งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมทหารราบที่ 29 twenty-ninth infantry Regiment ร้อย. บก. ร.29 Headquarters Company twenty-ninth infantry Regiment ร้อย. ค. หนัก Heavy Mortar Company.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมทหารราบที่ 29 twenty-ninth infantry Regiment ร้อย. บก. ร.29 Headquarters Company twenty-ninth infantry Regiment ร้อย. ค. หนัก Heavy Mortar Company."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กรมทหารราบที่ 29 twenty-ninth infantry Regiment ร้อย. บก. ร.29 Headquarters Company twenty-ninth infantry Regiment ร้อย. ค. หนัก Heavy Mortar Company twenty-ninth infantry Regiment ภาษาอังกฤษในการรายงาน ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล ร.29 034589254

3 ชั้นยศ (Rank) ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล ร.29 034589254 พลทหาร Private สิบตรี Lance corporal สิบโท corporal สิบเอก Sergeant จ่าสิบตรี Master Sergeant Third Class จ่าสิบโท Master Sergeant Second Class จ่าสิบเอก Master Sergeant First Class ร. ต. Second lieutenant ร. ท. First lieutenant ร. อ. captain พ. ต. Major พ. ท. Lieutenant Colonel พ. อ. Colonel พ. อ.( พิเศษ ) Senior Colonel

4 การรายงานในการรวมพลประจำวัน ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล ร.29 034589254 Respect, twenty-ninth infantry Regiment Commanding Officer ทำความเคารพ.... ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 Attention แถวตรง Present, Arms ตรงหน้าระวัง, วันทยาหัตถ์ I am Master Sergeant First Class ………………………. กระผม ยศ - ชื่อ - สกุล Active duty Officer for twenty-ninth infantry Regiment. เป็นนายทหารเวรประจำกรมทหารราบที่ 29 50 Soldiers ready for the briefing. Sir ! ได้นำกำลังพลมารับฟังคำชี้แจงมีกำลังพลทั้งสิ้น 50 นาย ครับ At ease พัก

5 นายทหารเวร บก. ร.29 Attention !!! แถว, ตรง I am Sergeant ………………………. กระผม ยศ - ชื่อ - สกุล Active duty Officer for twenty-ninth infantry Regiment. เป็นนายทหารเวรประจำกรมทหารราบที่ 29 The situation is in normal. Sir! ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติ ครับ At ease พัก ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล ร.29 034589254

6 เสมียนเวร บก. ร.29 Attention !!! แถว, ตรง I am Sergeant ………………………. กระผม ยศ - ชื่อ - สกุล Active duty Clerk for twenty-ninth infantry Regiment. เป็นเสมียนเวรประจำกรมทหารราบที่ 29 The situation is in normal. Sir! ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติ ครับ At ease พัก ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล ร.29 034589254

7 สิบเวรกองร้อย Attention !!! แถว, ตรง I am Master Sergeant First Class ………………………. กระผม ยศ - ชื่อ - สกุล Active duty Sergeant for Headquarters Company twenty-ninth infantry Regiment / Heavy Mortar Company twenty-ninth infantry Regiment เป็นนายสิบเวรกองร้อยกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 29/ กองร้อยเครื่องยิงลูก ระเบิดหนักกรมทหารราบที่ 29 The situation is in normal. Sir! ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติ ครับ At ease พัก ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล ร.29 034589254


ดาวน์โหลด ppt กรมทหารราบที่ 29 twenty-ninth infantry Regiment ร้อย. บก. ร.29 Headquarters Company twenty-ninth infantry Regiment ร้อย. ค. หนัก Heavy Mortar Company.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google