งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทความวารสารฉบับย้อนหลังในสาขาวิชา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งสาขาวิทยาศาสตร์ ได้แก่สาขาวิชา Biological Sciences, Botany &

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทความวารสารฉบับย้อนหลังในสาขาวิชา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งสาขาวิทยาศาสตร์ ได้แก่สาขาวิชา Biological Sciences, Botany &"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทความวารสารฉบับย้อนหลังในสาขาวิชา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งสาขาวิทยาศาสตร์ ได้แก่สาขาวิชา Biological Sciences, Botany & Plant Sciences, Developmental & Cell Biology, Ecology & Evolutionary Biology, General ScienceGeography, History of Science & Technology, Mathematics, Statistics และ Zoology ให้ข้อมูล บรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม จุฑาทิพย์ โอ สนานนท์ ห้องสมุด ศูนย์รังสิต กุมภาพันธ์ 2551 ฐานข้อมูล JSTOR

2 http://www.tu.ac.th เข้า website ห้องสมุด

3 http://www.library.tu.ac.th

4 คลิกที่ JSTOR

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 แสดงรายชื่อ วารสาร ในสาขา Statistics

15

16

17 ตัวอย่าง บทความวารสาร ที่ต้องการเอกสารฉบับเต็ม Federal Statistical Activities, pp. 6-12Federal Statistical Activities Forrest E. Linder; Raymond T. Bowman; Kenneth B. Williams; Jacob S. Siegel; H. M. Douty The American Statistician, Vol. 11, No. 3, Jun., 1957 ค้นอย่างไร ?

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 กรณีอยู่นอกเครือข่าย มธ. จะต้อง set proxy server โดยใช้ Account สำหรับการหมุนโมเด็ม ( ซึ่งออก ให้โดย สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและ การพัฒนา ) เป็น Account สำหรับใช้ Proxy Server ได้ สามารถ download วิธีการ set proxy เพื่อใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ http://library.tu.ac.th/newlib2/info/proxy.pdf หากมีปัญหาจากการใช้ Proxy กรุณาติดต่อ titima@tu.ac.th หรือ 02-613-3516-7


ดาวน์โหลด ppt บทความวารสารฉบับย้อนหลังในสาขาวิชา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งสาขาวิทยาศาสตร์ ได้แก่สาขาวิชา Biological Sciences, Botany &

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google