งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชันในภาษาซี 344-201 Structure Programming. ฟังก์ชันในภาษาซี  ฟังก์ชันในภาษาซี สามารถแบ่งตามแหล่งที่มา ได้ 2 ประเภทคือ 1. ฟังก์ชันมาตรฐานในภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชันในภาษาซี 344-201 Structure Programming. ฟังก์ชันในภาษาซี  ฟังก์ชันในภาษาซี สามารถแบ่งตามแหล่งที่มา ได้ 2 ประเภทคือ 1. ฟังก์ชันมาตรฐานในภาษาซี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชันในภาษาซี 344-201 Structure Programming

2 ฟังก์ชันในภาษาซี  ฟังก์ชันในภาษาซี สามารถแบ่งตามแหล่งที่มา ได้ 2 ประเภทคือ 1. ฟังก์ชันมาตรฐานในภาษาซี (C Standard Function) 2. ฟังก์ชันที่สร้างขึ้นใหม่โดยโปรแกรมเมอร์ (Programmer-Defined Function) FUNCTIONS IN C C STANDARD LIBRARY C STANDARD LIBRARY PROGRAMMER DEFINED FUNCTION

3  เป็นฟังก์ชันที่มาพร้อมกับตัวแปลภาษาซี  เป็นฟังก์ชั่นที่เน้นงานพื้นฐาน เช่น  ฟังก์ชันคำนวณทางคณิตศาสตร์, ฟังก์ชันจัดการ ข้อความ, ฟังก์ชันจัดการเวลา  การเรียกใช้งานต้องเขียนคำสั่ง #include ไว้ที่ส่วนหัวของโปรแกรม  header file เป็นไฟล์นามสกุล.h เช่น stdio.h, math.h, string.h

4  ตัวอย่างการเรียกใช้ ฟังก์ชันมาตรฐานใน ภาษาซี

5 การนิยาม ฟังก์ชัน การเรียกใช้ ฟังก์ชัน การเขียนโปร โตไทป์

6  การสร้างฟังก์ชันประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. การเขียนโปรโตไทป์สำหรับฟังก์ชัน 2. การนิยามฟังก์ชัน 3. การเรียกใช้ฟังก์ชัน

7  รูปแบบของการนิยามฟังก์ชัน เขียนได้ ดังต่อไปนี้  ตัวอย่างการนิยามฟังก์ชัน return-value-type function-name([parameter-list]) { declarations ; statements; [return ;] }

8  รูปแบบฟังก์ชันของภาษาซีมี 4 รูปแบบ 1. ฟังก์ชันแบบไม่มีการส่งค่ากลับ และไม่มี พารามิเตอร์ 2. ฟังก์ชันแบบไม่มีการส่งค่ากลับ และมี พารามิเตอร์ 3. ฟังก์ชันแบบมีการส่งค่ากลับ และไม่มี พารามิเตอร์ 4. ฟังก์ชันแบบมีการส่งค่ากลับ และมี พารามิเตอร์

9  รูปแบบของการนิยามฟังก์ชัน  ตัวอย่าง void function-name () { declarations ; statements; }

10  การเรียกใช้ฟังก์ชัน  ตัวอย่าง function-name(); การเรียกใช้ ฟังก์ชัน การนิยาม ฟังก์ชัน

11  รูปแบบของการนิยามฟังก์ชัน  ตัวอย่าง void function-name (parameter-list) { declarations ; statements; }

12  การเรียกใช้ฟังก์ชัน  ตัวอย่าง function_name(actual_arg_list) การเรียกใช้ ฟังก์ชัน การนิยาม ฟังก์ชัน

13  รูปแบบของการนิยามฟังก์ชัน  ตัวอย่าง return-value-type function-name() { declarations ; statements; return return-value; }

14  การเรียกใช้ฟังก์ชัน  ตัวอย่าง variable = function_name() การนิยาม ฟังก์ชัน การเรียกใช้ ฟังก์ชัน

15  รูปแบบของการนิยามฟังก์ชัน  ตัวอย่าง return-value-type function-name(parameter-list) { declarations ; statements; return return-value; }

16  การเรียกใช้ฟังก์ชัน  ตัวอย่าง variable = function_name(actual_arg_list) การนิยาม ฟังก์ชัน การเรียกใช้ ฟังก์ชัน

17  ต้นแบบฟังก์ชัน หรือ โปรโตไทป์ของฟังก์ชัน  เป็นการอธิบายรายละเอียดของฟังก์ชันให้ ภาษาซีรู้จัก  รูปแบบการเขียนโปรโตไทป์ จะเหมือนกับ บรรทัดแรกของฟังก์ชัน  ตัวอย่างการเขียนโปรโตไทป์  void my_print();  char my_print();  void my_print(char ch, int x);  char my_print(int x);  โดยจะเขียนไว้ก่อนฟังก์ชัน main() return-value-type function-name([parameter-list]);

18  เขียนโปรแกรมด้านล่าง โดยมีการเรียกใช้ ฟังก์ชัน main() { int a,b,sum; a=5; b=6; sum=a+b; printf(“%d+%d=%d”,a,b,sum); }

19  เขียนฟังก์ชัน max() สำหรับหาค่า max และ ฟังก์ชัน min() สำหรับหาค่า min main() { int max_v, min_v; max_v = max(3,1,5,6); min_v = min(3,1,5,6); printf(“maximum is %d, minimum is %d”,max_v,min_v); }


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชันในภาษาซี 344-201 Structure Programming. ฟังก์ชันในภาษาซี  ฟังก์ชันในภาษาซี สามารถแบ่งตามแหล่งที่มา ได้ 2 ประเภทคือ 1. ฟังก์ชันมาตรฐานในภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google