งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต กรกฎาคม 2009 " จงขายทรัพย์สินของท่านและ ให้ทาน จงหาถุงเงินที่ไม่มีวัน ชำรุด จงหาทรัพย์สมบัติที่ไม่ มีวันหมดสิ้นในสวรรค์ ที่นั่น ขโมยเข้าไม่ถึงและแมลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต กรกฎาคม 2009 " จงขายทรัพย์สินของท่านและ ให้ทาน จงหาถุงเงินที่ไม่มีวัน ชำรุด จงหาทรัพย์สมบัติที่ไม่ มีวันหมดสิ้นในสวรรค์ ที่นั่น ขโมยเข้าไม่ถึงและแมลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจา ทรง ชีวิต กรกฎาคม 2009

3 " จงขายทรัพย์สินของท่านและ ให้ทาน จงหาถุงเงินที่ไม่มีวัน ชำรุด จงหาทรัพย์สมบัติที่ไม่ มีวันหมดสิ้นในสวรรค์ ที่นั่น ขโมยเข้าไม่ถึงและแมลง ขมวนไม่ทำลาย " ( ลก 12,33).

4 คุณยังหนุ่มยังสาว คุณอยากมีอุดมการณ์ในชีวิต อยากมีชีวิตที่ทุ่มเท เอาจริงเอาจังใช่ไหม ถ้าเช่นนั้น จงฟังพระเยซูเจ้าซิ เพราะว่าไม่มีใครใน โลกที่จะเรียกร้องจากคุณได้มากเท่ากับพระองค์ เป็นโอกาสของคุณแล้วที่จะพิสูจน์ว่า คุณมีความเชื่อ คุณใจกว้าง คุณกล้าหาญ

5 หรือคุณเป็นผู้ใหญ่ อยากมีชีวิตที่ดีงาม ทุ่มเท ไม่เหลาะแหละ และไม่ทำให้คุณรู้สึกผิดหวังใช่ไหม

6 หรือคุณเป็นคนสูงอายุ อยากใช้ ชีวิตช่วงสุดท้ายเพื่อใครสักคนที่ไม่ หลอกลวง ไม่ทำให้คุณเป็นกังวล เหนื่อยหน่ายใช่ไหม ถ้าเช่นนั้น พระวาจาของพระเยซูเจ้าตอนนี้ ก็เหมาะกับคุณ

7 พระวาจาตอนนี้ พระเยซูเจ้าทรงกล่าวสรุปพระวาจาที่ทรงเตือนเราว่า อย่าวิตกกังวลว่า จะมีอะไรกิน หรือจะมีเสื้อผ้าสวมใส่หรือไม่ พระองค์ทรงบอกให้มองดูนกในอากาศ มันไม่ได้หว่าน หรือดอกไม้ในทุ่งนาซึ่งไม่ได้ทอผ้า

8 ดังนั้น จงขจัดความห่วงกังวลในเรื่องข้าวของๆโลกออกไปเสียจาก จิตใจของคุณ พระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงรักคุณมากกว่าทรงรักนก และดอกไม้ พระองค์จะทรงดูแลเอาใจใส่คุณเอง และพระเยซูเจ้าตรัสกับคุณว่า

9 " จงขายทรัพย์สินของท่านและ ให้ทาน จงหาถุงเงินที่ไม่มีวัน ชำรุด จงหาทรัพย์สมบัติที่ไม่ มีวันหมดสิ้นในสวรรค์ ที่นั่น ขโมยเข้าไม่ถึงและแมลง ขมวนไม่ทำลาย " ( ลก 12,33).

