งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือ บุตรสิรา บทที่ 3 ข้อ 17-24 ความถ่อมตน “ ความถ่อมตน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือ บุตรสิรา บทที่ 3 ข้อ 17-24 ความถ่อมตน “ ความถ่อมตน ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หนังสือ บุตรสิรา บทที่ 3 ข้อ 17-24 ความถ่อมตน “ ความถ่อมตน ”

3 ลูกเอ๋ย จงกระทำการทุกอย่างด้วยใจสุภาพอ่อนโยน แล้วเจ้าจะเป็นที่รักใคร่มากกว่าคนใจบุญ แล้วเจ้าจะเป็นที่รักใคร่มากกว่าคนใจบุญ

4 เจ้ายิ่งเป็นใหญ่เป็นโตมากเท่าใด ก็ยิ่งต้องถ่อมตัวลงมากเท่านั้น แล้วพระเจ้าจะทรงโปรดปราน

5 เหตุว่า ฤทธานุภาพของพระเจ้าใหญ่ยิ่งนัก พระองค์ได้รับเกียรติจากผู้ต่ำต้อย

6 อย่าเสาะหาความรู้ที่ยากเกินไปสำหรับเจ้าอย่าค้นคว้าสิ่งที่เกินกำลังเจ้า

7 จงไตร่ตรองแต่ในสิ่งที่เจ้าได้รับมอบหมาย ส่วนเรื่องเร้นลับต่างๆนั้น มิใช่ธุระของเจ้า

8 อย่าไปยุ่งกับเรื่องที่เกินปัญญาของเจ้าเรื่องที่ทรงเปิดเผยแก่เจ้าก็เกินปัญญามนุษย์อยู่แล้ว

9 การยึดมั่นในความเห็นของตนเองย่อมทำให้คนเป็นอันมากหลงผิด การใช้เหตุผลที่ผิดย่อมทำให้การตัดสินของเขาลำเอียงไป

10 หากไม่มีตา เจ้าก็ไม่เห็นแสง หากไม่มีความรู้ ก็ไม่มีความฉลาด


ดาวน์โหลด ppt หนังสือ บุตรสิรา บทที่ 3 ข้อ 17-24 ความถ่อมตน “ ความถ่อมตน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google