งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 nd Seminar in Methodology and Statistics: March 2014 Topic: "Modeling Data from Bio-Gas Experiments". Friday, March 7 st 2014, 2:00-3:30 pm Location:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 nd Seminar in Methodology and Statistics: March 2014 Topic: "Modeling Data from Bio-Gas Experiments". Friday, March 7 st 2014, 2:00-3:30 pm Location:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2 nd Seminar in Methodology and Statistics: March 2014 Topic: "Modeling Data from Bio-Gas Experiments". Friday, March 7 st 2014, 2:00-3:30 pm Location: room M307, Mathematics building Mathematics &Statistics department, PSU Hat Yai Presented by : Wilairat Cheewasedtham Prof. Don McNeil (Emeritus) Managed by clinic statistics, Mathematics &Statistics department Contact and reserve your seat : Email nootchanath.k@psu.ac.th (Dr.Noodchanath Kongchouy)nootchanath.k@psu.ac.th

2 1 st Seminar in Methodology and Statistics: February 21 st 2014 Topic: Linear model analysis with generalized estimating equations for cave emergence and return times by nectar feeding bats(Eonycteris spelaea:Pteropodidae) in Southern Thailand Presented by : Mr. Pushpa Raj Acharya (Phd. Student in biology, sciences faculty, PSU) Prof. Don McNeil (Emeritus) (Mathematics and Computer Science, PSU, Pattani) At Mathematics and Statistics department, PSU Managed by clinic statistics, Mathtimatics &Statistics department. Contact and reserve your seat : Email nootchanath.k@psu.ac.th (Dr.Noodchanath Kongchouy)nootchanath.k@psu.ac.th

3 • เรื่อง "Linear model analysis with generalized estimating equations for cave emergence and return times by nectar feeding bats (Eonycteris spelaea:Pteropodidae) in Southern Thailand" • ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ glm GEE กับข้อมูลที่วางแผน แบบ Repeated Measurement Experiments ซึ่งในกรณีนี้เป็นการเก็บ ข้อมูลข้อมูลเวลาในการออกและกลับมาถ้ำของค้างคาวชนิดหนึ่ง ใน ภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีคำถามวิจัยที่สำคัญ เช่น เพศและวัย ตลอดจน ฤดูกาลมีผลต่อพฤติกรรมการออก และกลับเข้าถ้ำของ ค้างคาวชนิดนี้อย่างไร ? • นำเสนอโดย Mr. Pushpa Raj Acharya นักศึกษา ป. เอก สาขาชีววิทยา ม. สงขลานครินทร์ โดยมี ผศ. ดร. สาระ บำรุงศรี (Asst. Prof. Dr. Sara Bumrungsri) เป็นที่ปรึกษหลัก และในการสัมนาครั้งนี้ มี Prof. Don McNeil เป็นผู้เชี่ยวชาญทางสถิติ เพื่อการประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่เหมาะเป็นผู้วิพากษ์ และให้ความรู้ เพิ่มเติม • จัดขึ้นวันศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00-15.30 น. ห้อง ประชุมภาควิชาฯ : M307 ดำเนินการโดย คลีนิกสถิติ ภาควิชา คณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1 st Seminar in Methodology and Statistics: February 2014


ดาวน์โหลด ppt 2 nd Seminar in Methodology and Statistics: March 2014 Topic: "Modeling Data from Bio-Gas Experiments". Friday, March 7 st 2014, 2:00-3:30 pm Location:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google