งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ENGLISH (E 33101) BY MISS APIRADEE LUCKSANAWONG Reflexive Pronouns คือ คือ สรรพนามที่ลงท้าย ด้วย ด้วย self ในกรณีที่เป็น เอกพจน์ เอกพจน์ (Singular) และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ENGLISH (E 33101) BY MISS APIRADEE LUCKSANAWONG Reflexive Pronouns คือ คือ สรรพนามที่ลงท้าย ด้วย ด้วย self ในกรณีที่เป็น เอกพจน์ เอกพจน์ (Singular) และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ENGLISH (E 33101) BY MISS APIRADEE LUCKSANAWONG

3 Reflexive Pronouns คือ คือ สรรพนามที่ลงท้าย ด้วย ด้วย self ในกรณีที่เป็น เอกพจน์ เอกพจน์ (Singular) และ selves selves ในกรณีที่เป็น พหูพจน์ พหูพจน์ (Plural) He hurts himself. The dog bit itself on the leg.

4 Reflexive Pronouns จะใช้ในกรณี ต่อไปนี้ 1. ประธาน ประธาน (subject) และ กรรม กรรม (object) เป็นคนๆ เดียวกัน เดียวกัน เช่น I hate myself. Look after yourself.

5 2. ใช้ เพื่อเน้น I myself saw the Prime Minister yesterday. 3. ใช้กับ preposition “ by ” ในความหมายว่า alone ( ตามลำพัง ) She finished the work by herself. They themselves help me.

6 We build the house by ourselves. She draws a picture by herself.

7 REFLEXIVE PRONOUNS I - myself He - himself It - itself We - ourselve s You – yourself She - herself They - themselves You - yourselves

8 REFLEXIVE PRONOUNS

9 Exercise Complete the sentence. Use a reflexive pronoun. Exercise Complete the sentence. Use a reflexive pronoun. 1. She told ……………….. to be careful. 2. They saw …………….. …………….. in the mirror. 3. Tom and Joy taught to speak English. 4. John put the blanket around ………………. ……………….. 5. The elephant washed …………….. in the river.

10 6. Bill, did you hurt ……………… ……………… when you fell? 7. Did you and Jack see ……………….. ……………….. on TV? 8.All the animals hid ……………. ……………. during the storm. 9. We bought ……………… ……………… a new car. 10. I burned ………… ………… on the hot stove.

11 1.herself 2.themselves 3.themselves 4.himself 5.itself 6.yourself 7.yourselves 8.themselves 9.ourselves 10. myself CHECK YOUR ANSWER

12 END OF THE LESSON TO BE CONTINUED


ดาวน์โหลด ppt ENGLISH (E 33101) BY MISS APIRADEE LUCKSANAWONG Reflexive Pronouns คือ คือ สรรพนามที่ลงท้าย ด้วย ด้วย self ในกรณีที่เป็น เอกพจน์ เอกพจน์ (Singular) และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google