งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Phuk’s story Phukphon Munglue D5010172.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Phuk’s story Phukphon Munglue D5010172."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Phuk’s story Phukphon Munglue D

2 Presentation plan About me My family My Education My favorites

3 ABOUT ME ชื่อ นายพักพล มุ่งลือ วันเกิด 1 พฤศจิกายน 2527 อายุ 23 ปี
ที่อยู่ 155 หมู่ 5 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ. ชัยภูมิ

4 MY FAMILY คุณพ่อชื่อ พ่อสุชาติ มุ่งลือ คุณแม่ชื่อ แม่ตุ๋ย มุ่งลือ
คุณพ่อชื่อ พ่อสุชาติ     มุ่งลือ คุณแม่ชื่อ แม่ตุ๋ย        มุ่งลือ น้องชายชื่อ ศุภวัตร     มุ่งลือ อายุ 17 ปี กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ อาชีพของครอบครัวผม อาชีพของครอบครัวเราจะเป็นอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ตั้งแต่ผมจำความได้แม่ก็พาผมไปไร่เลยครับ

5 MY FAMILY

6 MY FAMILY

7 MY EDUCATION ผมเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1-6 ที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ. ชัยภูมิ ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ผมได้โควต้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถึงตอนนี้ผมได้ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่เดิมครับ

8 MY FAVORITES Reading Listening Biology, life science วรรณกรรม
เกษตรกรรม Listening ลูกทุ่ง หมอลำ สตริง

9 MY FAVORITES Planting Vegetables Shopping Tesco Lotus Driving
Motorcycle

10 MY FAVORITES

11 Thank You For Your Attention


ดาวน์โหลด ppt Phuk’s story Phukphon Munglue D5010172.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google