งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

XD Card. xD Picture Card ( คำย่อที่ใช้กันทั่วไปคือ xD Card) ขนาดของอุปกรณ์ 25.0 x 20.0 x 1.7 mm เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดใหม่ที่ ออกแบบมาแทนที่ SM โดยมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "XD Card. xD Picture Card ( คำย่อที่ใช้กันทั่วไปคือ xD Card) ขนาดของอุปกรณ์ 25.0 x 20.0 x 1.7 mm เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดใหม่ที่ ออกแบบมาแทนที่ SM โดยมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 xD Card

2 xD Picture Card ( คำย่อที่ใช้กันทั่วไปคือ xD Card) ขนาดของอุปกรณ์ 25.0 x 20.0 x 1.7 mm เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดใหม่ที่ ออกแบบมาแทนที่ SM โดยมี Fuji และ Olympus เป็น ผู้สนับสนุน *Extream digital picture card

3 SM โดย xD Card นี้ ถูกออกแบบให้ มี ความสามารถในการ เก็บข้อมูลตั้งแต่ 16 MB ไปสูงสุดที่ 8 GB แต่ปัจจุบันมีขนาดความจุ สูงสุดที่ 2 GB เป็นของ Fuji

4 ในเรื่องของความเร็วใน การทำงานนั้น แตกต่าง กันไปในแต่ละรุ่น เช่นรุ่นที่มีความจุ 16/32 MB จะมีความเร็วในการอ่าน เขียนข้อมูล 1.3 MB ต่อวินาที ในขณะที่รุ่นความจุ 64 MB จะมีความเร็วที่ 5 MB ต่อ วินาที

5 xD Card ใช้หลักการออกแบบ เช่นเดียวกับ SM คือไม่มี Controller ในตัว ซึ่งจะทำให้มี ข้อเสียเช่นเดียวกับ SM แต่ อย่างไรก็ดี ทางบริษัท Fuji เชื่อมั่นว่าข้อจำกัดของความจุที่ 8 GB นั้นเพียงพอต่อการใช้งานไป อีกนานมาก นอกจากนั้นการทำ เช่นนี้ยังมีข้อดีอีกหลายอย่าง เช่น ในอนาคตอาจจะมีการผลิต Adapter ออกมาในรูปแบบของ Compact Flash ที่จะทำให้เรา สามารถนำ xD Card ไปใช้กับ กล้องที่ใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูล ประเภท CF ได้ รวมไปถึงต้นทุน การผลิตต่ำกว่า อุปกรณ์เก็บ ข้อมูลชนิดอื่นเช่น SD

6 ความสามารถหนึ่งของ xD Card คือการใส่หมายเลข ID ลงไปในตัว xD Card ดังนั้น กล้องบาง ยี่ห้อ จึง โปรแกรมให้ความสามารถ บางอย่างอย่าง เช่น การ ถ่ายภาพแบบ Panorama

7 จบแล้วครับ


ดาวน์โหลด ppt XD Card. xD Picture Card ( คำย่อที่ใช้กันทั่วไปคือ xD Card) ขนาดของอุปกรณ์ 25.0 x 20.0 x 1.7 mm เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดใหม่ที่ ออกแบบมาแทนที่ SM โดยมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google