งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บ้าหรือเปล่า ....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บ้าหรือเปล่า ...."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บ้าหรือเปล่า ...

2 เกลียดดอกกุหลาบทั้งหมด
เพียงเพราะหนามจากดอกกุหลาบดอกเดียวทิ่มแทง...

3 ล้มเลิกความฝันทั้งหมด เพียงเพราะฝันหนึ่งไม่เป็นจริง...

4 สูญสิ้นศรัทธาในการสวดภาวนา
เพียงเพราะคำขอหนึ่งไม่ได้รับการตอบสนอง...

5 ล้มเลิกความพยายามทั้งหมด
เพียงเพราะบางสิ่งล้มเหลว...

6 โทษเพื่อนและเลิกคบเพื่อนทุกคน
เพียงเพราะเพื่อนคนหนึ่งทรยศ...

7 ไม่เชื่อในความรักอีกต่อไป เพียงเพราะบางคนไม่ซื่อสัตย์หรือไม่รักตอบ...

8 โยนโอกาสที่จะมีความสุขทั้งหมดทิ้งไป
เพียงเพราะไม่ประสบความสำเร็จในโอกาสแรกที่มี....

9 หวังว่าคุณจะไม่ให้ชีวิตอยู่ในความบ้าอย่างนี้

10 จงระลึกไว้เสมอว่า...

11 โอกาสอาจเกิดขึ้นได้เสมอ

12 เพื่อนใหม่

13 รักครั้งใหม่

14 ความเข้มแข็งที่ได้รับการชุบชูกำลังเสียใหม่

15 มองหาความสุขที่พบได้ทุกวัน
จงหนักแน่นไว้ มองหาความสุขที่พบได้ทุกวัน

16 การล้มเลิกก็คือหนทางนำไปสู่ความล้มเหลว!
บ่อยๆ ความล้มเหลวกลับช่วยให้บังเกิดความสำเร็จ พยายามต่อไปเถิด – KEEP TRYING! God bless you.

17


ดาวน์โหลด ppt บ้าหรือเปล่า ....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google