งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาว รมิตา เครือเทพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เลขที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาว รมิตา เครือเทพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เลขที่ 20."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาว รมิตา เครือเทพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เลขที่ 20

2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ คืออะไร ? คณิตศาสตร์ประยุกต์ คือการ ใช้ความรู้ทาง คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาใน โลกของความ เป็นจริงไม่ว่าปัญหานั้นจะอยู่ ในเรื่องของวิชา หรือสาขาใดๆ

3 สาขาในคณิตศาสตร์ประยุกต์

4

5 จอห์น ฟอน นอยมันน์ เป็น หนึ่งใน นักคณิตศาสตร์อัจฉริยะ เป็น ผู้พัฒนา ความรู้ต่างๆ ที่สำคัญใน หลายสาขาวิชา เขาถือว่าเป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ที่ ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคใหม่ ถึงกับมีคน กล่าวชมเขาว่า “ สมองของนอยมันน์นั้น เป็นมันสมองของเผ่าพันธุ์ที่เหนือกว่า มนุษย์ธรรมดา ”

6 ประวัติและ ผลงาน  เขาเรียนจบปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบูดาเปส ประเทศฮังการี ตอนอายุ 23 ปีเขาเป็นบุตรชายคนโต ในพี่ น้อง 3 คน บิดาเป็นนักการธนาคาร เขาได้ แสดงถึงความจำที่เป็นเลิศ มาตั้งแต่ยังเป็น เด็ก โดยสามารถทำการหารเลข 8 หลักใน ใจได้ตอนอายุ 6 ปีและเมื่ออายุได้ 8 ปี เขา ก็ใช้แคลคูลัสได้เป็นอย่างดี

7  ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อเมริกาได้ดึง ตัวนอยมันน์มาพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่ง เป็นอาวุธทำลายล้างที่รุนแรงมาก ไม่ สามารถทำการทดลองจริงได้มากนัก เหมือนสิ่งอื่นๆ มันจึงต้องอาศัยการ คำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนที่นอย มันน์ถนัดนั่นเอง เพื่อให้ผู้มีอำนาจสามารถ ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

8  นอกจากนี้นอยมันน์นั้นได้คิดหลักการซึ่ง เป็นหลักการสำคัญในทฤษฎีเกม เพื่อใช้ ในการวางกลยุทธ์ทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ ของอเมริกา ในช่วงสงครามเย็น และได้รับ การขนานนามว่าเป็น บิดาแห่งทฤษฎีเกม  นอกจากเรื่องของสงครามแล้ว นอยมันน์ยัง มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ สมัยใหม่ ซึ่งมีแรงผลักดันมาจากการที่เขา จะต้องสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ ซับซ้อนตอนที่ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ นั่นเอง

9  นอยมันน์ได้พัฒนาสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ ที่แทนตรรกะด้วย ตัวเลขต่างๆ ที่สามารถนำไปประมวลผลต่อ ได้ แนวคิดของนอยมันน์นั้นเปลี่ยนแนว ทางการทำงานของคอมพิวเตอร์ในยุคนั้น

10  จากเดิมโปรแกรมจะถูกมองเป็นส่วนหนึ่ง ของ Hardware ( เวลาจะตั้งโปรแกรมแบบ ใหม่ ก็จะต้องโยงสายไฟใหม่หมด ) มาเป็น มองโปรแกรมเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล ทำ ให้เกิดการแบ่งแยกระบบคอมพิวเตอร์ ออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ หน่วย ประมวลผล (CPU), Harddisk, และ หน่วยความจำ (RAM) เหมือนกับ คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

11  คณิตศาสตร์ประยุกต์ http://th.wikipedia.org/wiki/  ประวัตินอยมันน์ http://www.siraekabut.com/2012/05/c areer-003-neumann-math/  แนวคิดของนอยมันน์ http://computer- organization-and- architectur.blogspot.com แหล่งที่มาข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt นางสาว รมิตา เครือเทพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เลขที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google