งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระบัญญัติของพระเจ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระบัญญัติของพระเจ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระบัญญัติของพระเจ้า

2

3 1. พระบัญญัติของพระเจ้ามีกี่ประการ?
ก. 12 ประการ ข. 5 ประการ ค. 10 ประการ ง. 7 ประการ L F

4

5 2. พระเจ้าประทานพระบัญญัติให้กับผู้ใด?
ก. ยาโคบ ข. โนอาห์ ค. อับราฮัม ง. โมเสส L F

6

7 3. พระเจ้าประทานพระบัญญัติบนภูเขาใด?
ก. ภูเขาซีนาย ข. ภูเขากัลวารีโอ ค. ภูเขาเลบานอน ง. ภูเขาเฮอร์โมน L F

8

9 4. พระบัญญัติแบ่งออกเป็นกี่ส่วนใหญ่ๆ ?
ก. 3 ส่วน ข. 5 ส่วน ค. 12 ส่วน ง. 2 ส่วน L F

10

11 5. หินพระบัญญัติถูกทุ่มลงเพื่อเป็นการต่อต้านสิ่งใด?
ก. งูทองเหลือง ข. วัวทองคำ ค. ชดเชยความผิด ง. รูปพระบาอัล L F

12

13 6. อย่าลักขโมย อยู่ในพระบัญญัติประการใด?
6. อย่าลักขโมย อยู่ในพระบัญญัติประการใด? ก. ประการที่ 1 ข. ประการที่ 5 ค. ประการที่ 7 ง. ประการที่ 10 L F

14

15 7. อย่าปรารถนาทรัพย์สมบัติของผู้อื่น อยู่ในพระบัญญัติประการใด?
ก. ประการที่ 2 ข. ประการที่ 7 ค. ประการที่ 8 ง. ประการที่ 10 L F

16

17 8. อย่าปลงใจในความอุลามก อยู่ในพระบัญญัติประการใด?
ก. ประการที่ 10 ข. ประการที่ 9 ค. ประการที่ 8 ง. ประการที่ 7 L F

18

19 9. วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ อยู่ในพระบัญญัติประการใด?
ก. ประการที่ 1 ข. ประการที่ 2 ค. ประการที่ 4 ง. ประการที่ 3 L F

20

21 10. อย่าฆ่าคน อยู่ในพระบัญญัติประการใด?
10. อย่าฆ่าคน อยู่ในพระบัญญัติประการใด? ก. ประการที่ 5 ข. ประการที่ 6 ค. ประการที่ 7 ง. ประการที่ 8 L F

22

23 11. อย่าทำอุลามก อยู่ในพระบัญญัติประการใด?
11. อย่าทำอุลามก อยู่ในพระบัญญัติประการใด? ก. ประการที่ 5 ข. ประการที่ 6 ค. ประการที่ 7 ง. ประการที่ 8 L F

24

25 12. จงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว อยู่ในพระบัญญัติประการใด?
ก. ประการที่ 1 ข. ประการที่ 2 ค. ประการที่ 3 ง. ประการที่ 4 L F

26

27 อยู่ในพระบัญญัติประการใด?
13. อย่าเป็นพยานเท็จ อยู่ในพระบัญญัติประการใด? ก. ประการที่ 8 ข. ประการที่ 9 ค. ประการที่ 7 ค. ประการที่ 5 L F

28

29 14. อย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ อยู่ในพระบัญญัติประการใด?
ก. ประการที่ 4 ข. ประการที่ 3 ข. ประการที่ 2 ง. ประการที่ 1 L F

30

31 อยู่ในพระบัญญัติประการใด?
15. จงนับถือบิดามารดา อยู่ในพระบัญญัติประการใด? ก. ประการที่ 1 ข. ประการที่ 2 ค. ประการที่ 3 ง. ประการที่ 4 L F

32 ขอแสดงความยินดี ท่านได้ 1 ล้านยูโร Correct


ดาวน์โหลด ppt พระบัญญัติของพระเจ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google