งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. แม่ของพระเยซูเจ้าชื่ออะไร? LF ก. มารีย์ ข. เอลีซาเบธ ค. อันนาง. อีซาเบลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. แม่ของพระเยซูเจ้าชื่ออะไร? LF ก. มารีย์ ข. เอลีซาเบธ ค. อันนาง. อีซาเบลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 1. แม่ของพระเยซูเจ้าชื่ออะไร? LF ก. มารีย์ ข. เอลีซาเบธ ค. อันนาง. อีซาเบลา

5

6 2. คู่หมั้นของแม่ของพระเยซูเจ้าชื่ออะไร? ก. มีคาห์ ข. ยอห์น LF ง. เศคาริยาห์ ค. โยเซฟ

7

8 3. บิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้ามีอาชีพอะไร? LF ก. ช่างไม้ ข. เลี้ยงแกะ ค. พ่อค้า ง. นักกฎหมาย

9

10 4. พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดที่เมืองอะไร? LF ง. คาเปอร์นาอูม ข. เบธเลเฮม ก. เยรูซาเล็ม ค. นาซาเร็ธ

11

12 5. ผู้ที่มาหาพระกุมารเยซูพวกแรกคือใคร? LF ก. ชาวเลวี ข. คนเลี้ยงแกะ ค. สมณะ ง. บัณฑิต

13

14 6. บรรดานายชุมพาบาลพบพระกุมารเยซูที่ไหน? LF ข. โรงแรมก. พระวิหาร ค. ศาลาธรรมง. ถ้ำเลี้ยงสัตว์

15

16 7. บรรดาปราชญ์ที่มากราบนมัสการ พระกุมารเยซูคือใคร? LF ข. ผู้รอบรู้ ค. โหราจารย์ ก. ผู้มีปรีชา ง. นักดาราศาสตร์

17

18 8. ผู้ที่ต้องการฆ่าพระเยซูเจ้าตั้งแต่เกิดคือใคร? LF ง. เฮโรด ก. เนโรห์ ข. เฮโรเดียส ค. ซาโลมอน

19

20 9. ในการถวายพระกุมารในพระวิหาร ผู้เฒ่าที่อยู่ในพระวิหารชื่ออะไร? LF ก. สิเมโอนข. เศคาริยาห์ ค. มารูสเลมีอิสยาห์

21

22 10. ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์หนีกษัตริย์เฮโรดไปอยู่ที่ใด? LF ก. เมโสโปเตเมีย ข. ซีเรีย ค. กรีก ง. อียิปต์

23

24 11. เมื่อกลับจากประเทศอียิปต์ ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ไปอยู่ที่ใด? LF ข. นาซาเร็ธก. ไคไร ค. คานาง. เอมมาอูส

25

26 12. พระเยซูเจ้าหายไปในพระวิหาร เมื่อมีพระชนมายุเท่าใด? LF ก. 3 ปี ข. 6 ปี ค. 12 ปี ง. 15 ปี

27

28 13. พระเยซูเจ้าทรงสืบเชื้อสายมาจาก กษัตริย์พระองค์ใด? LF ข. อิสสิยาห์ก. ซาอูล ค. เนโรห์ง. ดาวิด

29

30 14. ลุงของพระเยซูเจ้าชื่ออะไร? LF ข. เยเรมีห์ ก. เศคาริยาห์ ค. อิสสิยาห์ ง. ยอห์น

31

32 15. บุตรของนางเอลีซาเบธซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง ของพระเยซูเจ้าชื่ออะไร? LF ก. คาเบรียล ข. มัทธิอัส ค. ลูกาง. ยอห์น

33 ขอแสดงความยินดี ท่านได้ 1 ล้านยูโร


ดาวน์โหลด ppt 1. แม่ของพระเยซูเจ้าชื่ออะไร? LF ก. มารีย์ ข. เอลีซาเบธ ค. อันนาง. อีซาเบลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google