งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต กันยายน 2011 “แต่จำเป็นต้องเลี้ยงฉลอง และชื่นชมยินดี เพราะน้องชายคนนี้ของลูกตายไปแล้วกลับมีชีวิตอีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก" (ลูกา 15,32)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต กันยายน 2011 “แต่จำเป็นต้องเลี้ยงฉลอง และชื่นชมยินดี เพราะน้องชายคนนี้ของลูกตายไปแล้วกลับมีชีวิตอีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก" (ลูกา 15,32)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจาทรงชีวิต กันยายน 2011

3 “แต่จำเป็นต้องเลี้ยงฉลอง และชื่นชมยินดี เพราะน้องชายคนนี้ของลูกตายไปแล้วกลับมีชีวิตอีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก" (ลูกา 15,32)

4 พระวาจานี้เป็นประโยคสุดท้ายในนิทานเปรียบเทียบ เรื่องลูกล้างผลาญ ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้เรา เข้าใจดีว่า พระเมตตาของพระเป็นเจ้านั้นยิ่งใหญ่เพียงใด

5 พระองค์ยังทรงเล่านิทานเปรียบเทียบอีกสองเรื่อง เกี่ยวกับพระเมตตาของพระเป็นเจ้า นั่นคือ

6 เรื่องเจ้าของแกะที่มี แกะหนึ่งร้อยตัว และตัว หนึ่งหายไป เขายอม ทิ้งแกะ 99 ตัวไว้ในถิ่น ทุรกันดาร เพื่อตามหา แกะที่หายไป

7 อีกเรื่องหนึ่งคือ หญิงที่ได้ทำเงิน เหรียญหายไป และเธอได้หาจน พบ เธอเรียกมิตร สหายและเพื่อน บ้านมาร่วมยินดี กับเธอ

8 "แต่จำเป็นต้องเลี้ยงฉลองและชื่นชมยินดี เพราะน้องชายคนนี้ ของลูกตายไปแล้วกลับมีชีวิตอีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก"

9 จากพระวาจานี้ พระเป็นเจ้าทรงเชิญ ชวนให้ทุกๆคน มาชื่นชม ปลาบปลื้ม และร่วมยินดีกับ พระองค์ เพราะคน บาปที่เหินห่างจาก พระองค์ไปได้หวน กลับมาหาพระองค์

10 ในนิทานเปรียบเทียบ บิดากล่าวถ้อยคำนี้กับ บุตรคนโต ซึ่งอยู่กับพ่อ เสมอมา และปฏิบัติดีมา ตลอด แต่ลูกคนนี้ หลังจากที่ทำงานหนัก มาตลอดวัน เขาไม่ยอม เข้าบ้านที่กำลังมีงาน เลี้ยงฉลองการกลับมา ของน้องชาย

11 พ่อจึงออกไปหาลูกที่ซื่อสัตย์คนนี้ เหมือนกับออกไปพบ ลูกที่หายไป พ่อพยายามชี้แจงให้เข้าใจ แต่ก็เห็นได้ชัดว่า ความรู้สึกของพ่อและลูกคนโตนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

12 พ่อมีความรัก อันไร้ขอบเขต และอยากให้ลูก ทุกคนมีความ ยินดีในหัวใจ เช่นเดียวกับ ท่าน

13 แต่ใจของลูกกลับเต็ม ไปด้วยการสบประมาท เหยียดหยาม และ ความอิจฉาต่อน้อง และไม่ยอมรับว่า เขาเป็นน้องอีก เขาใช้คำพูดกับน้องว่า “ลูกคนนี้ของพ่อได้ ล้างผลาญทรัพย์ สมบัติของพ่อ”

14 ความรักและความยินดีที่พ่อมีต่อลูกที่กลับมา ทำให้เห็นชัด ถึงความโกรธของลูกคนโต และเห็นว่าความสัมพันธ์ของ เขาที่มีต่อพ่อช่างเย็นชา และไม่ถูกต้อง

15 เขาสนใจแต่เรื่องทำงาน ทำหน้าที่ แต่เขาไม่ได้รักพ่ออย่าง ลูกที่แท้จริง ดูเป็นทำนองว่า เขาเคารพเชื่อฟังพ่อเหมือนดัง ผู้เป็นเจ้าของ

