งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. แม่ของพระนางมารีย์ชื่ออะไร? LF ก. อันนา ข. เอลีซาเบธ ค. มาร์ธาร์ง. มาร์ตินา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. แม่ของพระนางมารีย์ชื่ออะไร? LF ก. อันนา ข. เอลีซาเบธ ค. มาร์ธาร์ง. มาร์ตินา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 1. แม่ของพระนางมารีย์ชื่ออะไร? LF ก. อันนา ข. เอลีซาเบธ ค. มาร์ธาร์ง. มาร์ตินา

5

6 2. บิดาของพระนางมารีย์ชื่ออะไร? ก. โยสิยาห์ ข. สิเมโอน LF ง. เศคาริยาห์ ค. ยออากิม

7

8 3. ลูกพี่ลูกน้องของพระนางมารีย์ชื่ออะไร? LF ก. เอลีซาเบธ ข. เวโรนิกา ค. มาร์มักดาลา ง. มาร์ธาร์

9

10 4. สามีของเอลีซาเบธผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องของ พระนางมารีย์ชื่ออะไร? LF ง. ยอห์น ข. เศคาริยาห์ ก. ยากอบ ค. แซมสัน

11

12 5. หลานของพระนางมารีย์บุตรชายของ เอลีซาเบธชื่ออะไร? LF ก. ยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสาร ข. ยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง ค. ซีโมน เปโตร ง. ปอนทิอัส ปีลาต

13

14 6. ทูตสวรรค์ที่มาแจ้งข่าวการประสูติของพระเยซูเจ้า แด่พระนางมารีย์คือ? LF ข. มีคาแอล ค. คาเบรียล ก. ราฟาแอล ง. โยเอล

15

16 7. ภัสดาของพระนางมารีย์ผู้เป็นบิดาเลี้ยง ของพระเยซูเจ้าคือ? LF ข. บารับบัสก. เศคาริยาห์ ค. ซีเมโอนง. โยเซฟ

17

18 8. พระนางมารีย์ให้กำเนิดพระเยซูเจ้าที่เมืองใด? LF ก. เบธเลเฮมข. นาซาเร็ธ ค. ลอเร็ตโตง. คาเปอร์นาอุม

19

20 9. พระนางมารีย์ พร้อมกับพระเยซูเจ้าและ ท่านโยเซฟหนีกษัตริย์เฮโรดไปอยู่ที่ใด? LF ง. อียิปต์ ก. กรีก ข. กาลิลี ค. ยูเดีย

21

22 10. เมืองที่พระนางมารีย์อาศัยอยู่กับพระเยซูเจ้า ในวัยเด็กคือเมืองใด? LF ก. เยรูซาเล็ม ข. เบ็ธเลเฮ็ม ค. เบ็ธไซดา ง. นาซาเร็ธ

23

24 11. พระนางมารีย์เชื้อเชิญให้พระเยซูเจ้า กระทำอัศจรรย์ครั้งแรกที่เมืองใด? LF ข. คานาก. เอเฟซัส ค. เอ็มมาอุสง. คาเปอร์นาอูม

25

26 12. พระนางมารีย์ยืนอยู่แทบเชิงกางเขนกับ อัครสาวกท่านใด? LF ก. เปโตร ข. มัทธิว ค. ยอห์น ง. ยากอบ

27

28 13. ในวันพระจิตเสด็จลงมาพระนางมารีย์ ประทับอยู่ในห้องชั้นบนกับ? LF ข. บรรดาศิษย์ก. บรรดาคริสตชน ค. ชนต่างศาสนาง. บรรดาอัครสาวก

29

30 14. พระนางมารีย์บังเกิดมาโดยปราศจากบาป เรียกว่า? LF ข. การเสด็จสู่สวรรค์ ก. ปฎิสนธินิรมล ค. พรหมจารี ง. ข้อความเชื่อ

31

32 15. พระนางมารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสู่สวรรค์อย่างไร? LF ก. ขึ้นบนรถเพลิง ข. ด้วยการนอนหลับ ค. วิญญาณขึ้นสู่สวรรค์อย่างเดียว ง. ทั้งร่างกายและวิญญาณ

33 ขอแสดงความยินดี ท่านได้รับ 1 ล้านยูโร


ดาวน์โหลด ppt 1. แม่ของพระนางมารีย์ชื่ออะไร? LF ก. อันนา ข. เอลีซาเบธ ค. มาร์ธาร์ง. มาร์ตินา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google