให้บริการ ( ต่อ ) Journal of Clinical Pathology (including Molecular Pathology which has now merged with JCP) Journal of Epidemiology and Community Health

5 5 รายชื่อวารสารที่ให้บริการ ( ต่อ ) Tobacco Control Thorax Quality and Safety in Health Care Sexually Transmitted Infections Postgraduate Medical Journal Occupational and Environmental Medicine Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry Journal of Medical Genetics

6 6 เลือกชื่อวารสารที่ ต้องการ หน้าหลัก

7 7 21 2 1 เลือกสืบค้นเฉพาะโดยระบุคำค้น หรือ ปีทีตีพิมพ์ที่ ต้องการ คลิกเลือกงานวิจัยล่าสุด หรือ

8 8 1 1 2 2 เลือกสืบค้นเฉพาะโดยระบุคำค้น หรือ ปีทีตีพิมพ์ที่ต้องการ คลิกเลือกผลงานประเภท Clinical Review หรือ

9 9 2 เลือกสืบค้นเฉพาะโดยระบุคำค้น หรือ ปีทีตีพิมพ์ที่ต้องการ 1 คลิกเลือกข่าวทางคลินิค หรือ 2 1

10 10 2 เลือกสืบค้นเฉพาะโดยระบุคำค้น หรือ ปีทีตีพิมพ์ที่ต้องการ 1 คลิกเลือกข้อวิจารณ์ล่าสุด หรือ 1 2

11 11 คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ

12 12 เลือกไล่เรียงจากวารสารฉบับปีปัจจุบัน หรือ เลือกวารสารตามปีที่ตีพิมพ์

13 13 2 1 3 1 2 3 คลิกที่ Search ALL Issues เพื่อเลือกสืบค้นจากทุกฉบับ เลือกสืบค้นจากภายในวารสารนี้ โดยใส่คำค้น แล้วคลิก Enter หรือ เลือกประเภทเอกสารจากหน้าสารบัญ (Table of Contents) หรือ

14 14 การสืบค้นโดยใช้คำค้น 3 2 1 1. การสืบค้นอย่างง่าย ( ภายในวารสาร ) 2. การสืบค้นขั้นสูง / การสืบค้นข้ามวารสาร 3. การสืบค้นทุกรายการทั้งฐานข้อมูล BMJ อาทิ วารสาร, EBMs, BMJ CE

15 15 7 6 4 3 2 5 1 6 7 54 3 2 1 สืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง เช่น ปีพิมพ์, เลข Volume และเลขหน้าเริ่มต้น หรือสืบค้นจากเลข DOI สืบค้นในส่วนของชื่อผู้แต่งหรือคำสำคัญในแต่ละช่องตามเขตข้อมูลที่ต้องการ ระบุปีที่พิมพ์ ประเภทของเอกสาร และรูปแบบการแสดงผล คลิก Search หรือ เลือกค้นฉบับย้อนหลัง หรือ ตามสาขาวิชาที่สนใจ หรือ ค้นคำศัพท์ทางแพทย หรือ เลือกค้นเฉพาะชื่อวารสารที่ต้องการสืบค้น

16 16 เลือกรูปแบบของวารสาร Search Results

17 17 เลือกแสดงเอกสาร ฉบับเต็มแบบ HTML หรือ PDF Download สู่โปรแกรมจัดการ ทางบรรณานุกรม

18 18

19 19 Print,Save

20 20 3 2 2 1 1 คลิกเลือกรายการที่ต้องการ คลิก GO คลิกที่ปุ่ม Download to citation manager 3 20

21 21 คลิกเลือก Download

22 22 คลิกเลือกรูปแบบโปรแกรมที่เหมาะสมกับการจัดการรายการบรรณานุกรม

23 23 การสืบค้นวารสารอื่นๆของ BMJ Journal

24 24 เลือกวารสารที่ ต้องการ

25 25 Journal Home Page 3 2 1 2 3 1 เลือกการสืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง Search Journal เลือกค้นหาเนื้อหาในวารสารในรูปแบบต่างๆ Current Issue เลือกอ่านวารสารฉบับปัจจุบัน

26 26 การเลือกดูวารสารตามเล่มที่หรือฉบับที่ (Browse by Issue) คลิกที่ Browse by issue

27 27 เลือกไล่เรียงจากวารสารฉบับปีปัจจุบัน หรือ เลือกวารสารตามปีที่ตีพิมพ์

28 28 เลือกฉบับที่ต้องการ

29 29 เลือกเรื่องที่ต้องการจากหน้าสารบัญวารสาร

30 30 Basic Search 6 5 43 21 6 321 54 หรือเลือกการสืบค้นแบบ Advanced Search คลิก Go ใส่เลขหน้าเริ่มต้นของเอกสาร ใส่ฉบับที่ต้องการใส่คำสำคัญ หรือใส่ชื่อผู้แต่ง หรือ 30

31 31 1 4 3 1 5 2 43 2 5 คลิก Search เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ระบุปีที่พิมพ์ และประเภทของเอกสาร สืบค้นในส่วนของชื่อผู้แต่งหรือคำสำคัญในแต่ละช่องตามเขตข้อมูลที่ต้องการ สืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง เช่น ปีพิมพ์, เลข Volume และเลขหน้าเริ่มต้น หรือสืบค้นจากเลข DOI

32 32 เลือกแสดง สาระสังเขป Abstract

33 33 Download สู่โปรแกรม จัดการทางบรรณานุกรม เลือกแสดงเอกสาร ฉบับเต็มแบบ HTML หรือ PDF

34 34 เลือกการสืบค้นแบบ CrossRef Search จากหน้า Advanced Search

35 35 CrossRef เป็นการสืบค้นข้ามไปสำนักพิมพ์อื่นที่เป็นสมาชิกที่ร่วมใน โครงการ และสืบค้นจาก BMJ Journals ไปพร้อมกัน คลิกปุ่ม Search พิมพ์คำค้น 21 21

36 36 เลือกรายการที่ต้องการซึ่งจะ Link ไปยังเอกสารนั้น 1 1


ดาวน์โหลด ppt 1 ภวัต เรืองยิ่ง แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 4/02/2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google