งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 nd Seminar in Methodology and Statistics: March 2014

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 nd Seminar in Methodology and Statistics: March 2014"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2 nd Seminar in Methodology and Statistics: March 2014
Topic: "Modeling Data from Bio-Gas Experiments". Presented by: Wilairat Cheewasedtham Prof. Don McNeil (Emeritus) Friday, March 7st 2014, 2:00-3:30 pm Location: room M307, Mathematics building Mathematics &Statistics department, PSU Hat Yai Managed by clinic statistics, Mathematics &Statistics department Contact and reserve your seat : (Dr.Noodchanath Kongchouy)

2 1 st Seminar in Methodology and Statistics: February 21st 2014
Topic: Linear model analysis with generalized estimating equations for cave emergence and return times by nectar feeding bats(Eonycteris spelaea:Pteropodidae) in Southern Thailand Presented by: Mr. Pushpa Raj Acharya (Phd. Student in biology, sciences faculty , PSU) Prof. Don McNeil (Emeritus) (Mathematics and Computer Science, PSU, Pattani) At Mathematics and Statistics department , PSU Managed by clinic statistics, Mathtimatics &Statistics department. Contact and reserve your seat : (Dr.Noodchanath Kongchouy)

3 1 st Seminar in Methodology and Statistics: February 2014
เรื่อง "Linear model analysis with generalized estimating equations for cave emergence and return times by nectar feeding bats (Eonycteris spelaea:Pteropodidae) in Southern Thailand" ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ glm GEE กับข้อมูลที่วางแผนแบบ Repeated Measurement Experiments ซึ่งในกรณีนี้เป็นการเก็บข้อมูลข้อมูลเวลาในการออกและกลับมาถ้ำของค้างคาวชนิดหนึ่ง ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีคำถามวิจัยที่สำคัญ เช่น เพศและวัย ตลอดจน ฤดูกาลมีผลต่อพฤติกรรมการออก และกลับเข้าถ้ำของค้างคาวชนิดนี้อย่างไร?  นำเสนอโดย Mr. Pushpa Raj Acharya นักศึกษา ป.เอก สาขาชีววิทยา ม.สงขลานครินทร์ โดยมี ผศ. ดร. สาระ บำรุงศรี (Asst. Prof. Dr. Sara Bumrungsri) เป็นที่ปรึกษหลัก และในการสัมนาครั้งนี้ มี Prof. Don McNeil เป็นผู้เชี่ยวชาญทางสถิติเพื่อการประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่เหมาะเป็นผู้วิพากษ์ และให้ความรู้เพิ่มเติม  จัดขึ้นวันศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา น.ห้องประชุมภาควิชาฯ: M307 ดำเนินการโดย คลีนิกสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt 2 nd Seminar in Methodology and Statistics: March 2014

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google