งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Charge-Transfer Transition (CT) Electron-Transfer Transition (ET) เมื่อสารดูดกลืนแสง มีการถ่ายเทประจุ (charge transfer) หรืออิเล็กตรอน ระหว่าง สารที่ให้อิเล็กตรอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Charge-Transfer Transition (CT) Electron-Transfer Transition (ET) เมื่อสารดูดกลืนแสง มีการถ่ายเทประจุ (charge transfer) หรืออิเล็กตรอน ระหว่าง สารที่ให้อิเล็กตรอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Charge-Transfer Transition (CT) Electron-Transfer Transition (ET) เมื่อสารดูดกลืนแสง มีการถ่ายเทประจุ (charge transfer) หรืออิเล็กตรอน ระหว่าง สารที่ให้อิเล็กตรอน (Donor) และ สารที่รับอิเล็กตรอน (Acceptor) หรือ

3 D + A (DAC) D + + A - hh สารที่ให้ อิเล็กตรอน (Donor) สารที่ให้ อิเล็กตรอน (Donor) สารประกอบ เชิงซ้อนที่ เกิด จากการ รวมตัวกัน ของ D และ A (Donor- Acceptor Complex) สารประกอบ เชิงซ้อนที่ เกิด จากการ รวมตัวกัน ของ D และ A (Donor- Acceptor Complex) สารที่ รับ อิเล็กต รอน (Acce ptor)

4 p-benzoquinone = Donor 2,3-dimethylbutadiene = Acceptor

5  D + A - )  DA) S 0  DAC) S 1  DAC) hh ground state:  S 0 = a  (DA) + b  (D + A - ) excited state:  S 1 = a  (D + A - ) - b  (DA)

6 คือ wave function ของ “ no-bonding structure ”(DA) โดยที่ มีเพียงแรงดึงดูดระหว่าง โมเลกุล (intermolecular force) เช่น H-bond หรือ dipole-dipole interaction  (DA)

7  (D + A - ) คือ wave function ของ ลักษณะการเกิด สารประกอบเชิงซ้อน ที่ อิเล็กตรอนของตัวให้ อิเล็กตรอน (Donor) ย้ายไปอยู่กับ ตัวรับ (Acceptor) อย่าง สมบูรณ์ (D+A-)(D+A-)

8  S 0 ป a  (DA) b << a ground state:  S 0 = a  (DA) + b  (D + A - ) excited state:  S 1 = a  (D + A - ) - b  (DA) ป  ไม่มีพันธะ ไม่เกิด สารประกอบเชิงซ้อน ป  เกิด สารประกอบ เชิงซ้อนที่ ยึดกัน ด้วยประจุ ไฟฟ้า  S 1 ป a  (D + A - )

9

10  H 0 คือ การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี ของการเกิด DAC ที่สภาวะพื้น  H 1 คือ การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี ของการเกิด DAC ที่สภาวะเร้า D + A DAC (DA) DAC (DA) DAC (D + A - )

11   คือ พลังงานที่ต้องคาย ออกมา เมื่อ โมเลกุล A รับ อิเล็กตรอน 1 ตัว (Electron Affinity) I D คือ พลังงานที่ใช้เพื่อทำให้ D คาย อิเล็กตรอน (Ionization potential)  E CT คือ พลังงานที่ทำให้ เกิด charge transfer transition

12  E CT +  H 1 + A A =  H 0 + I D

13  E CT = I D - A A - (  H 1 -  H 0 )

14 (EA) Acceptor + (ED) Donor Charge transfer complex (CT complex) CN NC OR + CN NC OR

15 The Absorption Spectra of some Donor - acceptor Complexes of Tetracyanoethylene and a Variety of Enol Ethers.


ดาวน์โหลด ppt Charge-Transfer Transition (CT) Electron-Transfer Transition (ET) เมื่อสารดูดกลืนแสง มีการถ่ายเทประจุ (charge transfer) หรืออิเล็กตรอน ระหว่าง สารที่ให้อิเล็กตรอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google