งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม Work Shop Happy Workplace จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียง อินทร์ เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม Work Shop Happy Workplace จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียง อินทร์ เชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม Work Shop Happy Workplace จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียง อินทร์ เชียงราย โดย โครงการเสริมสร้างองค์กร สุขภาวะในจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม Work Shop Happy Workplace จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียง อินทร์ เชียงราย โดย โครงการเสริมสร้างองค์กร สุขภาวะในจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน

2 จัด ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 22 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. มีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งหมด 42 ราย จัด ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 22 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. มีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งหมด 42 ราย

3 คุณดำรงค์ พัฒนานุภาพ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงราย และประธานจัดกิจกรรม work shop กล่าว ต้อนรับและเปิดงานสัมมนา

4 กิจกรรมค้นหาความสุขด้วยตัวเอง นำทีมโดยวิทยา กรอ. อุเทน วงค์ไชย จาก Sun smile team กิจกรรมค้นหาความสุขด้วยตัวเอง นำทีมโดยวิทยา กรอ. อุเทน วงค์ไชย จาก Sun smile team

5 อ. ศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการฯ บรรยายเรื่องสร้างองค์กรและคนทำงานด้วยความสุข 8 ประการ

6 กิจกรรม Work shop การค้นหาความสุขในองค์กรด้วย Mind mapping ดำเนินกิจกรรม โดย อ. สมเจตน์ วงค์ประเสริฐ ผช. ผอ. โครงการ ฯ กิจกรรม Work shop การค้นหาความสุขในองค์กรด้วย Mind mapping ดำเนินกิจกรรม โดย อ. สมเจตน์ วงค์ประเสริฐ ผช. ผอ. โครงการ ฯ

7 กิจกรรมค้นหาความสุขด้วยตัวเอง ( ภาคบ่าย )

8 ค้นหาความสุขในองค์กร ด้วย Happy 8 Check List นำกิจกรรมโดย อ. สม เจตน์ วงค์ประเสริฐ ผช. ผอ. โครงการ ฯ

9 กิจกรรมกลุ่ม Work shop แลกเปลี่ยน Happy 8 โดย focus group

10 นำเสนอกิจกรรมกลุ่ม

11 คุณลินจง ขันติวรยศ ตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าว ขอบคุณทีมงานโครงการฯ

12 อ. ศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการฯ กล่าวถึง ภาพรวมของกิจกรรม Work shop ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย และกล่าวขอบคุณองค์กรที่ร่วมกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม Work Shop Happy Workplace จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียง อินทร์ เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google