งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Billing System Billing System. Features  ติดตั้งสะดวกและง่าย DIN rail mounted  รองรับมิเตอร์ 1Phase,3Phase แบบ Direct หรือ CT  กินไฟต่ำ < 0.1VA for.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Billing System Billing System. Features  ติดตั้งสะดวกและง่าย DIN rail mounted  รองรับมิเตอร์ 1Phase,3Phase แบบ Direct หรือ CT  กินไฟต่ำ < 0.1VA for."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Billing System Billing System

2 Features  ติดตั้งสะดวกและง่าย DIN rail mounted  รองรับมิเตอร์ 1Phase,3Phase แบบ Direct หรือ CT  กินไฟต่ำ < 0.1VA for CT/1A  ระบบสามารถขยายเพิ่มได้ในอนาคต Flexible systems  เปลี่ยน Data communication port เป็นระบบ Ethernet TCP/IP LAN  ระบบเก็บข้อมูลไว้เมื่อไฟดับและกลับมาทำงานต่อ เ มื่อไฟมา Auto run  ประหยัดเวลาในการไปจดค่าที่มิเตอร์ทำให้บุคลากรไปทำงาน อย่างอื่นได้  ตั้งเวลาออกใบเสร็จเก็บเงินได้ Automatics ถูกต้องแม่นยำ   มีระดับความปลอดภัยสูงกว่า เลือกระดับสิทธิในการ Management software   All in one   เก็บข้อมูลเป็น Database ของ MS Sql หรือใช้ Database ของ Oracle   สามรถ Import/Export ข้อมูล เป็น MS Excel

3 Type application  ออกแบบระบบให้เหมาะสมกับ application สำหรับ  Airport  Bus station  Condominium  Campus  Office buildings  Commercial building  Factory  Food centre  Hotel  Hospitals  Shopping mall  Shared residential apartment  Train station

4 Overview RS485 Notebook Printer Gateway Ethernet TCP/IP LAN Server or PC Desktop RS232 to RS485 Converter LG ONE RM4 Meter 1 Meter 2 Meter 3 Meter 1 Meter 2 Meter 3 Meter 1 Meter 2 Meter 3 Meter 1 Meter 2 Meter 3 Meter 32 LAN RS232 RM254

5 Software

6 ผังมิเตอร์แบบ Explore

7 การนำเข้า / นำออกแฟ้ม Import Export

8 ข้อมูลประจำวัน 1.Customer Check IN/OUT 2. ข้อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้า

9 ออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า

10 ฟอร์มใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า

11 การพิมพ์ใบแจงหนี้

12 รายงานข้อมูลต่างๆ เป็นการบอกข้อมูลต่างๆ ของระบบ เช่น สถานที่ อาคาร ชั้น และห้อง

13 การออกรายงานแบบกราฟ  กราฟแสดงหน่วยไฟฟ้า 12 เดือน  กราฟแสดงค่าไฟฟ้า 12 เดือน  สามรถออกแบบกราฟได้เอง แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 2D 3D 2D 3D

14 Config system  เป็นการ setting Logger และ มิเตอร์ เพิ่มเข้า ไปในระบบ เช่น  RM Setting  Meter Address  Meter Data  Record Time  Read RM Memory  CommPort

15 THANK YOU  FOR IN


ดาวน์โหลด ppt Billing System Billing System. Features  ติดตั้งสะดวกและง่าย DIN rail mounted  รองรับมิเตอร์ 1Phase,3Phase แบบ Direct หรือ CT  กินไฟต่ำ < 0.1VA for.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google