งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Farms ตลาดค้าส่ง ภูมิภาค ตลาดค้าส่งใน เมืองใหญ่ ตลาดค้าส่ง ภูมิภาค ตลาดค้า ปลีก ผู้บริโภ ค ผัก & ผลไม้จากแปลงปลูกถึง ผู้บริโภค โรงงานแปร รูป ตลาดค้า ปลีก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Farms ตลาดค้าส่ง ภูมิภาค ตลาดค้าส่งใน เมืองใหญ่ ตลาดค้าส่ง ภูมิภาค ตลาดค้า ปลีก ผู้บริโภ ค ผัก & ผลไม้จากแปลงปลูกถึง ผู้บริโภค โรงงานแปร รูป ตลาดค้า ปลีก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 farms ตลาดค้าส่ง ภูมิภาค ตลาดค้าส่งใน เมืองใหญ่ ตลาดค้าส่ง ภูมิภาค ตลาดค้า ปลีก ผู้บริโภ ค ผัก & ผลไม้จากแปลงปลูกถึง ผู้บริโภค โรงงานแปร รูป ตลาดค้า ปลีก ผู้บริโภ ค โรงงานแปร รูป ตลาดค้า ปลีก ผู้นำเข้า ผู้ค้า ปลีก ผู้นำเข้า ผู้ค้า ปลีก ผู้บริโภค ผู้นำเข้า ผู้ค้า ปลีก ผู้บริโภ ค

2

3

4 มูลค่าของผลผลิตที่ สูญเสีย ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับอัตราการสูญเสียของ ผลผลิตในภาคเกษตรเนื่องจากระบบและ ขบวนการขนย้ายดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตั้ง สมมุติฐานเกี่ยวกับอัตราการสูญเสียเป็นร้อยละ 10,15,20 และ 25 หน่วย : ล้านบาท GDP ของ ผลผลิตภาค เกษตร มูลค่า สูญเสีย 10% มูลค่า สูญเสีย 15% มูลค่า สูญเสีย 20% มูลค่า สูญเสีย 25% ปี 2004, 668,808 66, , , ,2 02 ปี 2005, 733,276 73, , , ,3 19 ปี 2006, 841,134 84, , , ,2 83


ดาวน์โหลด ppt Farms ตลาดค้าส่ง ภูมิภาค ตลาดค้าส่งใน เมืองใหญ่ ตลาดค้าส่ง ภูมิภาค ตลาดค้า ปลีก ผู้บริโภ ค ผัก & ผลไม้จากแปลงปลูกถึง ผู้บริโภค โรงงานแปร รูป ตลาดค้า ปลีก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google