งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการปฏิทินและตารางนัดหมาย ภาษาไทย Thai Shared Calendar and Event Schedules Service หมายเลขโครงการ COE2009-07.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการปฏิทินและตารางนัดหมาย ภาษาไทย Thai Shared Calendar and Event Schedules Service หมายเลขโครงการ COE2009-07."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการปฏิทินและตารางนัดหมาย ภาษาไทย Thai Shared Calendar and Event Schedules Service หมายเลขโครงการ COE2009-07

2 หัวข้อนำเสนอ 1  วัตถุประสงค์และขอบเขตของ โครงการ  แผนการดำเนินงาน  ผลการดำเนินงาน  ปัญหาและแนวทางการแก้ไข  แผนการดำเนินการต่อไป

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ 2  ช่วยทำให้การนัดหมายพบปะสังสรรค์ทำ ได้ง่ายและรวดเร็ว  ส่งเสริมการใช้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ หรือการใช้ซอฟต์แวร์ ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์  ช่วยลดปริมาณกระดาษและเวลาในการ นัดหมายระหว่างบุคคล

4 ขอบเขตของโครงการ 3  มีระบบการลงทะเบียนเข้าใช้ โดย บุคลากรในองค์กร  มีระบบการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้ สำหรับบุคคลทั่วไป  สามารถแจ้งเตือนผ่านอีเมลขององค์กร หรืออีเมล์อื่นๆ  มีการแจ้งเตือนวันสำคัญต่างๆ  สามารถใช้งานร่วมกันได้สำหรับกลุ่ม บุคคลที่ผู้ใช้ต้องการ  สามารถค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญได้

5 แผนการดำเนินงาน 4

6 ผลการดำเนินงาน 5  ศึกษาโครงสร้างในการแปลงภาษาของ Zimbra  แปลข้อความจากภาษาอังกฤษให้เป็น ภาษาไทย  แปลงข้อความที่เป็นภาษาไทยให้อยู่ใน รูปแบบยูนิโค้ด (Unicode)  Zimbra ที่เป็นภาษาไทย  ทดลองใช้งานร่วมกับ Google Calendar

7 ผลการดำเนินงาน 6 จากการศึกษาพบว่า Zimbra มีการจัดโครงสร้างของ ไฟล์ เพื่อใช้รองรับการใช้งาน ได้หลายภาษา โดยจะแบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่ ดังนี้ I18nMsg.properties : เก็บข้อความสากล เช่น ชื่อ ของเดือน วันที่ หรือรูปแบบของเวลา AjxMsg.properties : เก็บข้อความที่ใช้งานร่วมกับ Ajax ZMsg.properties : เก็บข้อความทั่วไป เช่น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ ZaMsg.properties : เก็บข้อความที่ใช้ในส่วนของ ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ ZmMsg.properties : เก็บข้อความที่ใช้ในส่วนของ ผู้ใช้ในรูปแบบขั้นสูง (Ajax) ZhMsg.properties : เก็บข้อความที่ใช้ในส่วนของ ผู้ใช้ในรูปแบบมาตรฐาน (HTML)  ศึกษาโครงสร้างในการแปลงภาษา ของ Zimbra

8 ผลการดำเนินงาน 7 เนื่องจาก Zimbra ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับหลาย ภาษา จึงได้มีการนำมาแปลเป็นภาษาต่างๆ เพื่อเพิ่มความ สะดวกในการใช้งาน โดยภาษาที่ถูกนำมาแปลแล้วมีดังนี้ รหัสภาษาภาษารหัสภาษาภาษา arArabicidIndonesian daDanishitItalian deGermanjaJapanese elGreekkoKorean enEnglish, AmericannlDutch en_AUEnglish (Australia)plPolish en_GB English (United Kingdom) pt_BRPortuguese (Brazil) esSpanishruRussian frFrenchsvSwedish heHebrewzh_CNChinese (simplified) hiHindizh_HKChinese (Hong Kong)

9 ผลการดำเนินงาน 8 แปลข้อความทั้ง 6 หมวดหมู่ คือ I18nMsg.properties, AjxMsg.properties, ZMsg.properties, ZaMsg.properties, ZmMsg.properties และ ZhMsg.properties เพื่อให้ Zimbra สามารถรองรับภาษาไทย  แปลข้อความจากภาษาอังกฤษเป็น ภาษาไทย รูปที่ 1 ตัวอย่างข้อความที่แปลเป็นภาษาไทย

10 ผลการดำเนินงาน 9  แปลงข้อความที่เป็นภาษาไทยให้อยู่ใน รูปแบบยูนิโค้ด (Unicode)  แปลงข้อความที่เป็นภาษาไทยเป็น Unicode โดย ใช้เว็บไซต์ http://0xcc.net/jsescape/ เพื่อช่วยในการแปลง  บันทึกไฟล์ที่แก้ไขใหม่ให้มีส่วนต่อท้ายเป็นโค้ด ภาษา ดังนี้ ZMsg_th.properties รูปที่ 2 ตัวอย่างการแปลงเป็น Unicode

11 ผลการดำเนินงาน 10  Zimbra ที่เป็นภาษาไทย รูปที่ 3 ปฏิทิน Zimbra ภาษาไทย

12 ผลการดำเนินงาน 11  Zimbra ที่เป็นภาษาไทย รูปที่ 4 Zimbra ภาษาไทย

13 ผลการดำเนินงาน 12  ทดลองใช้งานร่วมกับ Google Calendar รูปที่ 5 ปฏิทินของ Google

14 ผลการดำเนินงาน 13  ทดลองใช้งานร่วมกับ Google Calendar (2) รูปที่ 6 เพิ่มปฏิทินของ Google เข้าไป ใน Zimbra

15 ผลการดำเนินงาน 14  ทดลองใช้งานร่วมกับ Google Calendar (3) รูปที่ 7 ปฏิทินของ Zimbra ที่เพิ่มปฏิทิน ของ Google เข้าไปแล้ว

16 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 15  ยังไม่มีเครื่องเซิฟเวอร์จริง เพื่อใช้ในการ ติดตั้ง  จำลองเครื่องตัวเองเป็นเซิร์ฟเวอร์  เวลาไม่ตรงกันเมื่อเพิ่มปฏิทินจาก Google calendar  จะต้องปรับเขตเวลา (Time zone) ให้ ตรงกันก่อน

17 แผนการดำเนินการต่อไป 16  เพิ่มปฏิทินของมหาวิทยาลัย  ทดลองใช้งานจริง

18 17 Q & A Thank you


ดาวน์โหลด ppt บริการปฏิทินและตารางนัดหมาย ภาษาไทย Thai Shared Calendar and Event Schedules Service หมายเลขโครงการ COE2009-07.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google