งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฟย. ป่าพะยอม จ. พัทลุง นำโดย นายประเสริฐ พรหม เหมือน และพนักงาน เข้าร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันมงคลเฉลิมพระชนพรรษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฟย. ป่าพะยอม จ. พัทลุง นำโดย นายประเสริฐ พรหม เหมือน และพนักงาน เข้าร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันมงคลเฉลิมพระชนพรรษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฟย. ป่าพะยอม จ. พัทลุง นำโดย นายประเสริฐ พรหม เหมือน และพนักงาน เข้าร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันมงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

2 พระสงฆ์ พร้อม ทำ พิธี

3 เพีย ร วิชัย นายอำเ ภอ สถาพร คุณนายวลี ผจก. ประเสริฐ ชูศักดิ์ สำร วย ณ ที่ว่าการอำเภอป่าพะยอม อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง เช้า เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

4 ลงนามถวาย พระพร

5 ก่อนถวายพระพร ที่ว่าการอำเภอป่า พะยอม เวลา 8.30 น.

6 ก่อนเริ่ม พิธี

7 ถวายพระพร ณ โรงเรียน อนุบาลป่าพะยอม เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

8 รำถวายพระพร มหาวิทยาลัยทักษิณ ป่า พะยอม จ. พัทลุง

9 ผู้เข้าร่วมพิธี ถวายพระ พร ตอน 17.30 น. ผจก. ประเสริฐ วิชัย สำรวย เพีย ร

10 พิธีถวายพานพุ่มเครื่องสักการะ

11 พิธีถวายพานเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง

12 ผู้เข้าร่วมพิธี ถวายพระ พร ตอน 17.30 น. วิชัย ผจก. ประเสริฐ สำรวย

13 สบายดีหรือ เปล่า.... สบายดีครับ

14 กฟย. ป่าพะยอม อ. ควนขนุน จ. พัทลุง ขอขอบคุณ ที่เข้า ชม สวัสดี ทุกๆ ท่าน


ดาวน์โหลด ppt กฟย. ป่าพะยอม จ. พัทลุง นำโดย นายประเสริฐ พรหม เหมือน และพนักงาน เข้าร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันมงคลเฉลิมพระชนพรรษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google