งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทัพบกไทย ทบ. ทภ. พล. พัน. ขส. บชร. กรม ขส. รอ พัน. ขส. กรม สน. ขส. ทบ. บชร. กรม สน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทัพบกไทย ทบ. ทภ. พล. พัน. ขส. บชร. กรม ขส. รอ พัน. ขส. กรม สน. ขส. ทบ. บชร. กรม สน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กองทัพบกไทย ทบ. ทภ. พล. พัน. ขส. บชร. กรม ขส. รอ พัน. ขส. กรม สน. ขส. ทบ. บชร. กรม สน.

3 กรม ขส. รอ. บก. และร้อย. บก. พัน. ขส. 2 ( ผสม ) ร้อย. ขส. รยบ. กลาง ( ผสม ) ร้อย. ขส. เรือบก. และร้อย. บก. ร้อย. สถานีขนถ่ายร้อย. ขส. รยบ. หนัก พัน. ขส. 1 บก. และร้อย. บก. ร้อย. ขส. รยบ. เบา

4 บก. และ ร้อย. บก. กรม ขส. บก. กรมร้อย. บก. มว. ป้องกันตอน บก. กรมบก. ร้อย. หมู่ ป้องกันบก. มว. อจย.55 - 12

5 บก. และ ร้อย. บก. พัน. ขส. บก. พัน บก. ร้อย. ตอนซ่อมบำรุง ร้อย. บก. ตอนสื่อสาร ตอนส่งกำลัง ตอนยุทธการและการฝึก ตอนธุรการและกำลังพล อจย. 55- 16

6 ร้อย. ขส. รยบ. เบา บก. ร้อย. บก. มว. ตอน รยบ. หมู่ รยบ. มว. ซ่อบำรุง มว. รยบ. เบา อจย.55 - 17 ( 4 คัน )

7 ร้อย. ขส. รยบ. กลาง ( ผสม ) บก. ร้อย. มว. รยบ. กลาง ( 12 ตัน ) มว. รยบ. กลาง ( 25 ตัน ) บก. มว. หมู่ รยบ. กลาง ( 25 ตัน ) บก. มว. มว. ซ่อมบำรุง ( 4 คัน ) หมู่ รยบ. กลาง ( 12 ตัน ) ( 4 คัน ) ตอน รยบ. กลาง ( 25 ตัน ) ตอน รยบ. กลาง ( 12 ตัน ) อจย.55 - 18

8 ร้อย. ขส. รยบ. หนัก บก. ร้อย. บก. มว. ตอน รยบ. หนัก หมู่ รยบ. หนัก มว. ซ่อบำรุง มว. รยบ. หนัก อจย.55 - 28 ( 2 คัน )

9 พัน. ขส. บชร. บก. และ ร้อย. บก. ร้อย. ขส. รยบ. กลาง ( ผสม ) ร้อย. ขส. รยบ. เบา มว. สถานีขนถ่าย ชุดควบคุมการเคลื่อนย้าย (55-17) (55-18) อจย. 55 - 25

10 พัน. ขส. กรม สน. พล. ร. 9 บก. และร้อย. บก ร้อย. ขส. รยบ. เบา ร้อย. ขส. กรม สน. พล. ร. 9 ( 55 - 17 ) ( 55 - 88 )


ดาวน์โหลด ppt กองทัพบกไทย ทบ. ทภ. พล. พัน. ขส. บชร. กรม ขส. รอ พัน. ขส. กรม สน. ขส. ทบ. บชร. กรม สน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google