งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. พระบัญญัติของพระเจ้ามีกี่ประการ? ก. 12 ประการ ข. 5 ประการ LF ง. 7 ประการ ค. 10 ประการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. พระบัญญัติของพระเจ้ามีกี่ประการ? ก. 12 ประการ ข. 5 ประการ LF ง. 7 ประการ ค. 10 ประการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 1. พระบัญญัติของพระเจ้ามีกี่ประการ? ก. 12 ประการ ข. 5 ประการ LF ง. 7 ประการ ค. 10 ประการ

5

6 2. พระเจ้าประทานพระบัญญัติให้กับผู้ใด? LF ง. โมเสส ก. ยาโคบ ข. โนอาห์ ค. อับราฮัม

7

8 3. พระเจ้าประทานพระบัญญัติบนภูเขาใด? LF ก. ภูเขาซีนาย ข. ภูเขากัลวารีโอ ค. ภูเขาเลบานอน ง. ภูเขาเฮอร์โมน

9

10 4. พระบัญญัติแบ่งออกเป็นกี่ส่วนใหญ่ๆ ? LF ก. 3 ส่วน ข. 5 ส่วน ค. 12 ส่วน ง. 2 ส่วน

11

12 5. หินพระบัญญัติถูกทุ่มลงเพื่อเป็นการต่อต้านสิ่งใด? LF ก. งูทองเหลือง ข. วัวทองคำ ค. ชดเชยความผิด ง. รูปพระบาอัล

13

14 6. อย่าลักขโมย อยู่ในพระบัญญัติประการใด? LF ข. ประการที่ 5 ค. ประการที่ 7 ก. ประการที่ 1 ง. ประการที่ 10

15

16 7. อย่าปรารถนาทรัพย์สมบัติของผู้อื่น อยู่ในพระบัญญัติประการใด? LF ข. ประการที่ 7ก. ประการที่ 2 ค. ประการที่ 8ง. ประการที่ 10

17

18 8. อย่าปลงใจในความอุลามก อยู่ในพระบัญญัติประการใด? LF ง. ประการที่ 7 ข. ประการที่ 9 ก. ประการที่ 10 ค. ประการที่ 8

19

20 9. วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ อยู่ในพระบัญญัติประการใด? LF ก. ประการที่ 1 ข. ประการที่ 2 ค. ประการที่ 4ง. ประการที่ 3

21

22 10. อย่าฆ่าคน อยู่ในพระบัญญัติประการใด? LF ก. ประการที่ 5ข. ประการที่ 6 ค. ประการที่ 7ง. ประการที่ 8

23

24 11. อย่าทำอุลามก อยู่ในพระบัญญัติประการใด? LF ข. ประการที่ 6ก. ประการที่ 5 ค. ประการที่ 7ง. ประการที่ 8

25

26 12. จงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว อยู่ในพระบัญญัติประการใด? LF ก. ประการที่ 1 ข. ประการที่ 2 ค. ประการที่ 3ง. ประการที่ 4

27

28 13. อย่าเป็นพยานเท็จ อยู่ในพระบัญญัติประการใด? LF ข. ประการที่ 9 ก. ประการที่ 8 ค. ประการที่ 7 ค. ประการที่ 5

29

30 14. อย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ อยู่ในพระบัญญัติประการใด? LF ก. ประการที่ 4 ข. ประการที่ 3 ข. ประการที่ 2 ง. ประการที่ 1

31

32 15. จงนับถือบิดามารดา อยู่ในพระบัญญัติประการใด? LF ข. ประการที่ 2ก. ประการที่ 1 ค. ประการที่ 3ง. ประการที่ 4

33 ขอแสดงความยินดี ท่านได้ 1 ล้านยูโร


ดาวน์โหลด ppt 1. พระบัญญัติของพระเจ้ามีกี่ประการ? ก. 12 ประการ ข. 5 ประการ LF ง. 7 ประการ ค. 10 ประการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google