งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mobile Print and Cloud Print โดย … อดิศร ขาวสังข์ บมจ. กสท โทรคมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mobile Print and Cloud Print โดย … อดิศร ขาวสังข์ บมจ. กสท โทรคมนาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mobile Print and Cloud Print โดย … อดิศร ขาวสังข์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

2 การพิมพ์จาก Mobile ในรูปแบบ ต่างๆ

3

4 นิยามของ Mobile Print ( อดิศร ขาวสังข์ ) • คือการพิมพ์งานจากเครื่อง มือถือ / แท็ปเล็ต ผ่านสื่อกลางต่อไปนี้ไปยังเครื่องพิมพ์ –WiFi • อยู่ใน Network (LAN เดียวกัน ) • อยู่ต่าง Network (Internet) - VPN • อยู่ต่าง Network (Internet) – Cloud Print –3G •Cloud Print •VPN

5 Mobile Print

6 นิยามของ Cloud Print ( อดิศร ขาวสังข์ ) • คือการพิมพ์งานจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ /Notebook/ มือถือ / แท็บเล็ต ผ่าน สื่อที่เป็นอินเตอร์เน็ต เช่น Internet (line or wireless)/3G Internet/ ไปยังเครื่องพิมพ์ที่วาง อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ โดยผ่านระบบ Cloud โดย เครื่องคอมพิวเตอร์ /Notebook/ มือถือ / แท็บเล็ต อาจจะอยู่ใน Network เดียวกันหรือต่าง Network กับเครื่องพิมพ์ • ไม่ต้องเชื่อมต่อผ่านระบบ VPN • สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์รุ่นเก่าและใหม่

7 Cloud Print

8 Cloud Print/Mobile Print

9 Understanding Mobile Printing Mobile printing solutions let you wirelessly print documents, photos, web pages, and more from a mobile device such as a smartphone or tablet to your printer.

10 Releases ของ Printer •Not support Cloud Print : เชื่อมต่อโดยตรง กับ Cloud •Support Cloud Print : เชื่อมต่อกับ Cloud ผ่าน PC • เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การใช้งาน Google Cloud Print ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้คุณใช้ เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานได้ในระบบคลาวด์ ซึ่ง สามารถเชื่อมต่อกับเว็บโดยตรงและไม่ต้องใช้ พีซีในการตั้งค่า

11 HP ePrint Platform •HP’s ePrint Platform is a printing method which utilizes the cloud to allow for on-the-go printing through e-mail.cloude-mail •While most printers require a connection to print, whether through wires or Wi-Fi, HP ePrint printers come with a custom e-mail address so that documents can be sent directly to the printer from any device that supports e-mail, such as a smartphone or iPad. This new method allows for across-the- world printing, enabling a businessman traveling in China to send documents to his office printer in New York, for instance. If you’d rather send a document now and have it printed later in the day, documents can be stored in the cloud and printed when desired.Wi-Fismartphone

12 HP ePrint Platform •Connection to the Google cloud directly on the printer allows users to access Google Docs, Photos and Calendar without using a computer or web appliance.GoogleGoogle Docs •HP ePrintCenter acts as a hub for HP customers, letting them do things such as view the status of print jobs, check for device updates, and browse from new apps. Through ePrintCenter users can also set up a “Scheduled Delivery,” which lets users schedule certain documents, such as daily news stories, to be printed for a specific time or date range. •HP apps pull material from websites, allowing users to select and print what they'd like directly from their printer. Mobile apps are also available which allow users to do things such as schedule a document to be printed at a FedEx or hotel for convenience while traveling.

13

14 Do I have a ePrint-enabled printer •Most HP printers released in 2010 and later feature ePrint and support mobile printing. To see if your printer is ePrint- enabled, go to Supported Printers for Cloud Services.Supported Printers for Cloud Services

15 การติดตั้งและใช้งาน HP ePrint บน Android • ติดตั้งโปรแกรมด้วยการค้นหาคำว่า “HP ePrint” บน Play Store • เปิดโปรแกรม ไปที่ Settings แล้วทำการ Activate โปรแกรม

16 HP Print Service Plugin • เมื่อเราติดตั้ง HP ePrint แล้ว Android จะมีการ อัพเดต HP Print Service Plugin โดยอัตโนมัติ เราไม่ต้องทำอะไร

17 การเซ็ต HP Printer ให้ Enable บริการผ่าน Web

18 แผ่นข้อมูลการเซ็ตค่าบน web

19 ต้องมีการ Sign up และ enter print code ผ่านเว็บ

20 การ Add Printer บน HP ePrint

21 ทดลองสั่งพิมพ์

22 การพิมพ์งานจาก PC/Notebook พิมพ์งานไปยังเครื่องพิมพ์ HP ผ่าน HP Cloud ทำได้สองแบบ • ผ่าน Driver Software ของ Printer • ผ่านโปรแกรม HP ePrint