10 หากเราอ่านพระวรสาร ทั้งเล่ม หรือจะพิจารณา แต่ละถ้อยคำในพระวร สาร เราจะเห็นว่าพระวร สารเรียกร้องเอาทุกสิ่ง ทุกอย่างจากคุณ ทุกสิ่ง ที่คุณเป็น และทุกสิ่งที่ คุณมี

11 ก่อนการเสด็จมาของพระ เยซูเจ้า พระเจ้าไม่เคย เรียกร้องมากและจริงจัง อย่างนี้ ในพระคัมภีร์เดิม การมีทรัพย์สมบัติมากถือ ว่าเป็นเรื่องดี เป็นพระพร จากพระเจ้า การให้ทาน กับคนยากจนเป็นหน้าที่ก็ จริง แต่ก็เป็นเพียงวิธีการ ที่จะได้รับความดี ความชอบจาก พระผู้สูงสุด

12 ต่อมา ความคิดเรื่อง บำเหน็จรางวัลในชีวิต หน้า ได้เป็นที่แพร่หลาย ในหมู่ชาวยิว กษัตริย์องค์ หนึ่งทรงถูกตำหนิ เพราะ เขาได้ใช้จ่ายทรัพย์ สมบัติอย่างสุรุ่ยสุร่าย พระองค์ได้ทรงตอบผู้ ตำหนิว่า “บรรพบุรุษของ เราสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อ ชีวิตนี้ แต่เราสะสมทรัพย์ เพื่อชีวิตหน้า”

13 ความพิเศษของพระวาจา ของพระเยซูเจ้าอยู่ที่ว่า พระองค์ทรงเรียกร้อง ทั้งหมด ทรงเรียกร้อง จากคุณทุกอย่าง พระองค์ไม่ต้องการให้ คุณเป็นห่วงเป็นกังวล กับข้าวของๆโลกนี้มาก เกินควร ทรงต้องการให้ คุณมอบความไว้วางใจ กับพระองค์ แต่เพียงผู้เดียว

14 พระองค์ทรงทราบดี ว่า ทรัพย์สมบัติเป็น อุปสรรคใหญ่หลวง มันกินที่ในจิตใจคุณ แต่พระองค์ต้องการ ครอบครองจิตใจของ คุณทั้งหมด ดังนี้ พระองค์ทรงเร่ง เร้าคุณว่า

15 " จงขายทรัพย์สินของท่านและ ให้ทาน จงหาถุงเงินที่ไม่มีวัน ชำรุด จงหาทรัพย์สมบัติที่ไม่ มีวันหมดสิ้นในสวรรค์ ที่นั่น ขโมยเข้าไม่ถึงและแมลง ขมวนไม่ทำลาย " ( ลก 12,33).

16 หากคุณไม่อาจตัดขาด เป็นอิสระจากข้าวของที่คุณมีได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะ สายใยในครอบครัว หรือเพราะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือเพราะตำแหน่ง ส่วนตัวที่คุณจำต้องดำเนินรูปแบบชีวิตในลักษณะนั้น คุณก็ควรตัดขาดจาก ทรัพย์สินทางด้านจิตใจ ด้วยการถือว่าคุณเป็นเพียงผู้จัดการทรัพย์สิน

17 และเมื่อทำได้อย่างนี้ คุณก็จัดการทรัพย์สิน ของคุณได้และรักคน อื่นได้ด้วย เมื่อคุณบริหารจัดการ ทรัพย์สินเพื่อคนอื่น ก็เท่ากับว่าคุณกำลัง สะสมทรัพย์ที่มอดไม่ อาจทำลาย และขโมย ไม่อาจลักเอาไปได้

18 คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไร ที่คุณควรเก็บรักษาไว้ หรืออะไรที่ควรจ่ายแจก ออกไป ก็ด้วยการฟังเสียง พระเจ้าที่ทรงประทับในตัว คุณ และถ้าหากคุณไม่ อาจตัดสินใจได้ด้วยตัว คุณเอง ก็จงขอคำแนะนำ จากผู้อื่น

19 จงปฏิบัติตามพระวาจาของพระเยซู เจ้าที่ว่า “จงขาย...จงให้” ถ้าคุณทำ ได้อย่างนี้ คุณก็กำลังสะสมทรัพย์ใน ถุงที่ไม่มีวันเปื่อยยุ่ย ซึ่งคุณจะเห็นว่ามีสิ่ง ต่างๆมากมายที่คุณมี มากเกินความจำเป็น จงอย่าเก็บเอาไว้ จงให้ออกไป จงให้กับ คนที่ไม่มี

