งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บ้าหรือเปล่า... เกลียดดอกกุหลาบทั้งหมด เพียงเพราะหนามจากดอกกุหลาบดอกเดียว ทิ่มแทง...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บ้าหรือเปล่า... เกลียดดอกกุหลาบทั้งหมด เพียงเพราะหนามจากดอกกุหลาบดอกเดียว ทิ่มแทง..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บ้าหรือเปล่า...

3 เกลียดดอกกุหลาบทั้งหมด เพียงเพราะหนามจากดอกกุหลาบดอกเดียว ทิ่มแทง...

4 ล้มเลิกความฝันทั้งหมด เพียงเพราะฝันหนึ่งไม่เป็นจริง...

5 สูญสิ้นศรัทธาในการสวดภาวนา เพียงเพราะคำขอหนึ่งไม่ได้รับการ ตอบสนอง...

6 ล้มเลิกความพยายามทั้งหมด เพียงเพราะบางสิ่งล้มเหลว...

7 โทษเพื่อนและเลิกคบเพื่อนทุกคน เพียงเพราะเพื่อนคนหนึ่งทรยศ...

8 ไม่เชื่อในความรักอีกต่อไป เพียงเพราะบางคนไม่ซื่อสัตย์หรือไม่รักตอบ...

9 โยนโอกาสที่จะมีความสุขทั้งหมดทิ้งไป เพียงเพราะไม่ประสบความสำเร็จในโอกาส แรกที่มี....

10 หวังว่าคุณจะไม่ให้ชีวิตอยู่ในความบ้า อย่างนี้

11 จงระลึกไว้เสมอว่า...

12 โอกาสอาจเกิดขึ้นได้เสมอ

13 เพื่อนใหม่

14 รักครั้งใหม่

15 ความเข้มแข็งที่ได้รับการชุบชูกำลัง เสียใหม่

16 จงหนักแน่นไว้ มองหาความสุขที่พบได้ทุกวัน

17 การล้มเลิกก็คือหนทางนำไปสู่ความ ล้มเหลว ! บ่อยๆ ความล้มเหลวกลับช่วยให้บังเกิด ความสำเร็จ พยายามต่อไปเถิด – KEEP TRYING! God bless you.

18


ดาวน์โหลด ppt บ้าหรือเปล่า... เกลียดดอกกุหลาบทั้งหมด เพียงเพราะหนามจากดอกกุหลาบดอกเดียว ทิ่มแทง...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google