23 การพิมพ์งานจาก PC/Notebook ไปยัง เครื่องพิมพ์ HP อาศัย Driver Software ผ่าน HP Cloud – ไปที่ Printers and Faxes – คลิ๊กเมาส์ขวาที่ Printer เลือกเมนู Printer Properties

24 การใช้โปรแกรม HP ePrint บน PC/Notebook พิมพ์งานไปยังเครื่องพิมพ์ HP ผ่าน HP Cloud • เราสามารถดาวน์โหลด โปรแกรม HP ePrint จาก เว็บของ HP มาติดตั้งตั้ง ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ /Notebook • จากนั้นเมื่อมีการสั่งพิมพ์ งานจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ /Notebook ของเราซึ่งเราอยู่ที่ไหนก็ ได้ในโลกนี้ที่มี อินเตอร์เน็ตก็สามารถที่ สั่งพิมพ์ไปยังเครื่องที่ชื่อ ว่า ePrint ผ่าน (HP Cloud) ไปยังเครื่องพิมพ์ HP ที่วางอยู่ที่สำนักงาน ของเราได้

25 การติดตั้ง HP ePrint • ดาวน์โหลดโปรแกรม HP ePrint มาไว้ในเครื่อง ที่จะใช้ติดตั้งโปรแกรม • ติดตั้งเสร็จจะมี Icon ของ HP ePrint ดังรูป

26 การติดตั้ง HP ePrint • แล้วกำหนดคุณสมบัติให้มี user ของ ePrint เพื่อให้สามารถสั่งพิมพ์มาจากที่ไหนก็ได้ดังรูป

27 Samsung Mobile Print

28

29

30

31 Samsung cloud print

32 การติดตั้ง Samsung Mobile Print บน Android • ติดตั้งโปรแกรมโดยค้นหาคำว่า Mobile Print ผ่าน Play store

33 การเพิ่มเครื่องพิมพ์ บน Samsung Mobile Print • ไปที่ setting,Select Printer, เลือก printer ที่ ต้องการ

34 ตัวอย่างการพิมพ์บน Samsung Mobile Print

35 Google Cloud Print

36

37

38

39 Google Cloud Print ทำงาน อย่างไร

40 ทำไมต้อง Google Cloud Print

41

42 เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานได้ในระบบ Cloud

43

44 เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบเดิมกับ Google Cloud Print • บนเครื่อง PC ให้เซ็ตเครื่อง PC ให้สามารถพิมพ์ ไปยังเครื่องพิมพ์เครื่องนั้นได้ ( ทั้งเครื่องพิมพ์ที่ เป็นแบบมี Network card หรือ share ผ่าน PC) • ติดตั้ง Google chrome บนเครื่อง PC

45 เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบเดิมกับ Google Cloud Print

46

47 เครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ได้ https://www.google.com/cloudprint#printers

48 เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ เข้ากับ Google Cloud Print http://www.google.com/cloudprint/learn/setup-hp.html

49 การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์บน Android กับ Google Cloud Print • ไปที่ Play Store ค้นหาคำว่า Google Cloud Print • เลือกติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อว่า Cloud Print ของ Google • ในกรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน Printer ผ่านเว็บ ไว้สามารถเซ็ตค่าต่างๆ ได้ที่ Settings – More Network – Printing – เลือก Cloud Print – enable cloud print ให้เป็นสีเขียว

50 เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ เข้ากับ Google Cloud Print

51 การติดตั้ง Google Cloud Print บน Andriod • ไปที่ Play Store ค้นหาคำว่า Google Cloud Print • เลือกติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อว่า Cloud Print ของ Google • ในกรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน Printer ผ่านเว็บ ไว้สามารถเซ็ตค่าต่างๆ ได้ที่ Settings – More Network – Printing – เลือก Cloud Print – enable cloud print ให้เป็นสีเขียว

52 การติดตั้ง Google Cloud Print บน Andriod

53

54

55

56 การพิมพ์จาก Google Chrome Browser ไปยัง google cloud print

57 การพิมพ์เอกสารจาก Google Cloud บน Chrome Browser ไป ยัง google cloud print

58 การใช้โปรแกรม PrintShare บน Android พิมพ์งานเอกสารไปยัง เครื่องพิมพ์ผ่าน Google Cloud Print

59 จบครับ


ดาวน์โหลด ppt Mobile Print and Cloud Print โดย … อดิศร ขาวสังข์ บมจ. กสท โทรคมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google