งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือบุตรสิรา บทที่ 3 หน้าที่ต่อบิดามารดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือบุตรสิรา บทที่ 3 หน้าที่ต่อบิดามารดา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนังสือบุตรสิรา บทที่ 3 หน้าที่ต่อบิดามารดา

2 บุตรที่เคารพนับถือบิดา
ก็ใช้หนี้บาปของตน บุตรที่ให้เกียรติมารดา ก็เท่ากับสะสมทรัพย์สมบัติไว้

3 ก็จะประสบความสุขสันต์หรรษากับบุตรของตนเอง
ใครเคารพนับถือบิดา ก็จะประสบความสุขสันต์หรรษากับบุตรของตนเอง ในวาระที่เขาภาวนาอ้อนวอน พระเจ้าก็จะสดับฟัง

4 บุตรที่ให้เกียรติบิดาจะมีอายุยืน
บุตรที่เชื่อฟังพระเจ้า จะทำให้มารดาชื่นใจ

5 ผู้ที่เคารพยำเกรงพระเจ้า ย่อมให้เกียรติแก่บิดา
เขาจะรับใช้บิดามารดาดังรับใช้เจ้านาย

6 ไม่ว่าจะพูดหรือทำสิ่งใด ก็จงให้เกียรติบิดาของเจ้า
พรจากบิดาจะได้มาถึงตัวเจ้า

7 เหตุว่าพรของบิดาทำให้บ้านเรือนมั่นคง ส่วนคำสาปแช่งของมารดาโค่นถึงราก

8 อย่าภาคภูมิใจเมื่อบิดาของเจ้าต้องอดสู
ความเสื่อมศักดิ์ศรีของบิดาไม่เป็นเกียรติแก่เจ้าดอก เพราะเกียรติของคนเราย่อมมาจากการเคารพบิดา และมารดาที่เสื่อมศักดิ์ศรี ก็เป็นที่อับอายแก่บุตรด้วย

9 ลูกเอ๋ย จงเลี้ยงดูพ่อเจ้าในวัยชรา อย่าให้ท่านเศร้าโศกาตลอดอายุขัย

10 แม้สติปัญญาท่านเสื่อมลง ก็จงอลุ้มอล่วยกับท่าน
อย่าดูหมิ่นท่านในวัยที่เจ้ายังแข็งแรง

11 เหตุว่า การมีใจเมตตาต่อบิดา จะไม่มีวันลืม
แต่จะกลับเป็นสินใช้หนี้บาปของเจ้า

12 เมื่อเวลาเจ้าตกระกำลำบาก พระเจ้าจะระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้า
และจะทำให้บาปของเจ้าละลายไป ดุจน้ำแข็งถูกแดด

13 ลูกทั้งหลาย เชื่อฟังเราเถิด
เราเป็นบิดาของเจ้า เจ้าจะได้มีชีวิต เหตุว่า พระเจ้าทรงยกย่องบิดาเหนือบุตร ทรงสนับสนุนสิทธิของมารดาเหนือบุตร


ดาวน์โหลด ppt หนังสือบุตรสิรา บทที่ 3 หน้าที่ต่อบิดามารดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google