20 อย่างไรก็ตาม พระเจ้าไม่ทรง ต้องการให้คุณ เป็นห่วงเป็นกังวล ไปกับมัน ดังนั้น จงใส่ใจใน เรื่องเงินทอง ทรัพย์สินเพียง เท่าที่จำเป็น พอเหมาะพอควร กับชีวิตของคุณ เท่านั้น ส่วนที่ เกินไปจากนี้ แต่เนื่องจากว่า คุณมีชีวิตอยู่ ในโลก เป็นธรรมดาที่ คุณจะต้องยุ่ง เกี่ยวกับเรื่อง เงินๆทองๆ และข้าวของ อย่างอื่น

21 " จงขายทรัพย์สินของท่านและ ให้ทาน จงหาถุงเงินที่ไม่มีวัน ชำรุด จงหาทรัพย์สมบัติที่ไม่ มีวันหมดสิ้นในสวรรค์ ที่นั่น ขโมยเข้าไม่ถึงและแมลง ขมวนไม่ทำลาย " (Lc 12,33).

22 พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงเป็นคนยากจนอย่างแท้จริง ที่ฝังพระศพของพระองค์ พิสูจน์ได้ (เป็นโลงศพเรียบๆฝังลงในดินธรรมดาๆ) ก่อนวาระสุดท้ายพระองค์ทรงบอก กับน้องชายว่า “กระเป๋าเพื่อการเดินทางครั้งสำคัญของฉัน เตรียมพร้อมไว้นานแล้ว” นี่เป็นเรื่องที่คุณควรทำเช่นเดียวกัน คือเตรียมกระเป๋าเดินทาง

23 กระเป๋า ในสมัยของพระเยซูเจ้าก็ คือ “ถุง“ เราจงเตรียมให้พร้อมใน แต่ละวัน จงใส่สิ่งที่เราคิดว่าจะเป็น ประโยชน์ต่อคนอื่น สิ่งที่คุณจะเก็บ ไว้ในถุงนั้นก็คือสิ่งที่คุณแจกจ่ายให้ ไปนั่นเอง ลองคิดดูว่าในโลกของ เรายังมีผู้คนหิวโหยอีกสักเท่าไร มีคนทุกข์ทรมานอีกเท่าไร คนอัตคัดขาดแคลนมีสักเท่าไร

24 จงใส่กิจการทุกอย่างที่คุณทำด้วยความรัก และสิ่งดีทุกอย่างที่คุณปฏิบัติต่อคน อื่นลงในกระเป๋านั้นด้วย เราจงทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระเจ้า และบอกกับพระองค์ อย่างเรียบๆง่ายๆว่า “ลูกทำสิ่งนี้เพื่อพระองค์” และจงทำกิจการนั้นอย่างดี ครบถ้วน เพราะสิ่งนั้นจะเก็บไว้ในเมืองสวรรค์ และจะคงอยู่ตลอดนิรันดร

25 " จงขายทรัพย์สินของท่านและ ให้ทาน จงหาถุงเงินที่ไม่มีวัน ชำรุด จงหาทรัพย์สมบัติที่ไม่ มีวันหมดสิ้นในสวรรค์ ที่นั่น ขโมยเข้าไม่ถึงและแมลง ขมวนไม่ทำลาย " ( ลก 12,33). “แผ่นพับพระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์โดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบาย: เคียร่า ลูบิค, มีนาคม ค.ศ.1979 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โ ดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’OminaAnna LolloPlacido D’Omina (ซิชิลี – อิตาลี)


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต กรกฎาคม 2009 " จงขายทรัพย์สินของท่านและ ให้ทาน จงหาถุงเงินที่ไม่มีวัน ชำรุด จงหาทรัพย์สมบัติที่ไม่ มีวันหมดสิ้นในสวรรค์ ที่นั่น ขโมยเข้าไม่ถึงและแมลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google