งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือบุตรสิรา บทที่ 3 ข้อ 17-24 “ความถ่อมตน” ความถ่อมตน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือบุตรสิรา บทที่ 3 ข้อ 17-24 “ความถ่อมตน” ความถ่อมตน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนังสือบุตรสิรา บทที่ 3 ข้อ 17-24 “ความถ่อมตน” ความถ่อมตน

2 ลูกเอ๋ย จงกระทำการทุกอย่างด้วยใจสุภาพอ่อนโยน
แล้วเจ้าจะเป็นที่รักใคร่มากกว่าคนใจบุญ

3 เจ้ายิ่งเป็นใหญ่เป็นโตมากเท่าใด
ก็ยิ่งต้องถ่อมตัวลงมากเท่านั้น แล้วพระเจ้าจะทรงโปรดปราน

4 เหตุว่า ฤทธานุภาพของพระเจ้าใหญ่ยิ่งนัก
พระองค์ได้รับเกียรติจากผู้ต่ำต้อย

5 อย่าเสาะหาความรู้ที่ยากเกินไปสำหรับเจ้า
อย่าค้นคว้าสิ่งที่เกินกำลังเจ้า

6 จงไตร่ตรองแต่ในสิ่งที่เจ้าได้รับมอบหมาย
ส่วนเรื่องเร้นลับต่างๆนั้น มิใช่ธุระของเจ้า

7 อย่าไปยุ่งกับเรื่องที่เกินปัญญาของเจ้า
เรื่องที่ทรงเปิดเผยแก่เจ้าก็เกินปัญญามนุษย์อยู่แล้ว

8 การยึดมั่นในความเห็นของตนเอง ย่อมทำให้คนเป็นอันมากหลงผิด
การใช้เหตุผลที่ผิด ย่อมทำให้การตัดสินของเขาลำเอียงไป

9 หากไม่มีตา เจ้าก็ไม่เห็นแสง หากไม่มีความรู้ ก็ไม่มีความฉลาด


ดาวน์โหลด ppt หนังสือบุตรสิรา บทที่ 3 ข้อ 17-24 “ความถ่อมตน” ความถ่อมตน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google