งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย เด็กชายชนสิษฏ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์ ป.4/3 เลขที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย เด็กชายชนสิษฏ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์ ป.4/3 เลขที่ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย เด็กชายชนสิษฏ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์ ป.4/3 เลขที่ 7

2 ประวัติจังหวัดสุพรรณบุรี  สุพรรณบุรีเป็นเมืองโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดีมีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500- 3,800 ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสำริด ยุคเหล็ก และสืบทอด วัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี และศรีวิชัย สุพรรณบุรีเดิมมีชื่อว่า ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ หรือ พันธุมบุรี ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่า จีน แถบ บริเวณตำบลรั้วใหญ่ไปจดตำบลพิหารแดง ต่อมาพระเจ้ากาแตได้ย้ายเมือง มาตั้งอยู่ที่ฝั่งขวาของแม่น้ำ แล้วโปรดให้มอญน้อยไปสร้างวัดสนามชัย และบูรณะวัด ป่าเลไลยก์ ชักชวนให้ข้าราชการจำนวน 2,000 คนบวช จึงขนานนามเมืองใหม่ว่า สองพันบุรี ครั้งถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง ได้สร้างเมืองมาทางฝั่งใต้หรือทางตะวันตก ของแม่น้ำท่าจีน ชื่อเมืองเรียกว่า อู่ทอง จวบจนสมัยขุนหลวงพะงั่ว เมืองนี้จึงถูก เรียกว่าชื่อว่า สุพรรณบุรี นับแต่นั้นมา โบราณวัตถุยุคหินใหม่ ยุคสำริด ยุคเหล็ก ฟูนัน ทวารวดีศรีวิชัยแม่น้ำท่า จีนวัดสนามชัยวัด ป่าเลไลยก์พระเจ้าอู่ทองขุนหลวงพะงั่ว  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองหน้าด่านและเป็นเมืองอู่ ข้าวอู่น้ำที่สำคัญ ต้องผ่านศึกสงครามหลายต่อหลายครั้ง สภาพเมืองตลอดจน โบราณสถานถูกทำลายเหลือเป็นซากปรักหักพัง จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เมืองสุพรรณบุรีได้ฟื้นตัวขึ้นใหม่ และตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีน ( ลำน้ำ สุพรรณ ) มาจนตราบทุกวันนี้สมัยกรุงศรีอยุธยาราชธานีสมัยรัตนโกสินทร์  ความสำคัญของสุพรรณบุรีในด้านประวัติศาสตร์การกอบกู้เอกราชไทยในสมัยกรุงศรี อยุธยา ได้แก่ ชัยชนะแห่งสงครามยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีชัย ชนะเหนือพระมหาอุปราชา ณ สมรภูมิดอนเจดีย์ เป็นมหาวีรกรรมคชยุทธอันยิ่งใหญ่ ที่ได้ถูกจารึกไว้ และมีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี เพื่อเป็นการ เทิดพระเกียรติ ในด้านวรรณคดี เป็นเมืองต้นกำเนิดแห่งตำนาน " ขุนช้างขุนแผน " วรรณคดีไทยเรื่องราวและสถานที่ที่ปรากฏตามท้องเรื่องยังคงมีให้เห็นในปัจจุบัน อาทิ บ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบี้ย ไร่ฝ้าย วัดป่าเลไลยก์ วัดแค อำเภออู่ทอง และอำเภอศรีประจันต์สงครามยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหาอุปราชาดอนเจดีย์วรรณคดี ขุนช้างขุนแผน วรรณคดี  สุพรรณบุรี ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์บนพื้นที่ราบภาคกลางสืบสานความ เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตเมื่อ พ. ศ. 1420 จากนามเดิมเมืองพันธุมบุรีในยุคทวารวดี ตามหลักฐานทางโบราณคดีได้จารึกชื่อไว้ในพงศาวดารเหนือ และนาม " สุพรรณภูมิ " ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชระบุว่าเป็นนครรัฐที่มีความสำคัญมา ก่อนกรุงศรีอยุธยา เมื่อมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยา เมืองสุพรรณบุรีจึงจัดอยู่ในฐานะ เมืองลูกหลวงซึ่งเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญอีกด้วย พ. ศ. 1420นครรัฐ

3 คำขวัญจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรีแดนยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปินภาษาถิ่นชวนฟัง

4 แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเมืองคือ หอคอย บรรหาร - แจ่มใส วัดป่าเลไลยก์ วัดพร้าว วัด พระอินทร์ วัดหน่อพุทธางกูร วัดสนามไชย อุทยานมัจฉาวัดพระลอย วัดพระรูป อุทยาน มัจฉาวัดพระนอน วัดสุวรรณภูมิ วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ วัดประตูสาร พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติชาวนาไทย สวนนกท่าเสด็จ สระ ศักดิ์สิทธิ์ หอคอย บรรหาร - แจ่มใส วัดป่าเลไลยก์ วัดพร้าว วัด พระอินทร์ วัดหน่อพุทธางกูร วัดสนามไชย อุทยานมัจฉาวัดพระลอย วัดพระรูป อุทยาน มัจฉาวัดพระนอน วัดสุวรรณภูมิ วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ วัดประตูสาร พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติชาวนาไทย สวนนกท่าเสด็จ สระ ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งท่องเที่ยวของอำเภออู่ทองคือ วน อุทยานพุม่วง พระบรมราชานุสรณ์ดอน เจดีย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง รอย พระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก วัดพระศรีสรร เพชญาราม วน อุทยานพุม่วง พระบรมราชานุสรณ์ดอน เจดีย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง รอย พระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก วัดพระศรีสรร เพชญาราม

5 แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ( ต่อ ) แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเดิมบางนางบวช บึง หนองจอก ตะเพินคี่ อุทยานมัจฉาวัดบ้าน กร่าง บึงฉวาก วัดหัวเขา วัดเขานางบวช วัด เดิมบาง เขื่อนกระเสียว อุทยานแห่งชาติพุ เตย บึง หนองจอก ตะเพินคี่ อุทยานมัจฉาวัดบ้าน กร่าง บึงฉวาก วัดหัวเขา วัดเขานางบวช วัด เดิมบาง เขื่อนกระเสียว อุทยานแห่งชาติพุ เตย แหล่งท่องเที่ยวอำเภอศรีประจันต์ บ้านควาย บ้านควาย


ดาวน์โหลด ppt โดย เด็กชายชนสิษฏ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์ ป.4/3 เลขที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google