งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลายแคนมี 6 ลายหลัก แบ่งออกเป็นลายทางสั้น 3 ลายได้แก่ 1 ลายสุดสะแนน เป็นลายที่ให้อารมณ์สนุกสนานใช้เป่า ประกอบลำทางสั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลายแคนมี 6 ลายหลัก แบ่งออกเป็นลายทางสั้น 3 ลายได้แก่ 1 ลายสุดสะแนน เป็นลายที่ให้อารมณ์สนุกสนานใช้เป่า ประกอบลำทางสั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลายแคนมี 6 ลายหลัก แบ่งออกเป็นลายทางสั้น 3 ลายได้แก่ 1 ลายสุดสะแนน เป็นลายที่ให้อารมณ์สนุกสนานใช้เป่า ประกอบลำทางสั้น

2 ลายแคนมี 6 ลายหลัก แบ่งออกเป็นลายทางสั้น 3 ลายได้แก่ 2 ลายโป้ซ้าย เป็นลายที่มีระดับเสียงสูงขึ้นมาจากลายสุดสะแนนใช้ เป่าประกอบลำทางสั้น

3 ลายแคนมี 6 ลายหลัก แบ่งออกเป็นลายทางสั้น 3 ลายได้แก่ 3 ลายสร้อย เป็นลายที่มีระดับเสียงสูงขึ้นมาจาก ลายโป้ซ้ายใช้เป่าประกอบลำทางสั้น

4 ลายแคนมี 6 ลายหลัก แบ่งออกเป็นลายทางยาว 3 ลายได้แก่ 1 ลายใหญ่ เป็นลายที่มีทำนองช้า ให้อารมณ์เศร้า โหยหวน ใช้เป่าประกอบลำทางยาว

5 ลายแคนมี 6 ลายหลัก แบ่งออกเป็นลายทางยาว 3 ลายได้แก่ 2 ลายน้อย เป็นลายที่มีระดับเสียงสูงขึ้นจากลาย ใหญ่ใช้เป่าประกอบลำทางยาว

6 ลายแคนมี 6 ลายหลัก แบ่งออกเป็นลายทางยาว 3 ลายได้แก่ 3 ลายเซ เป็นลายที่มีระดับเสียงสูงขึ้นจากลาย น้อยใช้เป่าประกอบลำทางยาว

7 ลายเบ็ดเตล็ด เช่น ลายลำเพลิน ลายภูไท ลายลมพัดพร้าว ลาย ลมพัดไผ่ ลายน้ำโตนตาด ลายตังหวาย ลายหมาอีจ่อยเลาะหาด เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ลายแคนมี 6 ลายหลัก แบ่งออกเป็นลายทางสั้น 3 ลายได้แก่ 1 ลายสุดสะแนน เป็นลายที่ให้อารมณ์สนุกสนานใช้เป่า ประกอบลำทางสั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google