งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 question 1. 2 sendermessage media channelreceivers feedback จาก แบบจำลองการสื่อสาร ข้างต้น - จงหา ความเหมือน และ ความแตกต่าง ของ sender กับ receivers.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 question 1. 2 sendermessage media channelreceivers feedback จาก แบบจำลองการสื่อสาร ข้างต้น - จงหา ความเหมือน และ ความแตกต่าง ของ sender กับ receivers."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 question 1

2 2 sendermessage media channelreceivers feedback จาก แบบจำลองการสื่อสาร ข้างต้น - จงหา ความเหมือน และ ความแตกต่าง ของ sender กับ receivers ว่า... - เหมือน และ แตกต่าง กันอย่างไร ในด้าน (1) ปัจจัยองค์ประกอบด้านคุณลักษณ์ (physical / identity) (2) ปัจจัยองค์ประกอบด้านคุณสมบัติ (psychological / quality)

3 3 question 2

4 4 source process 1. data 2. information 3. message 4. media 5. channel what’s input, process, output? จาก กระบวนการข้อมูล (source process) - จงอธิบายความหมาย ข้อความ 1. – 5. - ด้าน (1) ปัจจัยองค์ประกอบด้านคุณลักษณ์ (physical / identity) (2) ปัจจัยองค์ประกอบด้านคุณสมบัติ (psychological / quality)

5 5 question 3

6 6 โจทย์ แผนสื่อโฆษณา ของ ขสมก. รณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้ รถไฟฟ้า แทน การใช้รถส่วนตัว สื่อที่ใช้ คือ spot tv.advertising quantityปริมาณ (ชั่ง-ตวง-วัด) : จำนวน 3 spot sequenceลำดับ: spot ที่ 1 – 3 ใช้กับเดือนที่ 1 – 3 ตามลำดับ pointจุดกำหนด: สถานที่ ทีวี ช่อง 3, 5, 7, 9, สทท., thai PBS เวลา 19.30 น. opportunityความเสี่ยง: ทุกวัน ถ้าออกอากาศในวัน เวลา ที่กำหนดไม่ได้ ให้ใช้เวลาอื่นชดเชย relationความสัมพันธ์: - timeครั้ง: ความยาว spot ละ 30 วินาที - จงอธิบาย - บรรยาย ข้อมูล ระดับ data ข้างต้น ให้เป็น ข้อมูล ระดับ information-knowledge


ดาวน์โหลด ppt 1 question 1. 2 sendermessage media channelreceivers feedback จาก แบบจำลองการสื่อสาร ข้างต้น - จงหา ความเหมือน และ ความแตกต่าง ของ sender กับ receivers.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google