งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติ-ผลงาน ของนักคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติ-ผลงาน ของนักคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติ-ผลงาน ของนักคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
นางสาว รมิตา เครือเทพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เลขที่ 20

2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ คืออะไร?
คณิตศาสตร์ประยุกต์ คือการใช้ความรู้ทาง คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในโลกของความ เป็นจริงไม่ว่าปัญหานั้นจะอยู่ในเรื่องของวิชา หรือสาขาใดๆ

3 สาขาในคณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์ฟิสิกส์ การหาค่าเหมาะที่สุด คณิตศาสตร์การเงิน กลศาสตร์ของไหล ความน่าจะเป็น ทฤษฎีระบบควบคุม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข สถิติ ศาสตร์ ทฤษฎีเกม

4 จอห์น ฟอน นอยมันน์ บิดาแห่งทฤษฎีเกม

5 จอห์น ฟอน นอยมันน์  เป็นหนึ่งใน
นักคณิตศาสตร์อัจฉริยะ เป็นผู้พัฒนา ความรู้ต่างๆ ที่สำคัญในหลายสาขาวิชา เขาถือว่าเป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคใหม่ ถึงกับมีคนกล่าวชมเขาว่า “สมองของนอยมันน์นั้นเป็นมันสมองของเผ่าพันธุ์ที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดา”

6 ประวัติและผลงาน เขาเรียนจบปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยบูดาเปส ประเทศฮังการี ตอนอายุ 23 ปีเขาเป็น บุตรชายคนโต ในพี่น้อง 3คน บิดาเป็นนักการธนาคาร เขาได้ แสดงถึงความจำที่เป็นเลิศ มาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก โดยสามารถทำ การหารเลข 8 หลักในใจได้ตอนอายุ 6 ปีและเมื่ออายุได้ 8 ปี เขาก็ ใช้แคลคูลัสได้เป็นอย่างดี

7 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 อเมริกาได้ดึงตัวนอยมันน์มาพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นอาวุธทำลายล้างที่รุนแรงมาก ไม่สามารถทำการทดลองจริงได้มากนักเหมือนสิ่งอื่นๆ มันจึงต้องอาศัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนที่นอยมันน์ถนัดนั่นเอง เพื่อให้ผู้มีอำนาจสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง  

8 นอกจากนี้นอยมันน์นั้นได้คิดหลักการซึ่งเป็นหลักการสำคัญในทฤษฎีเกม  เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ของอเมริกา ในช่วงสงครามเย็น และได้รับการขนานนามว่าเป็น บิดาแห่งทฤษฎีเกม นอกจากเรื่องของสงครามแล้ว นอยมันน์ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ซึ่งมีแรงผลักดันมาจากการที่เขาจะต้องสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนตอนที่ทดลองอาวุธนิวเคลียร์นั่นเอง

9 นอยมันน์ได้พัฒนาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ ที่แทนตรรกะด้วยตัวเลขต่างๆ ที่สามารถนำไปประมวลผลต่อได้ แนวคิดของนอยมันน์นั้นเปลี่ยนแนวทางการทำงานของคอมพิวเตอร์ในยุคนั้น

10 จากเดิมโปรแกรมจะถูกมองเป็นส่วนหนึ่งของ Hardware (เวลาจะตั้งโปรแกรมแบบใหม่ ก็จะต้องโยงสายไฟใหม่หมด) มาเป็นมองโปรแกรมเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล ทำให้เกิดการแบ่งแยกระบบคอมพิวเตอร์ออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ หน่วยประมวลผล (CPU), Harddisk, และ หน่วยความจำ (RAM) เหมือนกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

11 แหล่งที่มาข้อมูล คณิตศาสตร์ประยุกต์ http://th.wikipedia.org/wiki/
คณิตศาสตร์ประยุกต์ ประวัตินอยมันน์ แนวคิดของนอยมันน์


ดาวน์โหลด ppt ประวัติ-ผลงาน ของนักคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google