งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแพ้ยาข้ามกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแพ้ยาข้ามกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแพ้ยาข้ามกลุ่ม

2 การแพ้ยาข้ามกลุ่ม เกิดจากภูมิคุ้มกัน - เกิดจากแอนติเจนเหมือนกัน - IgE (side chain)  penicillin - T cell (โครงสร้างหลัก)  sulfamethoxazole ไม่ได้เกิดจากภูมิคุ้มกัน - มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเหมือนกัน  NSAIDs

3 ผู้ป่วยที่แพ้ยากลุ่ม beta-lactams
อาจแพ้ - Beta-lactam หลายชนิด - เฉพาะยาที่มี side chain เหมือนกัน - ยาชนิดเดียว

4 ผู้ป่วยที่แพ้ยากลุ่ม Penicillins
แพ้จริง < ร้อยละ 10 อุบัติการณ์ anaphylaxis ร้อยละ – 0.004 ผป. ที่มีประวัติแพ้ยา penicillins  ร้อยละ มีผลบวกต่อ skin test Skin test : ผลบวก - ประมาณร้อยละ 60 เกิดการแพ้จริง

5

6 Ampicillin/amoxicillin กับการเกิดผื่น
ผู้ป่วยร้อยละ 18.7 ที่ไม่แพ้ยา penicillin สามารถเกิดผื่นจาก ampicillin / amoxicillin ได้ - อาจเกิดจาก diamino acyl side chain - ติดเชื้อ Epstein-Barr virus, leukemia หรือใช้ allopurinol ในขณะใช้ยา (เกิดผื่นร้อยละ )

7

8 การแพ้ยา Cephalosporin
อุบัติการณ์ร้อยละ * อุบัติการณ์ anaphylaxis ร้อยละ 0.1 – * แพ้ยาข้ามชนิดกับ Penicillin (ร้อยละ ) 1 cep. = 7.2 – 10.9% 2 cep = 1.9% 3 cep = 0.8 % 7 แพ้ยาข้ามชนิดกับ cephalosporin ร้อยละ 86.7

9

10

11 สรุป.. ยา generation เดียวกัน มีโอกาสแพ้ข้ามกันมาก

12

13 สรุป : การแพ้ Cephalosporin
* การแพ้ยา Cephalosporin สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่าง ชนิดที่มี side chain (R1) เหมือนกัน

14

15

16

17

18 การแพ้ยาข้ามชนิดระหว่าง Penicillins และ imipenem
* ผลการศึกษา ปี ค.ศ ผู้ป่วยร้อยละ 50 ที่มีประวัติแพ้ penicillin และมีผลบวกของ skin test ต่อ penicillin เกิดผลบวกของ skin test ต่อ imipenem * ผลการศึกษา ปี ค.ศ อุบัติการณ์การแพ้ยา imipenem ของผู้ที่แพ้ยา penicillin เท่ากับร้อยละ 9.5

19

20

21

22

23

24

25

26

27 การวินิจฉัยการแพ้ยา Sulfa
* การทดสอบทางผิวหนัง ไมใช่วิธีที่ดีในการทำนาย การแพ้ยา Sulfonamide ส่วนใหญ่ไม่ใช่ปฏิกิริยาของ IgE เกิดจาก metabolism ที่ถูกเปลี่ยนแปลงในตับ

28

29 การแพ้ยากลุ่มQuinolone
ปฏิกิริยาของ IgE (พบน้อยมาก) - Anaphylaxis , urticaria,angioedema ปฏิกิริยาของ Non-IgE - Hemolytic anamia, Interstitial nephritis, maculopapular exanthem, SJS

30 ปฏิกิริยาของ IgEจากยากลุ่ม Quinolone
* Skin test: เชื่อถือไม่ได้ (มีผลบวกลวงจาก การที่ quinolone เหนี่ยวนำ ให้หลั่ง histamine) * Desensitization : ดีแต่เสี่ยง * หลีกเลี่ยงการใช้ยาทั้งกลุ่ม ในผู้ที่มีประวัติการแพ้จาก ปฏิกิริยาของ IgE

31 ปฏิกิริยาการแพ้จาก Phenytoin

32

33 ปฏิกิริยาการแพ้จาก Phenytoin
* อุบัติการณ์ 1:1,000- 1:10,000 * ผื่น ร้อยละ * การแพ้มักเกิดขึ้นภายใน 60 วันของการได้รับยาครั้งแรก หรือครั้งที่สอง - phenytoin : 2.3 – 4.5 :10, Carbamazepine : : 10, * การแพ้ยาข้ามชนิดระหว่าง aromatic anticonvulsants ร้อยละ

34 การแพ้ยาข้ามชนิดระหว่าง aromatic anticonvulsants
*หลีกเลี่ยงการใช้ phenytoin , phenobarbital, carbamazepine ในกรณีที่แพ้ยาตัวใดตัวหนึ่งในกลุ่มนี้ * ใช้ BZD, valproic acid, gabapentin , topiramate, vigabatrin ในการควบคุมอาการชัก

35 ASA & NSAIDs intolerance
- เพิ่ม nasal congestion, severe asthma, anaphylaxis (dose dependent)

36 ASA & NSAIDs intolerance
ผู้ป่วยที่แพ้ ASA & NSAIDs : เกิด urticaria, angioedema,pruritus, dyspnea, rhinitis มีโอกาสแพ้ :Celecoxib = 1.3 – 6.6% :Paracet = 15.6% :nimesulide = % :meloxicam = 4.1%

37 ASA & NSAIDs intolerance
การเลือกใช้ยาแก้ปวด - เลือกใช้ paracetamol หรือ salsalate หรือ COX2 - Graded challenge ด้วย ASA  325  650 mg หรือ NSAIDs - Desensitization (ในรายที่มีอาการรุนแรง) ใน ขนาดเริ่มต้น ASA 3-10 mg

38


ดาวน์โหลด ppt การแพ้ยาข้ามกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google