งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Building native COBOL applications คอมไพเลอร์ตรวจหา syntax errors แล้วสร้าง native machine code จากนั้น linker ทำหน้าที่ link native machine code ให้เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Building native COBOL applications คอมไพเลอร์ตรวจหา syntax errors แล้วสร้าง native machine code จากนั้น linker ทำหน้าที่ link native machine code ให้เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Building native COBOL applications คอมไพเลอร์ตรวจหา syntax errors แล้วสร้าง native machine code จากนั้น linker ทำหน้าที่ link native machine code ให้เป็น code ที่สามารถ execute ได้ (.exe หรือ.dll).

2 - ตรวจ program's syntax - สร้างแฟ้มที่ใช้เพื่อการทดสอบและ debug - สร้างแฟ้มดิกชันนารี เพื่อใช้กับ Debugger - กรณีที่เป็น INT/GNT project และกำหนด output type เป็น INT/GNT ก็จะสร้าง int file The check phase

3 นำ intermediate code (.int) ที่สร้างใน check phase มาสร้าง native machine code ดังนี้ - ถ้าเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม จะสร้างแฟ้ม.obj แล้วนำไป link กับ run-time system จะ ได้แฟ้ม.exe - ถ้าเป็น INT/GNT project จะสร้างแฟ้ม.gnt - โดย run-time system จะสามารถกระทำการ แฟ้ม.int และ.gnt ได้โดยตรง The generate phase

4 -link code กับ run-time system - แล้วสร้าง executable file (.exe,.dll) The linking phase

5

6

7

8

9 PERFORM ชื่อพารากราฟ

10

11

12 PERFORM ชื่อพารากราฟ UNTIL เงื่อนไข

13

14 แบบฝึกหัด ให้แก้ไขโปรแกรมจากตัวอย่างที่แล้ว

15

16

17

18

19 LAB 2 ส่ง อังคาร 17 ธันวา ให้เขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ โดย ไม่จำกัดจำนวนระเบียนข้อมูล (record) โดยแต่ ละระเบียนประกอบด้วย รหัสสินค้า ชื่อสินค้า และราคาต่อหน่วย แล้วนำไปบันทึกลงในแฟ้ม

20 OPEN INPUT ชื่อแฟ้ม

21 READ ชื่อแฟ้ม [RECORD] [INTO ชื่อข้อมูล ] [AT END กลุ่ม คำสั่ง -1 ] [NOT AT END กลุ่ม คำสั่ง -2] [END-READ]

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt Building native COBOL applications คอมไพเลอร์ตรวจหา syntax errors แล้วสร้าง native machine code จากนั้น linker ทำหน้าที่ link native machine code ให้เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google