งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผ่าตัดเฟอร์บี้ (Furby Autopsy) ที่มาของเฟอร์บี้  ประดิษฐ์โดย Dave Hampton  แรงดลใจจาก Tamagotchi ของ Bandai  ขายลิขสิทธิ์ให้ Tiger Electronics  วางตลาดครั้งแรกประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผ่าตัดเฟอร์บี้ (Furby Autopsy) ที่มาของเฟอร์บี้  ประดิษฐ์โดย Dave Hampton  แรงดลใจจาก Tamagotchi ของ Bandai  ขายลิขสิทธิ์ให้ Tiger Electronics  วางตลาดครั้งแรกประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผ่าตัดเฟอร์บี้ (Furby Autopsy)

3 ที่มาของเฟอร์บี้  ประดิษฐ์โดย Dave Hampton  แรงดลใจจาก Tamagotchi ของ Bandai  ขายลิขสิทธิ์ให้ Tiger Electronics  วางตลาดครั้งแรกประมาณ พย. 1998

4 Furby และ Furby Baby ?

5 ความสามารถของ เฟอร์บี้  พูดเมื่อถูกกระตุ้นใน ลักษณะต่าง ๆ  ได้ยิน  เต้น  มองเห็น  เรียนรู้

6 เล่นกับเฟอร์บี้

7 เล่นกับเฟอร์บี้

8 เล่นกับเฟอร์บี้

9 เล่นกับเฟอร์บี้

10 เล่นกับเฟอร์บี้

11 เล่นกับเฟอร์บี้

12 ผ่าตัดเฟอร์บี้

13 ผ่าตัดเฟอร์บี้

14

15

16

17

18

19 ระบบรับรู้ของ เฟอร์บี้  สวิชท์หลัง  สวิชท์หน้าท้อง  ไมโครโฟน  เซนเซอร์ ตรวจวัดการ เอียงหรือหก คะมำ  เครื่องวัด ตำแหน่งเฟือง  ตัวรับรังสี อินฟราเรด  ตัวส่งรังสี อินฟราเรด  เครื่องวัดแสง  ไมโครสวิชท์ที่ ลิ้น  เครื่องวัด ความเร็ว มอเตอร์

20 ระบบรับรู้ของ เฟอร์บี้

21 กลไกการขับเคลื่อน ( กล้ามเนื้อ )  เฟืองและลูกเบี้ยว  มอเตอร์

22 ระบบประสาท และสมอง  CPU ตระกูล Motorola, Apple II, หรือ Intel ?????  ROM + Software

23 คำถาม  เฟอร์บี้เรียนรู้ได้ หรือไม่  เฟอร์บี้มองเห็นหรือได้ ยินหรือไม่  เฟอร์บี้ทุกตัว เหมือนกันหรือไม่  ราคาเฟอร์บี้ ??


ดาวน์โหลด ppt ผ่าตัดเฟอร์บี้ (Furby Autopsy) ที่มาของเฟอร์บี้  ประดิษฐ์โดย Dave Hampton  แรงดลใจจาก Tamagotchi ของ Bandai  ขายลิขสิทธิ์ให้ Tiger Electronics  วางตลาดครั้งแรกประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google