งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

XD Card.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "XD Card."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 xD Card

2 xD Picture Card (คำย่อที่ใช้กันทั่วไปคือ xD Card) ขนาดของอุปกรณ์ 25
xD Picture Card (คำย่อที่ใช้กันทั่วไปคือ xD Card) ขนาดของอุปกรณ์ 25.0 x 20.0 x 1.7 mm เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดใหม่ที่ออกแบบมาแทนที่ SM โดยมี Fuji และ Olympus เป็นผู้สนับสนุน *Extream digital picture card

3 SM โดย xD Card นี้ ถูกออกแบบให้มี ความสามารถในการเก็บข้อมูลตั้งแต่ MB ไปสูงสุดที่ 8 GB   แต่ปัจจุบันมีขนาดความจุสูงสุดที่ GB เป็นของ Fuji

4 ในเรื่องของความเร็วในการทำงานนั้น แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น เช่นรุ่นที่มีความจุ 16/32 MB จะมีความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูล 1.3 MB ต่อวินาที ในขณะที่รุ่นความจุ 64 MB จะมีความเร็วที่ 5 MB ต่อวินาที

5 xD Card ใช้หลักการออกแบบเช่นเดียวกับ SM คือไม่มี Controller ในตัว ซึ่งจะทำให้มีข้อเสียเช่นเดียวกับ SM แต่อย่างไรก็ดี ทางบริษัท Fuji เชื่อมั่นว่าข้อจำกัดของความจุที่ 8 GB นั้นเพียงพอต่อการใช้งานไปอีกนานมาก นอกจากนั้นการทำเช่นนี้ยังมีข้อดีอีกหลายอย่าง เช่น ในอนาคตอาจจะมีการผลิต Adapter ออกมาในรูปแบบของ Compact Flash ที่จะทำให้เราสามารถนำ xD Card ไปใช้กับกล้องที่ใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท CF ได้ รวมไปถึงต้นทุนการผลิตต่ำกว่า อุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดอื่นเช่น SD

6 ความสามารถหนึ่งของ xD Card คือการใส่หมายเลข ID ลงไปในตัว xD Card ดังนั้นกล้องบาง ยี่ห้อ จึงโปรแกรมให้ความสามารถบางอย่างอย่าง เช่น การถ่ายภาพแบบ Panorama

7 จบแล้วครับ


ดาวน์โหลด ppt XD Card.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google