งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติบริษัท ก่อตั้งเมื่อ  เมษายน 2525 – สิงค์โปร์  กันยายน 2528 – มาเลเซีย  กันยายน 2533 – ไทย  เมษายน 2534 – อินโดนีเซีย กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติบริษัท ก่อตั้งเมื่อ  เมษายน 2525 – สิงค์โปร์  กันยายน 2528 – มาเลเซีย  กันยายน 2533 – ไทย  เมษายน 2534 – อินโดนีเซีย กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติบริษัท ก่อตั้งเมื่อ  เมษายน 2525 – สิงค์โปร์  กันยายน 2528 – มาเลเซีย  กันยายน 2533 – ไทย  เมษายน 2534 – อินโดนีเซีย กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท  ระบบการควบคุมอัตโนมัติภายในโรงาน อุตสาหกรรม, เครื่องจักรและกระบวนการ ผลิต  ติดตั้งระบบ Hardware & Software ของระบบ การวัด, ควบคุมและการจัดการทางด้าน พลังงาน SCADA  งานทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์และ เครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้าและ อิเล็คทรอนิกส์ รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุม ต่างๆ

3 Product Analog Indicators Cam Switch Digital Meter Programmable Multifunction Power Meter Multifunction Digital Meter RS485 Converter Power Factor Bar graph indicator Current Transformers General purpose relays Kwh Meter Transducers Transmitter Programmable digital meter relay Relays Paperless Recorder DC2000 (Touch Screen) Paperless Recorders A330( Large Screen) Pilot Lamp – Push Button Fault Annunciator Energy Managements System Demand Controller System Mosaic Systems Computer Wall & Large-Screen GPS Clocks Portable Power Analyser TB31 Metra Hit 29S–set1 Mavolog10 - mobile set Portable Power Analyser PV3

4 ISO 9001 ใบรับรองจาก PTB Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.

5 Power Industry Process Industry Building Automation

6 Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. ■ สะดวก มีระบบปลอดภัยของ ข้อมูล ■ มีความเที่ยงตรงและความแม่นยำสูง ข้อมูลไม่สูญหาย ■ ขนาดกะทัดรัด ทันสมัย ติดตั้งง่าย ■ ควบคุมและทำรายงานผ่าน คอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติ ■ RS485 MOSBUS PROTOCAL Energy

7  ติดตั้งสะดวกและง่าย DIN rail mounted  รองรับมิเตอร์ 1Phase,3Phase แบบ Direct หรือ CT  กินไฟต่ำ < 0.1VA for CT/1A  ระบบสามารถขยายเพิ่มได้ในอนาคต Flexible systems  เปลี่ยน Data communication port เป็นระบบ Ethernet TCP/IP LAN  ระบบเก็บข้อมูลไว้เมื่อไฟดับและกลับมาทำงานต่อ เ มื่อไฟมา Auto run  ประหยัดเวลาในการไปจดค่าที่มิเตอร์ทำให้บุคลากรไปทำงาน อย่างอื่นได้  ตั้งเวลาออกใบเสร็จเก็บเงินได้ Automatics ถูกต้องแม่นยำ  มีระดับความปลอดภัยสูงกว่า เลือกระดับสิทธิในการ Management software  All in one  เก็บข้อมูลเป็น Database ของ MS Sql หรือใช้ Database ของ Oracle  สามรถ Import/Export ข้อมูล เป็น MS Excel

8 Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.

9 3Phase Energy meter Pulse or RS485

10 Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. MBI02 • DIN rail mounted, Easy installation • Industrial design and Tropicalised • Polycarbonate, self extinguishing. • Rugged housing-non combustible, ABS plastic-heat resistance. • LED Display of Power, Transmission Data and Receive data. • Built in supply, NO external adaptor. • Auto speed and auto data direction. MBI02 • DIN rail mounted, Easy installation • Industrial design and Tropicalised • Polycarbonate, self extinguishing. • Rugged housing-non combustible, ABS plastic-heat resistance. • LED Display of Power, Transmission Data and Receive data. • Built in supply, NO external adaptor. • Auto speed and auto data direction.

11 RM-1 CENTER MEMORY Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.

12 AI-02 Pulse-RS485 Converter Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. RS232 – RS485 Converter Water meter Energy meter Gas meter Water meter Energy meter Gas meter Digital Input LOG-1 Digital Input LOG-N PULSE & RS485 Billing Pro 1.0 Software

13 AI-02 Pulse-RS485 Converter Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. Communication with RS485 RS232 – RS485 Converter KWH #1 KWH #30 Concentrator RM-1 No…N Concentrator RM-1 No 1 KWH #1 KWH #30 Billing Pro 1.0 Software

14 AI-02 Pulse-RS485 Converter Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. Communication with RS485 RS232 – RS485 Converter Concentrator RM-1 KWH No.1 Billing Pro 1.0 Software GAS METER WATER METER KWH No.1 PULSE & RS485

15 Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.

16 DATABASE - MS ACCESS - Oracal - SQL

17  ข้อมูลมีขนาดเล็กง่ายต่อการจัดการ  ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลน้อย  ลดการทำงานของผู้ใช้ในการ จัดการข้อมูล 4. ปรับเปลี่ยน REPORT ตามความ ต้องการของผู้ใช้ 5. มีระบบ Auto back up data ป้องกันข้อมูลสูญหาย 7. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกับโปรแกรม สำเร็จรูปอื่น ๆ ได้ 6. มีการเข้ารหัสป้องกันการเข้าใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาติ Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. Database design

18 Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.

19 Import Export Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.

20 ระบบ Export Data to Excel BILLlING PRO 1.0 Software Thai Version Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.

21 การส่งออก ( สามารถปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับผู้ใช้ได้ ) BILLlING PRO 1.0 Software Thai Version(Report) Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.

22 1.Customer Check IN/OUT 2. ข้อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้า Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.

23

24  เป็นการ setting Logger และ มิเตอร์ เพิ่มเข้าไปใน ระบบ เช่น  RM Setting  Meter Address  Meter Data  Record Time  Read RM Memory  CommPort Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. CONTROL TECHNOLOGY SOFTWARE

25 ระบบคำนวนการใช้ไฟ อัตโนมัติ BILLlING PRO 1.0 Software Thai Version Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.

26  กราฟแสดงหน่วยไฟฟ้า 12 เดือน  กราฟแสดงค่าไฟฟ้า 12 เดือน  สามรถออกแบบกราฟได้เอง แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 2D 3D 2D 3D Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.

27

28 ระบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้ไฟฟ้า AUTO & MANUAL BILLlING PRO 1.0 Software Thai Version Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.

29

30 เป็นการบอกข้อมูลต่างๆ ของระบบ เช่น สถานที่ อาคาร ชั้น และห้อง Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.

31

32

33


ดาวน์โหลด ppt ประวัติบริษัท ก่อตั้งเมื่อ  เมษายน 2525 – สิงค์โปร์  กันยายน 2528 – มาเลเซีย  กันยายน 2533 – ไทย  เมษายน 2534 – อินโดนีเซีย กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google