งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเติบโต สิ่งที่เราหลีกเลี่ยง ไม่ได้... - งานที่ทำแล้วไม่ สำเร็จ - เพื่อนทำให้เรา ผิดหวัง - เป็นโรคไม่สบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเติบโต สิ่งที่เราหลีกเลี่ยง ไม่ได้... - งานที่ทำแล้วไม่ สำเร็จ - เพื่อนทำให้เรา ผิดหวัง - เป็นโรคไม่สบาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเติบโต

3 สิ่งที่เราหลีกเลี่ยง ไม่ได้... - งานที่ทำแล้วไม่ สำเร็จ - เพื่อนทำให้เรา ผิดหวัง - เป็นโรคไม่สบาย

4 - คนที่เรารักทิ้งเรา - คนในควรอบครัว ถึงแก่กรรม - ลงทุนแล้วขาดทุน

5 สิ่งเหล่านี้เป็นค่า ของชีวิต สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ ค่อยสำคัญเท่ากับ ท่าทีของรา

6 ถ้าเราเพียงแต่เก็บ ไว้ในใจ ความเจ็บที่ปวด เราจะเป็นเหมือนนก บาดเจ็บ ที่บินไม่ได้

7 เราเติบโต เมื่อไม่ยอมทิ้ง ความหวัง ความพยายามไม่ ลดลด และไม่ยอมเสีย ความเชื่อ

8 เราเติบโต เมื่อเรา ยอมรับ ความจริง ของชีวิต โดยไม่เสีย ความสงบ

9 เมื่อเรารับกรรม ของเรา แต่มีความ ตั้งใจที่จะเปลี่ยน กรรมตาม ความสามารถ

10 เราเติบโต เมื่อเราได้บทเรียน จากอดีต สร้างสิ่งที่ทำใน ปัจจุบันและทำแผน สำหรับสิ่งที่อาจจะ เกิดขึ้นในอนาคต

11 เราเติบโต เมื่อเราชนะเราเอง รู้จักไตร่ตรองและทำ ให้เกิดผล เรารู้จักเปิดทางใหม่ และทิ้งร่องรอย และเรียนรู้จาก ประสบการณ์

12 เราเติบโต เมื่อเราตั้งเป้า แม้มีคนตำหนิเราเมื่อเรา เป็นตัวอย่างที่ดี และไม่สนใดคนที่หัวเราะ เราเมื่อ เราทำตามหน้าที่อย่างดี

13 เราเติบโต เมื่อเราเข้มแข็ง ในการงานแต่ อ่อนหวานต่อคนอื่นๆ เราเป็นมนุษย์จาก กำเนิด

14 เราเติบโต เมื่อเราผ่านฤดูแล้งแม้ ใบไม่ล่วงหมด เรายอมเก็บดอกไม้ แม้ว่ามีหนาม และเดินต่อไปแม้ มีฝน

15 เราเติบโต เมื่อความผิดหวังทำให้เรา มั่นคง ในความดีของดอกที่เริ่ม เหี่ยว จุดประกายไฟในความ รักที่ใกล้จะดับ

16 เราเติบโต เมื่อช่วยเหลือคนอื่น รู้จักเราเอง และมอบให้ชีวิต มากกว่าเรารับจากชีวิต

17 เราเติบโต เมื่อเรายึดมั่นไม่ท้อถอย เมื่อต่อสู้เหมือนนกอินทรี เพื่อจะได้บินต่อไป

18 เมื่อเราหนักแน่นเหมือน สมอเรือ... และส่องสว่างเหมือน ดวงดาว … ในเวลานั้นเราเติบโต


ดาวน์โหลด ppt การเติบโต สิ่งที่เราหลีกเลี่ยง ไม่ได้... - งานที่ทำแล้วไม่ สำเร็จ - เพื่อนทำให้เรา ผิดหวัง - เป็นโรคไม่สบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google