งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การขนส่งด้วยรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การขนส่งด้วยรถยนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา การขนส่งด้วยรถยนต์
วิชา การขนส่งด้วยรถยนต์

2 กองทัพบกไทย ทบ. ทภ. พล. ขส.ทบ. บชร. กรม สน. กรม ขส. รอ พัน.ขส. บชร.
ขส.ทบ บชร กรม สน. กรม ขส. รอ พัน.ขส. บชร. พัน.ขส.กรม สน. ทบ ทภ พล.

3 ระดับ ทบ. กรม ขส.รอ. บก.และร้อย.บก. พัน.ขส. 1 พัน.ขส. 2 ( ผสม )
ร้อย.ขส.รยบ.เบา บก.และร้อย.บก. บก.และร้อย.บก. ร้อย.ขส.เรือ ร้อย.ขส.รยบ.กลาง ( ผสม ) ร้อย.ขส.รยบ.หนัก ร้อย.สถานีขนถ่าย

4 อจย.55 - 12 บก.และ ร้อย.บก.กรม ขส. บก.กรม ร้อย.บก. บก.ร้อย. ตอน บก.กรม
มว.ป้องกัน บก.มว. หมู่ ป้องกัน

5 บก.และ ร้อย.บก.พัน.ขส. อจย บก.พัน ร้อย.บก. บก.ร้อย. ตอนยุทธการและการฝึก ตอนซ่อมบำรุง ตอนสื่อสาร ตอนธุรการและกำลังพล ตอนส่งกำลัง

6 อจย.55 - 17 ร้อย.ขส.รยบ.เบา บก.ร้อย. มว.รยบ.เบา มว.ซ่อบำรุง บก.มว.
ตอน รยบ. หมู่ รยบ. ( 4 คัน )

7 ร้อย.ขส.รยบ.กลาง ( ผสม ) อจย บก.ร้อย. มว.ซ่อมบำรุง มว.รยบ.กลาง ( 12 ตัน ) มว.รยบ.กลาง ( 25 ตัน ) ตอน รยบ.กลาง ( 12 ตัน ) ตอน รยบ.กลาง ( 25 ตัน ) บก.มว. บก.มว. หมู่ รยบ.กลาง ( 12 ตัน ) หมู่ รยบ.กลาง ( 25 ตัน ) ( 4 คัน ) ( 4 คัน )

8 อจย.55 - 28 ร้อย.ขส.รยบ.หนัก บก.ร้อย. มว.รยบ.หนัก มว.ซ่อบำรุง บก.มว.
ตอน รยบ.หนัก หมู่ รยบ.หนัก ( 2 คัน )

9 ชุดควบคุมการเคลื่อนย้าย
ระดับ ทภ. อจย พัน.ขส.บชร. บก.และ ร้อย.บก. ร้อย.ขส.รยบ.เบา ร้อย.ขส.รยบ.กลาง (ผสม ) (55-18) (55-17) ชุดควบคุมการเคลื่อนย้าย มว.สถานีขนถ่าย

10 ระดับ พล. พัน.ขส.กรม สน.พล.ร. 9 ร้อย.ขส.กรม สน. บก.และร้อย.บก
ร้อย.ขส.รยบ.เบา ( ) ( )


ดาวน์โหลด ppt วิชา การขนส่งด้วยรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google