งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือบุตรสิรา บทที่ 3 หน้าที่ต่อบิดามารดา บุตรที่เคารพนับถือบิดาก็ใช้หนี้บาปของตน บุตรที่ให้เกียรติมารดาก็เท่ากับสะสมทรัพย์สมบัติไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือบุตรสิรา บทที่ 3 หน้าที่ต่อบิดามารดา บุตรที่เคารพนับถือบิดาก็ใช้หนี้บาปของตน บุตรที่ให้เกียรติมารดาก็เท่ากับสะสมทรัพย์สมบัติไว้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หนังสือบุตรสิรา บทที่ 3 หน้าที่ต่อบิดามารดา

3 บุตรที่เคารพนับถือบิดาก็ใช้หนี้บาปของตน บุตรที่ให้เกียรติมารดาก็เท่ากับสะสมทรัพย์สมบัติไว้

4 ใครเคารพนับถือบิดาก็จะประสบความสุขสันต์หรรษากับบุตรของตนเอง ในวาระที่เขาภาวนาอ้อนวอน พระเจ้าก็จะสดับฟัง

5 บุตรที่ให้เกียรติบิดาจะมีอายุ ยืน บุตรที่เชื่อฟังพระเจ้า จะทำ ให้มารดาชื่นใจ

6 ผู้ที่เคารพยำเกรงพระเจ้า ย่อมให้เกียรติแก่บิดา เขาจะรับใช้บิดามารดาดังรับใช้เจ้านาย

7 ไม่ว่าจะพูดหรือทำสิ่งใด ก็จงให้ เกียรติบิดาของเจ้า พรจากบิดาจะได้มาถึงตัวเจ้า

8 เหตุว่าพรของบิดาทำให้บ้านเรือนมั่นคงส่วนคำสาปแช่งของมารดาโค่นถึงราก

9 อย่าภาคภูมิใจเมื่อบิดาของเจ้าต้องอดสูความเสื่อมศักดิ์ศรีของบิดาไม่เป็นเกียรติแก่เจ้าดอก เพราะเกียรติของคนเราย่อมมาจากการเคารพบิดา และมารดาที่เสื่อมศักดิ์ศรี ก็เป็นที่อับอายแก่บุตรด้วย

10 ลูกเอ๋ย จงเลี้ยงดูพ่อเจ้าในวัยชรา อย่าให้ท่านเศร้าโศกาตลอดอายุขัย

11 แม้สติปัญญาท่านเสื่อมลง ก็จงอลุ้มอล่วยกับท่าน อย่าดูหมิ่นท่านในวัยที่เจ้ายังแข็งแรง อย่าดูหมิ่นท่านในวัยที่เจ้ายังแข็งแรง

12 เหตุว่า การมีใจเมตตาต่อบิดา จะไม่มีวันลืม แต่จะกลับเป็นสินใช้หนี้บาปของเจ้า

13 เมื่อเวลาเจ้าตกระกำลำบากพระเจ้าจะระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้า และจะทำให้บาปของเจ้าละลายไป ดุจน้ำแข็งถูกแดด

14 ลูกทั้งหลาย เชื่อฟังเราเถิด เราเป็นบิดาของเจ้า เจ้าจะได้มีชีวิต เหตุว่า พระเจ้าทรงยกย่องบิดาเหนือบุตร ทรงสนับสนุนสิทธิของมารดาเหนือบุตร


ดาวน์โหลด ppt หนังสือบุตรสิรา บทที่ 3 หน้าที่ต่อบิดามารดา บุตรที่เคารพนับถือบิดาก็ใช้หนี้บาปของตน บุตรที่ให้เกียรติมารดาก็เท่ากับสะสมทรัพย์สมบัติไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google