งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฟย.ป่าพะยอม จ.พัทลุง นำโดย นายประเสริฐ พรหมเหมือน และพนักงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฟย.ป่าพะยอม จ.พัทลุง นำโดย นายประเสริฐ พรหมเหมือน และพนักงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฟย.ป่าพะยอม จ.พัทลุง นำโดย นายประเสริฐ พรหมเหมือน และพนักงาน
กฟย.ป่าพะยอม จ.พัทลุง นำโดย นายประเสริฐ พรหมเหมือน และพนักงาน เข้าร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันมงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

2 พระสงฆ์ พร้อม ทำ พิธี

3 ณ ที่ว่าการอำเภอป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายอำเภอ สถาพร เพียร วิชัย สำรวย คุณนายวลี ผจก.ประเสริฐ ชูศักดิ์ ณ ที่ว่าการอำเภอป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เช้า เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

4 ลงนามถวายพระพร

5 ก่อนถวายพระพร ที่ว่าการอำเภอป่าพะยอม
เวลา 8.30 น.

6 ก่อนเริ่ม พิธี

7 ณ โรงเรียน อนุบาลป่าพะยอม
ถวายพระพร ณ โรงเรียน อนุบาลป่าพะยอม เวลา น.เป็นต้นไป

8 มหาวิทยาลัยทักษิณ ป่าพะยอม จ.พัทลุง
รำถวายพระพร มหาวิทยาลัยทักษิณ ป่าพะยอม จ.พัทลุง

9 ผู้เข้าร่วมพิธี ถวายพระพร ตอน 17.30 น.
ผจก.ประเสริฐ วิชัย เพียร สำรวย ผู้เข้าร่วมพิธี ถวายพระพร ตอน น.

10 พิธีถวายพานพุ่มเครื่องสักการะ

11 พิธีถวายพานเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง

12 ผู้เข้าร่วมพิธี ถวายพระพร ตอน 17.30 น.
ผจก.ประเสริฐ สำรวย วิชัย ผู้เข้าร่วมพิธี ถวายพระพร ตอน น.

13 สบายดีหรือเปล่า.... สบายดีครับ

14 กฟย.ป่าพะยอม อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ขอขอบคุณ ที่เข้าชม สวัสดี ทุกๆ ท่าน
กฟย.ป่าพะยอม อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ขอขอบคุณ ที่เข้าชม สวัสดี ทุกๆ ท่าน


ดาวน์โหลด ppt กฟย.ป่าพะยอม จ.พัทลุง นำโดย นายประเสริฐ พรหมเหมือน และพนักงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google