งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Phuk’s story Phukphon Munglue D5010172. 2 Presentation plan About me My favorites My family My Education.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Phuk’s story Phukphon Munglue D5010172. 2 Presentation plan About me My favorites My family My Education."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Phuk’s story Phukphon Munglue D5010172

2 2 Presentation plan About me My favorites My family My Education

3 3 ABOUT ME ชื่อ นายพักพล มุ่งลือ วันเกิด 1 พฤศจิกายน 2527 อายุ 23 ปี ที่อยู่ 155 หมู่ 5 ต. หนอง บัวใหญ่ อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ

4 4 MY FAMILY คุณพ่อชื่อ พ่อสุ ชาติ มุ่งลือ คุณแม่ชื่อ แม่ตุ๋ย มุ่งลือ น้องชายชื่อ ศุภ วัตร มุ่งลือ อายุ 17 ปี กำลังศึกษาใน ระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ อาชีพของครอบครัวผม อาชีพของครอบครัวเราจะ เป็นอาชีพเกษตรกรรมเป็น หลัก ตั้งแต่ผมจำความได้ แม่ก็พาผมไปไร่เลยครับ

5 5 MY FAMILY

6 6

7 7 MY EDUCATION ผมเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1-6 ที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ล้อม ต. หนองบัวใหญ่ อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนจัตุรัส วิทยาคาร ต. กุดน้ำใส อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ ผมได้โควต้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี ถึงตอนนี้ผมได้ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขา ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ เดิมครับ

8 8 MY FAVORITES Reading Biology, life science วรรณกรรม เกษตรกรรม Listening ลูกทุ่ง หมอลำ สตริง

9 9 MY FAVORITES Driving Motorcycle Shopping Tesco Lotus Planting Vegetables

10 10 MY FAVORITES

11 11 Thank You For Your Attention


ดาวน์โหลด ppt 1 Phuk’s story Phukphon Munglue D5010172. 2 Presentation plan About me My favorites My family My Education.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google