16 “แต่จำเป็นต้องเลี้ยงฉลองและชื่นชมยินดี เพราะน้องชายคนนี้ ของลูกตายไปแล้วกลับมีชีวิตอีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก"

17 ด้วยพระวาจานี้ พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราให้ระวังอันตรายที่เรา เองอาจจะพลาดได้ คือการมีชีวิตดังคนที่ดีพร้อม มุ่งความดี บริบูรณ์ ตัดสินพี่น้องอื่นๆว่า ดีน้อยกว่าตน

18 บุคคลเช่นนี้ ยึดติดที่ความดีบริบูรณ์ อยากสร้าง ตัวเองเต็มเปี่ยมไปด้วยตัวเอง ยกยอชื่นชมตัวเอง

19 เขาทำเหมือนกับลูกชายที่อยู่ที่บ้าน ที่ภาวนาให้พ่อฟังถึง ความยินดีของตนว่า “ผมรับใช้พ่อมาหลายปี ไม่เคย ฝ่าฝืนคำสั่งของพ่อเลย”

20 "แต่จำเป็นต้องเลี้ยงฉลองและชื่นชมยินดี เพราะน้องชายคนนี้ ของลูกตายไปแล้วกลับมีชีวิตอีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก"

21 ในความสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้านั้น การถือตามพระบัญญัติ ไม่เป็นการเพียงพอ ในนิทานเปรียบเทียบนี้

22 พระเยซูเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าความรักของพระองค์มุ่งมาสู่มนุษย์ โดยไม่ดูว่า มนุษย์มีความเหมาะสมหรือไม่ ทรงต้องการเพียงให้ มนุษย์เปิดตนเองต่อพระองค์ เพื่อจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ ที่แท้จริงต่อกันได้

23 ณ ที่นี้ เราจะเห็นได้ชัดว่า อุปสรรคยิ่งใหญ่ต่อพระเป็นเจ้าองค์ ความรักคือ ชีวิตของบุคคลผู้นั้นเอง ที่มีกิจการงานมากมาย แต่ว่าพระเป็นเจ้าทรงปรารถนาหัวใจของเรา

24 "แต่จำเป็นต้องเลี้ยงฉลองและชื่นชมยินดี เพราะน้องชายคนนี้ ของลูกตายไปแล้วกลับมีชีวิตอีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก"

25 ด้วยพระวาจานี้เองพระเยซูเจ้าทรงเชิญชวนพวกเราให้มี ความรักอันไม่มีขีดจำกัดต่อคนบาปเช่นเดียวกับพระบิดาเจ้า ทรงรักพวกเขา

26 บิดาได้บอกลูกคนโตให้ร่วมยินดีในการกลับมาของ น้อง พระบิดาเจ้าทรงรียกร้องให้เราเปลี่ยนแนวคิด

27 คือเราต้องต้อนรับคนที่ผิด และคนที่รู้สึกเหยียดหยามว่าต่ำต้อยกว่า เราต้องถือว่า เขาเป็นพี่น้องของเรา สิ่งนี้จะช่วยให้เรากลับใจ เพราะ จะช่วยชำระจิตใจเรา จากการมั่นใจว่า เราดีกว่าคนอื่น

28 ช่วยทำให้เราเป็นมิตรกับทุกคนที่นับถือศาสนาอื่น และทำให้เรารับ ความรอดที่พระเยซูเจ้าโปรดให้เรา ทำให้เราเข้าใจว่าความรอดเป็น ของประทาน อันเนื่องมาจากความรัก ของพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริง

29 “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อเดือนมีนาคม 2001 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org "แต่จำเป็นต้องเลี้ยง ฉลองและชื่นชมยินดี เพราะน้องชายคนนี้ ของลูกตายไปแล้วกลับ มีชีวิตอีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก" (ลูกา 15,32) "แต่จำเป็นต้องเลี้ยง ฉลองและชื่นชมยินดี เพราะน้องชายคนนี้ ของลูกตายไปแล้วกลับ มีชีวิตอีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก" (ลูกา 15,32)


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต กันยายน 2011 “แต่จำเป็นต้องเลี้ยงฉลอง และชื่นชมยินดี เพราะน้องชายคนนี้ของลูกตายไปแล้วกลับมีชีวิตอีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก" (ลูกา 15,32)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google